Mokslinės veiklos komercializavimas

Žemės ir miškų ūkio jungtinis tyrimų centras

 • Aplinkotyros laboratorija

Vadovė prof. dr. Laima Česonienė
El. paštas laima.cesoniene@vdu.lt

 • Augalinių žaliavų kokybės laboratorija

Vadovė doc. dr. Aurelija Pasulauskienė
El. paštas aurelija.paulauskiene@vdu.lt

 • Agrobiotechnologijos laboratorija

Vadovė prof. dr. Natalija Burbulis
El. paštas natalija.burbulis@vdu.lt

 • Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorija

Vadovas prof. dr. Vitas Marozas
El. paštas vitas.marozas@vdu.lt

Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras

 • Medžioklėtyros laboratorija

Vadovas  dr. Artūras Kibiša
El. paštas arturas.kibisa@vdu.lt

Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centras

 • Biodujų laboratorija

Vadovas prof. dr. Kęstutis Navickas
El. paštas kestutis.navickas@vdu.lt

 • Biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų laboratorija

Vadovas dr. Ernestas Zaleckas
El. paštas ernestas.zaleckas@vdu.lt

 • Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo laboratorija

Vadovė  dr. Milda Gumbytė
El. paštas milda.gumbyte@vdu.lt

 • Biomasės paruošimo, logistikos ir kietojo kuro procesų laboratorija

Vadovas doc. dr. Egidijus Zvicevičius
El. paštas egidijus.zvicevicius@vdu.lt

 • Mašinių, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija

Vadovas doc. dr. Kęstutis Venslauskas
El. paštas kestutis.venslauskas@vdu.lt

 • Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorija

Vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius
El. paštas dainius.steponavicius@vdu.lt

 • Sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio laboratorija

Vadovė prof. dr. Eglė Sendžikienė
El. paštas egle.sandzikine@vdu.lt

 • Statinių ir statybinių medžiagų laboratorija

Vadovas doc. dr. Rytis Skominas
El. paštas rytis.skominas@vdu.lt

 • Technologijų saugos laboratorija

Vadovas doc. dr. Robertas Kosteckas
El. paštas robertas.kosteckas@vdu.lt

 • Termoenergetinių procesų ir emisijos laboratorija

Vadovas prof. dr. Rolandas Bleizgys
El. paštas rolandas.bleizgys@vdu.lt

 • Vandens ekosistemų tyrimo ir modeliavimo laboratorija

Vadovas dr. Egidijus Kasiulis
El. paštas egidijus.kasiulis@vdu.lt

Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras

 • Dirvožemio ir pasėlių ekologijos laboratorija

Vadovė  doc. dr. Rita Pupalienė
El. paštas rita.pupaliene@vdu.lt

Aplinkos ir ekologijos institutas

 • Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorija

Vadovė prof. dr. Violeta Makarevičienė
El. paštas violeta.makareviciene@vdu.lt

 • Agroekologijos centras

Vadovas dr. Juozas Pekarskas
El. paštas juozas.pekarskas@vdu.lt

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

 • Geomatikos laboratorijai

Vadovas doc. dr. Donatas Jonikavičius
El. paštas donatas.jonikavicius@vdu.lt

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas

 • Tribologijos laboratorija

Vadovas prof. dr. Juozas Padgurskas
El. paštas juozas.padgurskas@vdu.lt