Šiais metais stojantieji į VDU ŽŪA pretenduos į 2101 valstybės finansuojamas studijų vietas

Jau artėja bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Bendrojo priėmimo prašymai bus teikiami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 15 d.

2019 m. Lietuvos valstybiniams universitetams yra skirtos 7677 valstybės finansuojamos vietos ir 84 (stojantiems į verslo ir viešoji vadyba studijų programas) studijų stipendijos.

Valstybės finansuojamos vietos universitetams iš anksto nėra paskirstytos, vyksta konkursas studijų kryptyse, VDU Žemės ūkio akademijos 15 studijų programų pasiskirstė 5 krypčių grupėse ir stojantieji galės pretenduoti į 2101 valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas.

Studijų krypčių grupės Preliminarus valstybės finansuojamų studijų skaičius/ studijų stipendijų skaičius VDU ŽŪA studijų programos pretenduojančios į valstybės finansuojamas studijų vietas
Gyvybės mokslai 262 Taikomoji ekologija
Žemės ūkio mokslai 160 Agronomija
Akvakultūros technologijos
Maisto žaliavų kokybė ir sauga
Miškininkystė
Želdininkystė ir kraštovaizdžio dizainas
Inžinerijos mokslai 1375 Gamybos ir perdirbimo inžinerija
Hidrotechninė statyba
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemėtvarka
Technologijų mokslai Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos
Verslo ir viešoji vadyba 220/84 Apskaita ir finansai
Kultūros ir turizmo vadyba
Logistika ir prekyba
Kaimo plėtros administravimas

2019 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos (bakalauro) valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą) ir valstybinį matematikos brandos egzaminą, o šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40; taip pat penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesni negu 7.

Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijote ankstesniais metais, reikalavimus rasite – čia.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, minimalus reikalavimas – išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis egzaminas.

Į Universiteto pirmosios pakopos studijas kviečiami gali būti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis nei 5,4.

Neradai atsakymo į savo klausimą?

Kreiptis į VDU ŽŪA priėmimo grupę žemiau nurodytais kontaktais:

Studentų g. 11, 159 kab., Akademija, Kauno r.
Tel. (8 37) 752 200; 8 6554 7241
El. paštas vdu@vdu.lt
arba tiesiogiai – giedre.giedraityte@vdu.lt