Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinės klasės finalinis renginys | VDU Žemės ūkio akademija

Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinės klasės finalinis renginys

Data: Birželio 13 d.
Vieta: VDU Žemės ūkio akademija
Organizatoriai: VDU Žemės ūkio akademija

Dėja Bubinaitė
El. p. deja.bubinaite@vdu.lt

Deimena Montvydaitė
El. p. deimena.montvydaite@vdu.lt