Vardinės Jurgio Siruso 10 000 JAV dolerių stipendijos fondas VDU ŽŪA studentams | VDU Žemės ūkio akademija

Vardinės Jurgio Siruso 10 000 JAV dolerių stipendijos fondas VDU ŽŪA studentams

Nuotraukoje: Jurgis Saulius Sirusas su anūke Natalija ir žmona Gražina.

Ilgametis JAV lietuvių bendruomenės aktyvistas Jurgis Saulius Sirusas drauge su žmona Gražina įsteigė fondą, skirtą savo tėvo Jurgio Siruso atminimui ir Lietuvos ekonomikos vystymui.

Stipendijos skyrimo sąlygos ir iniciatyva buvo aptartos nuotoliniame susitikime, kuriame dalyvavo Jurgis Saulius Sirusas su žmona Gražina ir ŽŪA administracijos atstovai – ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, vicekanclerė prof. dr. Aušra Blinstrubienė, ŽŪA muziejaus vadovė doc. dr. Rasa Pranskūnienė, ŽŪA administravimo grupės vadovė Laima Skauronė, ŽŪA marketingo koordinatorė Deimena Montvydaitė ir ŽŪA marketingo ir komunikacijos departamento atstovė Živilė Mediekšienė.

Stipendijos steigėjas Jurgis Saulius Sirusas papasakojo savo šeimos gyvenimo istoriją, sąsajas su žemės ūkiu, Lietuva ir kaip kilo iniciatyva įsteigti stipendiją ŽŪA studentams. Jurgis Saulius Sirusas gimė Lietuvoje, Mažeikių rajone. Stiprus atsiminimas iš vaikystės J. S. Sirusui išlikęs apie Plinkšių dvarą. Jame tarpukariu veikė žemės ūkio mokykla, kurioje po Žemės ūkio akademijos baigimo dirbo stipendijos steigėjo tėvas Jurgis Sirusas. Susitikimo metu ŽŪA muziejaus vadovė R. Pranskūnienė pristatė archyvuose surastą informaciją apie Plinkšių dvarą. 1944 m., kuomet Jurgiui Sauliui Sirusui buvo vos penkeri metai, Sirusų šeima, bėgdama nuo karo, pateko į Vokietijos pabėgėlių stovyklą. Joje Jurgio Sauliaus tėvas įsteigė lietuvišką mokyklą, jai vadovavo. 1949 m. Sirusai emigravo į JAV, kur pradėjo kurti savo gyvenimą įsigydami nedidelį 30 ha ūkį, įkūrė medelyną. Iš Jurgio Sauliaus Siruso pasakojimų atsiskleidė, kad šeima visada turėjo stiprų ryšį su žemės ūkiu, gamta, augalininkystės ir sodininkystės vystymu. „Nėra geresnio tikslo, negu padėti Lietuvoje jaunimui, mylinčiam žemės ūkį, gamtą“, – teigė Jurgis Saulius Sirusas. Todėl fondo steigėjų sprendimu Jurgio Siruso vardinė stipendija bus skiriama šiuo metu Lietuvoje specialistus agrosektoriui rengiančios VDU Žemės ūkio akademijos studentams.

Stipendijos fondas – 10 000 JAV dolerių dešimčiai metų, t. y. po 500 Eur du kartus per metus dviem pažangiems, motyvuotiems studentams.

Stipendijos skyrimas įtvirtintas susitarimo memorandumu, pasirašytu stipendijos steigėjo Jurgio Sauliaus Siruso ir Tautos fondo atstovų.

Jurgio Siruso vardinio fondo globėjas – Tautos fondas. Ši pasaulio lietuvius vienijanti organizacija nuo 1944 m. veikė pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Nuo 1955 metų Tautos fondas veikia JAV ir remia pastangas įtvirtinti demokratinę santvarką ir tautinio sąmoningumo skatinimą tarp Lietuvos jaunimo.