Skirk 1,2 proc. GPM ir prisidėk prie VDU iniciatyvų, skirtų studentų palaikymui | VDU Žemės ūkio akademija

Skirk 1,2 proc. GPM ir prisidėk prie VDU iniciatyvų, skirtų studentų palaikymui

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) stengiasi pateisinti socialiai atsakingo universiteto vardą, todėl ir toliau visą per 2021 m. surinktą 1,2 proc. GPM paramą skirs tikslingai 2020 m. VDU inicijuotiems ir įsteigtiems fondams: paramai studentams, nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos ir paramai Baltarusijos studentams, nukentėjusiems nuo represijų, kurie solidarizavo VDU bendruomenę ir prisidėjo prie universiteto socialinės misijos įgyvendinimo, jo demokratinių vertybių sklaidos.

Universiteto įsteigti paramos fondai finansuojami iš ankstesniais metais surinktų 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio išteklių (2020 m. surinkta 3 765 eurų suma) jas papildant VDU (per 87 000 Eur) ir prie fondo veiklų norinčių prisidėti organizacijų lėšomis ar parama paslaugomis.

Paramos fondas studentams, nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos

Šis fondas buvo įkurtas praėjusių metų pavasarį ir aktyviai veikia iki šiandien. Fondas siekia padėti universiteto studentams ir jų šeimoms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais dėl karantino. Studentams, gaunantiems paramą iš šio fondo, gali būti taikomos mokesčio už studijas arba mokesčio už apgyvendinimą universiteto bendrabutyje lengvatos, iš dalies kompensuojamos patirtos išlaidos už suteiktas paslaugas bei skiriamos vienkartinės stipendijos.

Per praėjusius metus bei šiuos mokslo metus fondas paramą skyrė 31 studentui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos. Taip pat 1430 studentų gavo bendrabučio lengvatą. Nuo fondo įkūrimo pradžios, universitetas paramai iš viso skyrė 63 745 eurus. Daugiau informacijos apie fondo veiklą.

VDU paramos Baltarusijos studentams fondas

Paramos fondas Baltarusijos studentams buvo įkurtas praėjusių metų rudenį, o jo veikla skirta palaikyti studentus, kurie dėl pilietinių ir (ar) politinių priežasčių buvo pašalinti iš Baltarusijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, persekiojami ir negalėjo tęsti studijų arba jas nutraukė. VDU, bendradarbiaudamas su kitomis įmonėmis ir organizacijomis, įsipareigojo padengti 50-ies studentų iš Baltarusijos mokestį už studijas, sudaryti galimybę studijuoti anglų kalba nuotoliniu būdu, o į Lietuvą atvykusiems studentams suteikti apgyvendinimą bendrabutyje.

Šiuo metu šio paramos fondo siūlomomis galimybėmis pasinaudojo ir universitete studijuoja 17 baltarusių studentų. Per praėjusius bei šiuos mokslo metus fondas studentų paramai skyrė 23 461 eurus. Daugiau informacijos apie fondo veiklą.

VDU kviečia savo bendruomenės narius, absolventus bei bendraminčius prisidėti prie socialiai atsakingos veiklos ir skirti savo praėjusių kalendorinių metų sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2 proc.), kuri stipriai prisidės prie universiteto studentų paramos ir motyvavimo, o taip pat parodys solidarumą visos universiteto bendruomenės svarbioms iniciatyvoms.

Norėdami skirti 1,2 proc. GPM dalį, atlikite šiuos veiksmus:

Nurodykite, kad savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2 proc.) norite pervesti Vytauto Didžiojo universitetui. Tai galite padaryti iki 2021 m. gegužės 3 d.

  • Prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos;
  • susiraskite prašymo pervesti mokesčio dalį paramos gavėjams formą (FR0512) ir užpildykite nurodydami šiuos duomenis:

Gavėjo tipas – 2

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 111950396

Mokesčio dalies paskirtis – VDU

Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2 proc. arba mažiau

Nurodykite skiriamos mokestinės dalies laikotarpį iki 2024 m.