VDU „ŽŪA alumni“ fondas – daugiau galimybių tavo studijoms | VDU Žemės ūkio akademija

VDU „ŽŪA alumni“ fondas – daugiau galimybių tavo studijoms

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) palaiko aukštojo mokslo kartelę ir mažiausią konkursinį balą (5,4) stojant į universitetus, kurį turi pasiekti visi būsimi studentai. Tačiau būdama atsakinga mokslo institucija, imasi inciatyvos padėti pasiruošti motyvuotiems studentams tą kartelę peržengti.

Motyvuoti jaunuoliai, norintys studijuoti su žemės ūkio sritimi susijusiose specialybėse, tačiau neįvykdę 2021 m. stojimo reikalavimų, kviečiami atvykti į vienerių metų parengiamąsias studijas, kurias iš dalies finansuoja verslas. Vienerius parengiamųjų studijų metus su būsimais studentais dirbs ir tinkamai pasiruošti valstybiniams brandos egzaminams padės VDU dėstytojai. Kartu su kitais studentais jie taip pat galės klausyti pasirinktų studijų programų ir bendrųjų universitetinių dalykų. Sėkmingai išlaikius egzaminus ir pradėjus studijas Universitete, išklausyti dalykai būtų įskaitomi. Studijų metu sudaromos sąlygos lankytis žemės ūkio įmonėse ir su šia sritimi susipažinti teoriškai ir praktiškai.

Verslo įmonių skiriamos skatinamosios stipendijos

Žemės ūkis, vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje, susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. VDU Žemės ūkio akademija ir Žemės ūkio ministerija, verslas priėmė sprendimą – nuo šių mokslo metų itin perspektyvias ir paklausias studijų kryptis besirenkantys studentai kas mėnesį gaus 200 eurų stipendijas.

Taip pat įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, tačiau motyvuotiems šiame sektoriuje dirbti studentams, VDU „ŽŪA alumni“ klubo iniciatyva stipendijas skirs žemės ir miškų ūkio sektoriaus įmonės ir verslų valdytojai.

Verslo įmonių stipendijos bus skiriamos į šių programų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams:

  • Agronomija
  • Biologinių sistemų valdymas
  • Kraštovaizdžio dizainas
  • Maisto kokybė ir sauga
  • Miškininkystė
  • Sumanioji inžinerija
  • Vandens ir žemės inžinerija
  • Žemės ūkio mechanikos inžinerija

VDU „ŽŪA alumni“ klubo iniciatyva įsteigtas studijų fondas

Žemės ūkio sektoriaus verslas, jausdamas kompetentingų darbuotojų trūkumą ir norėdamas paskatinti motyvuotus moksleivius susieti savo profesinį kelią su žemės ūkio sritimi, įsteigė

labdaros ir paramos fondą „Pagalba regionų jaunimo studijoms“, skirtą sudaryti sąlygas motyvuotiems asmenims studijuoti žemės ūkiui svarbias studijų programas.

VDU ŽŪA alumni“ klubas  kviečia įmones prisidėti prie studijų fondo skiriant paramą studentų rengimui

VDU „ŽŪA alumni“ klubas  kviečia verslo įmones, kurios laukia Akademijos absolventų, ir visus neabejingus žemės, miškų, vandens ūkio ir regionų ateičiai prisidėti prie klubo įsteigto  labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms“.

Informacija ketinantiems skirti paramą

Daugiau informacijos verslo įmonėms teikia VDU ŽŪA vicekanclerė prof. dr. Aušra Blinstrubienė (ausra.blinstrubiene@vdu.lt).

 

Išsami informacija apie studijas:
Rasa Čingienė
rasa.cingiene@vdu.lt
8 682 22 874