VDU Senatas patvirtino ŽŪA fakultetų dekanus | VDU Žemės ūkio akademija

VDU Senatas patvirtino ŽŪA fakultetų dekanus

2021 m. rugsėjo 29 d. vykusio Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato posėdžio metu patvirtinti Žemės ūkio akademijos Agronomijos, Bioekonomikos plėtros bei Miškų ir ekologijos fakultetų dekanai. Kandidatūra fakulteto dekano pareigoms užimti buvo siūloma ir slaptu balsavimu tvirtinama fakultetų akademinės bendruomenės narių susirinkimų metu. Pritarimą ir palaikymą kandidatams išreiškė dėstytojai, mokslo darbuotojai, emeritai, doktorantų bei pirmosios ir antrosios,  studijų pakopų studentų atstovai. Rugsėjo 29 d. VDU Senato posėdyje patvirtinta, kad Agronomijos fakulteto dekanės pareigas užims doc. dr. Aida Adamavičienė, Bioekonomikos plėtros fakulteto dekano pareigas užims doc. dr. Bernardas Vaznonis, Miškų ir ekologijos fakulteto dekano pareigas užims prof. dr. Vitas Marozas.

Doc. dr. Aida Adamavičienė Vytauto Didžiojo universitete (anksčiau – Aleksandro Stulginskio universitetas) dirba nuo 2013 m., kuomet jame baigė doktorantūros studijas. 2015-2019 m. Agronomijos fakultete dirbo lektore, nuo 2019 m. užima docentės bei mokslo darbuotojos pareigas. 2017-2020 m. buvo Agronomijos fakulteto prodekanė studijoms, 2021 m. laikinai ėjo dekanės pareigas. Nuo 2014 m. yra mokslo žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redakcinės kolegijos narė.


Doc. dr. Aida Adamavičienė

Doc. dr. Bernardas Vaznonis Vytauto Didžiojo universitete (anksčiau – Lietuvos žemės ūkio universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas) dirba nuo 2004 m. Docento pareigas atlieka nuo 2011 m. 2010-2020 m. dirbo ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto (anksčiau – Ekonomikos ir vadybos fakultetas) prodekanu, 2021 m. laikinai ėjo dekano pareigas. 2011-2018 m. buvo Aleksandro Stulginskio universiteto Senato narys, 2016-2018 m. – Senato studijų komiteto pirmininkas.


Doc. dr. Bernardas Vaznonis

Prof. dr. Vitas Marozas Vytauto Didžiojo universitete (anksčiau – Lietuvos žemės ūkio universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas) dirba nuo 1995 m. 2002-2012 m. ėjo Ekologijos katedros vedėjo pareigas, 2012-2018 m. dirbo Aplinkos instituto direktoriumi, nuo 2013 m. – profesorius. 2012-2015 m. ir 2018-2021 m. dirbo Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos pirmininku, 2008-2018 m. buvo Aleksandro Stulginskio universiteto (anksčiau – Lietuvos žemės ūkio universiteto) Senato narys, nuo 2019 m. – VDU Žemės ūkio akademijos tarybos narys. Taip pat yra žurnalų „Miškininkystė“ bei „Baltic Forestry“ redakcinės kolegijos narys.


Prof. dr. Vitas Marozas