Dalyvavimas užbaigiamoje Farm Demo konferencijoje

                          Bioekonomikos tyrimų instituto docentė dr. Anastasija Novikova 2019 m. gegužės 21 d. dalyvavo užbaigiamoje Farm Demo konferencijoje Briuselyje. Konferencijos pagrindinis tikslas – pristatyti trijų Europos projektų (AgriDemo-F2F, PLAID ir NEFERTITI), finansuotų pagal Horizon 2020 programą, rezultatus. AgriDemo-F2F ir PLAID projektų paskirtis – sukurti išsamią duomenų bazę, apimančią suklasifikuotus ūkius pagal įvairius požymius, kurie vykdo demonstracinę veikla, taip sukuriant Europos demonstracinių ūkių  duomenų  bazę. Ši  atviros  prieigos  duomenų  bazė  apima Europos  šalių informaciją  apie demonstracinių  ūkių veiklą  ir  leidžia  ūkininkams bei   kitoms   organizacijoms, užsiimančioms demonstracine veikla lengviau komunikuoti bei dalintis patirtimi. Ji taip pat gali būti sėkmingai naudojama mokslininkų tarpe, atliekant tyrimus apie  demonstracinių ūkių veiklą Europos šalyse.

Bioekonomikos tyrimų instituto mokslininkų grupė (prof. dr. Astrida Miceikienė, doc. dr. Anastasija Novikova ir doc. dr. Bernardas Vaznonis) dalyvavo PLAID projekto veiklose, atliekant Lietuvos demonstracinių ūkių nacionalinę apskaitą. NEFERTITI projektas yra skirtas sukurti 10 interaktyvių tematinių tinklų, apimančius 3 pagrindinius žemės ūkio sektorius: gyvulininkystę, augalininkystę ir sodininkystę. Daugiau Informacijos apie įvykdytus projektus: https://farmdemo.eu/