Patentai | VDU Žemės ūkio akademija

Patentai

ASU mokslininkų registruoti patentai

Pavadinimas DEVICE FOR EVALUATION OF THE WORKING SURFACE FRETTING WEAR CHARACTERISTICS
Autorius J. Padgurskas, A. Andriušis, R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, A. Žunda
Patento Nr. US20170234785 A1
Patento
paskelbimo data
2018-12-25
Registruotas Jungrinių Amerikos Valstijų patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas

Pavadinimas KUKURŪZŲ BURBUOLIŲ KŪLIMO PROCESO TYRIMO STENDAS IR PROCESO TYRIMO VYKDYMO BŪDAS
Autorius V. Kiniulis, D. Steponavičius, E. Pužauskas, A. Andriušis, D. Jovarauskas, D. Juknevičius
Patento Nr. LT 6492 B
Patento
paskelbimo data
2018-01-25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Vytauto Didžiojo universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio technikai. Išradimo tikslas – užtikrinti kokybišką kūlimo proceso tyrimą ir padidinti kūlimo proceso vertinimo kokybinių rodiklių nustatymo tikslumą, siekiant optimizuoti kukurūzų burbuolių kūlimo aparatų konstrukciją i r technologinius parametrus. Stendą sudaro pagrindinis stendo rėmas (1), kūlimo būgno segmentas su spragilo (29) padėties keitimo mechanizmu, tyrimo stalas su keičiama pobūgnio skersine juosta (14) ir veikiančių jėgų matavimo jutikliais (10), (11), b esisukančio kūlimo būgno segmento padėties nustatymo sistema su indukciniais priartėjimo jutikliais (32), elektros pavara (18), jutiklių signalų stiprinimo ir konvertavimo blokas, sudarytas iš maitinimo bloko, jutiklių signalų stiprinimo ir greitaei gio signalų konvertavimo, apdorojimo, įrašymo ir stendo valdymo įrenginio (GSA).

Pavadinimas DEHIDRATUOTOS PIEVŲ ŽOLĖS MILTAI
Autorius E. Šarauskis, R. Sinkevičius, D. Sinkevičius, J. Sinkevičius, A. Sakalauskas, K. Romaneckas
Patento Nr. LT 6480 B
Patento
paskelbimo data
2017-12-11
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Vytauto Didžiojo universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai, sprendžiančiai pašarų kokybės, transportavimo, sandėliavimo ir šėrimo problemas, nes pievų žolė dehidratuojama sąlyginai žemoje (iki 55 oC) temperatūroje, todėl jos miltų kokybė (ypač karotino kiekis) išlieka s tabili ilgą laiką. Džiovinimo metu žolės kapojų drėgnis sumažinamas nuo 70-80 iki 12-14 procentų. Išdžiovinti žolės kapojai sumalami. Miltai gali būti fasuojami į maišus. Tankiui padidinti žolės miltai granuliuojami. Granuliuotų žolės miltų tankis yr a iki 3 kartų didesnis, o jų tūris tiek pat kartų mažesnis nei negranuliuotų, todėl yra patogesnis ir pigesnis jų transportavimas, sandėliavimas bei panaudojimas automatinėse gyvulių šėrimo linijose.

Pavadinimas AMONIAKO EMISIJOS MAŽINIMO BŪDAS GYVULININKYSTĖJE
Autorius R. Bleizgys, V. Naujokienė
Patento Nr. LT 6472 B
Patento
paskelbimo data
2017-11-10
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Vytauto Didžiojo universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti naudojamas sprendžiant aplinkos taršos kenksmingomis dujomis mažinimo, dirvos gerinimo ir aplinkosaugos problemas. Mėšlas ir juo užteršti paviršiaus plotai tvarte apdorojami biologiniais preparatais , kurių sudėtyje yra eteriniai, augaliniai aliejai ir ekstraktai, mineralinių aliejų distiliatai, jūros dumblių ekstrakto, Azospirillum, Frateuria aurentia ir Bacillus megaterium bakterijų kolonijos. Tolygus ir periodiškas biopriedų mišinio tirpalo p askleidimas vykdomas išpurškiant tirpalą smulkiais lašeliais, kurie nusėda ant mėšlo ir mėšlu užterštų paviršių (mėšlo takų) tvarte. Mėšlo apdorojimas biologiniais preparatais, sudaro palankias sąlygas paveikti redukuojančius mėšlo mikroorganizmus, k urie ir yra kenksmingų dujų išskyrimo šaltinis. Nustatytas amoniako dujų garavimo sumažėjimas iki 32 %, be to, mėšlas praturtinamas dirvožemio atstatymui ir gyvybingumo išlaikymui naudingomis medžiagomis (organinės medžiagos kiekis padidėjo – 16%, ni tratinio azoto kiekis – 33%).

Pavadinimas DEGALŲ SĄNAUDŲ MAŽINIMO BŪDAS AUGALINBINKYSTĖJE, PANAUDOJANT BIOLOGINĮ PREPARATĄ
Autorius E. Šarauskis, V. Naujokienė, K. Vaitauskienė
Patento Nr. LT 6470 B
Patento
paskelbimo data
2017-11-10
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Vytauto Didžiojo universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti naudojamas sprendžiant žemės ūkio mašinų degalų sąnaudų ir šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų mažinimo problemas, atliekant žemės dirbimo darbus. Žieminių javų pasėlis nupurškiamas biologiniu pre paratu, pavasarį, atsinaujinus augalų vegetacijai. Nupurškus pasėlį keičiasi fizikinės dirvožemio savybės, mažėja dirvožemio tankis, didėja dirvožemio poringumas, dėl to iki 26 % sumažėja degalų sąnaudos žemės dirbimui rudenį. Greta to, mažėja CO2 em isija į aplinką iš žemės ūkio mašinų ir augalininkystės produkcijos gamybos išlaidos.

Pavadinimas POLIMERINIAI KOMPOZITAI MULČIAVIMO DANGŲ SUDARYMUI
Autorius V. Gražulevičienė, J. Treinytė
Patento Nr. LT 6335 B
Patento
paskelbimo data
2016-12-12
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas susijęs su polimerinių kompozitų panaudojimu mulčiavimo dangų ant auginimo terpės sudarymui, siekiant sumažinti vandens išgaravimą ir pagerinti auginimo terpės savybes. Kompozitų gaminimui naudojamos sumaltos galvijų ragų perdirbimo atliekos – ragų miltai ir biodyzelino gamybos šalutinis produktas – žalias glicerolis – plastifikatorius bei tirpios organinės anglies šaltinis. Rišiklis šiuose kompozituose yra polivinilo alkoholis. Kompozituose yra augalams reikalingų maisto medžiagų – azoto ir fosforo. Išradimas yra susijęs su vazonuose ir konteineriuose auginamų augalų mulčiavimu, paskleidžiant skystą mulčiavimo mišinį ant auginimo terpės paviršiaus. Jam išdžiūvus susidaro mulčiavimo danga. Tam tikro dydžio ragų miltų dalelių ir kompozito kiekio panaudojimas leidžia ant auginimo terpės paviršiaus suformuoti norimo storio dangas. Susidariusi danga lengvai nuimama, todėl ją galima vadinti mulčiavimo kilimėliu ar dembliu.

Pavadinimas DEHIDRATUOTAS KUKURŪZŲ SILOSAS
Autorius E. Šarauskis, R. Sinkevičius, D. Sinkevičius, J. Sinkevičius, A. Sakalauskas, K. Romaneckas
Patento Nr. LT 6310 B
Patento
paskelbimo data
2016-09-12
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Vytauto Didžiojo universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti naudojamas sprendžiant pašarų kokybės problemas, stabdant fermentuoto siloso degradaciją, nes sustabdoma acto rūgšties, sviesto rūgšties bakterijų ir mielių dauginimasis. Pašaro kokybė išlieka stabili aerobinėje aplinkoje, neskyla angliavandeniai ir baltymai. Nepakitusi pašaro kokybė išlieka iki 2 metų, nepriklausomai nuo klimatinių sąlygų. Fermentuoto kukurūzų siloso dehidratacija atliekama ne aukštesnėje kaip 55 laipsnių temperatūroje sumažinant siloso drėgnumą nuo 65 iki 15 proc. Dėl dehidratacijos kukurūzų siloso tūrinė masė sumažėja iki 3 kartų, taip pat iki 3 kartų sumažėja pašaro sausos medžiagos transportavimo kaštai. Dehidratuotą kukurūzų silosą galima malti, briketuoti, granuliuoti arba vynioti į ritinius, taip sumažinant sandėliavimo plotus ir palengvinant bei leidžiant automatizuoti pašarų dalinimo gyvuliams technologinį procesą.

Pavadinimas ĮRENGINYS TRINTIES JĖGOS POVEIKIUI MEDŽIAGOS PAVIRŠIAUS NUSIDĖVĖJIMO CHARAKTERISTIKOMS MATUOTI
Autorius J. Padgurskas, A. Andriušis
Patento Nr. 11 2009 000 454
Patento
paskelbimo data
2016-07-21
Registruotas Vokietijos patentų ir prekių ženklų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Įrenginys trinties jėgų poveikiui medžiagos paviršiaus charakteristikoms matuoti susideda iš korpuso ir jo dangčio. Korpuse įmontuotas velenas. Ant veleno tvirtinamas judamasis bandinys, o dangtyje įmontuotas laikiklis prispaudžiamajam bandiniui tvirtinti bei spaustuvas, suteikiantis laikikliui su prispaudžiamuoju bandiniu valdomą apkrovą. Prispaudžiamojo bandinio laikiklis įtvirtintas jo korpuse membranomis, kurios leidžia judesį tik kryptimi statmenai laikiklio korpuso išilginei ašiai. Laikiklio korpusas įrenginio dangtyje taip pat įtvirtintas membranomis, kurios leidžia laikiklio korpusui judėti tik jo išilginės ašies kryptimi. Membranų sistema slopina inercijos jėgų poveikį trinties poroje.

Pavadinimas DEVICE FOR MEASURING THE INFLUENCE OF FRICTION FORCE ON WEAR CHARACTERISTICS OF A MATERIAL SURFACE WITH HIGH FREQUENCY LOADING FORCE
Autorius J. Padgurskas, A. Andriušis
Patento Nr. US9.134.215 B2
Patento
paskelbimo data
2015-09-15
Registruotas Jungrinių Amerikos Valstijų patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas

Pavadinimas PJEZOELEKTRINIŲ VARIKLIŲ KONTAKTINĖS ZONOS DIAGNOZAVIMO ĮRENGINYS
Autorius J. Padgurskas, R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, A. Andriušis, A. Žunda
Patento Nr. LT 6206 B
Patento
paskelbimo data
2015-08-25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas yra priskiriamas prietaisų sričiai, konkrečiai pjezoelektrinių variklių konaktinės zonos kontroliuojamam paviršiui diagnozuoti. Siekiant supaprastinti įrenginio konstrukciją, sumažinti energijos sąnaudas bei išplėsti funkcines galimybes, pjezoelektriniame kontaktinės zonos diagnozavimo įrenginyje, susidedančiame iš kontaktinio elemento (1), sąveikaujančios su diagnozuojamu paviršiumi (2), korpuso (3), kuriame įmontuotas pjezokeraminis elementas (4) su elektrodais, aukšto dažnio generatoriaus (5) ir valdymo bloko (6), papildomai į įrenginį yra įmontuotas elektrinio signalo filtras (7) ir komparatorius (11), o pjezokeraminis elementas (4) yra plokštelės formos, kurios viena puse turi ištisinį elektrodą (8), o kitos pusės elektrodas (9) padalintas į dvi dalis.

Pavadinimas ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ
Autorius Vienas iš patento bedraautorių yra ASU mokslininkas D. Steponavičius
Patento Nr. UA 108706 C2
Patento paskelbimo data 2015 m.
Registruotas Ukrainos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Ukrainos nacionalinis gyvybės ir aplinkos mokslų  universitetas

Pavadinimas JUOSTINIO ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNOLOGINIS ĮRENGINYS
Autorius E. Šarauskis, A. Sakalauskas, K. Vaitauskienė, E. Vaiciukevičius, G. Kačinas
Patento Nr. LT6099B
Patento
paskelbimo data
2014-12-29
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio technikos sričiai ir gali būti naudojamas plačiaeilių augalų auginimui juostomis, sprendžiant aplinkosaugines, energijos sąnaudų mažinimo, darbinių dalių kimšimosi augalinėmis liekanomis problemas. Juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologinis įrenginys sudarytas iš rėmo, prie kurio tvirtinami augalinių liekanų diskiniai nužertuvai, kaltinis noragėlis, diskinės purenimo lėkštės išpjaustytais ašmenimis, sėklų guoliavietės formavimo pavažinis noragėlis, sėkladėžė, sėklų dozavimo aparatas, sėklų užžėrimo lėkštės, sėklų prispaudimo volelis. Įrenginio diskiniai nužertuvai nužeria augalų liekanas nuo įdirbamos dirvos juostos paviršiaus, kurį giliai purena kaltinis noragėlis, o sekliai – diskinės lėkštės išpjaustytais ašmenimis. Išpurentoje dirvos juostoje pavažinis noragėlis suformuoja sėklų guoliavietę, į kurią dozavimo aparatas išberia augalų sėklas, kurios lėkštėmis užžeriamos ir prispaudžiamos voleliu, tenkinant augalų auginimo agrotechnikos reikalavimus.

Pavadinimas SEKLIOS UPĖS SRAUTO KINETINĖS ENERGIJOS KONVERSIJOS BŪDAS IR MOBILI JĖGAINĖ JAM REALIZUOTI
Autorius N. T. Ždankus, T. Ždankus, P. Punys
Patento Nr. LT6101B
Patento
paskelbimo data
2014-12-29
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso energijos gamybos sričiai, konkrečiai seklių upių kinetinės energijos gavybos ir konversijos į elektros energiją būdams bei įrenginiams. Seklios upės srauto kinetinės energijos konversijos būde, pagrįstame hidraulinio variklio darbo elemento dinaminės sąveikos su vandens tėkme principu, energiją iš tėkmės paima per jos paviršių, ant kurio paguldo juostą, judančią mažesniu už tėkmės srautą greičiu ir energiją konvertuoja į juostos slenkamo judesio mechaninę energiją. Mobili vandens jėgainė seklios upės srauto kinetinės energijos konversijos būdui realizuoti susideda iš cilindrinio korpuso (1), kuris sukasi ant ašies (2). Cilindrinį korpusą gaubia darbinė juosta (3), turinti dirbtinio anizotropinio šiurkštumo elementus (4). Prie vidinės besisukančio cilindrinio korpuso (1) sienos pritvirtintos elektros generatoriaus induktoriaus ritės (5), o inkaro ritės (6) pritvirtintos prie nejudančios ašies (2). Cilindrinio korpuso (1) abu galai uždaryti diskais (7), jo viduje yra dažnio keitiklis (8), o galuose guoliai (9) ir sandarikliai (10). Elektros laidai (11) išvesti per kiaurymę (12) ašyje. Ant jos galų užmauti du kronšteinai (13) su kiaurymėmis galuose, pro kurias išvertas lynas (14) jėgainei prie polių (15) prikabinti. Jėgaine plūduriuoja vandens tėkmės paviršiuje (16) be kontakto su upės dugnu (17) ir krantais (18).

Pavadinimas HIDRODINAMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMO BŪDAS
Autorius N. T. Ždankus, T. Ždankus
Patento Nr. LT6091B
Patento
paskelbimo data
2014-11-25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso matavimo ir testavimo sričiai, konkrečiai hidrodinaminių charakteristikų testavimui. Išradimas gali būti plačiai pritaikytas hidrotechnikoje, laivų statyboje, hidroenergetikoje, projektuojant tiltų atramas, molus, krantines, vandens kelių ženklus, vandens tėkmės energijos slopinimo įrenginius, laivų povandeninius elementus ir kitus įrenginius, kurių sąveikos su tėkme jėgas reikia įvertinti. Hidrodinaminių charakteristikų nustaymo būde, atliekant tyrimus, įrenginiui lauko sąlygose atvirame vandens telkinyje, įrenginiui (1) pritaiso stabilizatorių (2), pakabina jį lynu (3), pagramzdina į netekantį vandenį, išmatuoja lyną tempiančią jėgą, perkelia į vandens tėkmę, dar kartą išmatuoja lyną tempiančią jėgą, tėkmės greitį ir lyno (3) atsilenkimo nuo vertikalios padėties kampą, tada pagal išmatuotus parametrus apskaičiuoja hidrodinaminio pasipriešinimo bei kėlimo jėgas ir jų koeficientus, o reikiamai tiriamo įrenginio padėčiai palaikyti skirtas stabilizatorius (2) sudarytas iš dviejų plonų, lengvų, statmenų viena kitai plokščių, sujungtų tarpusavyje bei prijungimo prie tiriamo įrenginio ir stiebo.

Pavadinimas DŽIOVIKLIO RUOŠIMO PANAUDOJANT SAULĖS SPINDULIUOTĖS ENERGIJĄ BŪDAS IR ĮRENGINYS TAM BŪDUI REALIZUOTI
Autorius A. J. Raila, E. Zvicevičius, H. Novošinskas, A. Čiplienė
Patento Nr. LT6069B
Patento
paskelbimo data
2014-09-25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso šiluminės technikos sričiai, sprendžiančiai saulės energijos panaudojimo problemas džiovinimo technologijose. Išradimo tikslas – užtikrinti nepertraukiamą džioviklio ruošimą džiovinimo proceso metu, naudojant saulės energiją bei mažinti džioviklio parametrų kaitą. Šis tikslas pasiekiamas kai saulės spinduliais šildo oro srautą, kurį nukreipia į džioviklio ruošimo kamerą, ruošia džioviklį, maišant pašildytą oro srautą su aplinkos oru, saulės spinduliais šildo skystį, akumuliuojantį šilumą skysčio talpose ir atiduodantį šilumą oro srautui, sumažėjus ar išnykus saulės spinduliuotės energijai.Tikslas realizuojamas įrenginyje, sudarytame iš skaidrios dangos, saulės šilumos surinktuvo, oro srauto šildytuvo, džioviklio ruošimo kameros, sistemos oro srauto sudarymui ir nukreipimui į džioviklio ruošimo kamerą bei džioviklio srauto sudarymui ir nukreipimui į džiovyklą, skysčio šildytuvo, skysčio talpos šilumos akumuliacijai ir sistemos perduodančios skysčio šilumą oro srautui, aprūpintos valdikliu, kuris ją įjungia darbui sumažėjus ar išnykus saulės spinduliuotės energijai.

Pavadinimas ULTRAGARSINIS SKYSČIŲ MAIŠYTUVAS
Autorius Vienas iš patento bedraautorių yra ASU mokslininkas A. Pauliukas
Patento Nr. LT 2012 058A
Patento paskelbimo data 2014-01-27
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas UAB „Biocentras“

Pavadinimas ORO TIEKIMO Į KIETOJO KURO DEGIMO KAMERĄ REGULIAVIMO BŪDAS
Autorius L. Brazdeikis
Patento Nr. LT5972B
Patento
paskelbimo data
2013-11-25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Oro tiekimo į kietojo kuro degimo kamerą reguliavimo būdas numato dūmų temperatūros, dūmtakio sienelės temperatūros ir dūmtakio aplinkos oro temperatūros matavimus. Nauja yra tai, kad šių matavimų rezultatus apdorojus išradime nurodytu būdu gaunamas signalas, kuris bendruoju atveju funkciniu ryšiu, o daliniais atvejais tiesine priklausomybe yra susietas su realiu į degimo kamerą tiekiamo oro debitu. Ši pagal matavimų rezultatus suformuota signalą naudoja kaip grįžtamojo ryšio signalą reguliuojant oro tiekimą į degimo kamerą.

Pavadinimas ĮRENGINYS TRINTIES JĖGŲ POVEIKIUI MEDŽIAGOS PAVIRŠIAUS NUSIDĖVĖJIMO CHARAKTERISTIKOMS MATUOTI
Autoriai J. Padgurskas, A. Andriušis
Patento Nr. LT5624B
Patento paskelbimo data 2010 01 25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure. 2012 m. patentas registruotas JAV patentų biure
Patento savininkas Lietuvos žemės ūkio universitetas
Patento santrauka: Išradimas yra iš matavimo prietaisų srities ir gali būti taikomas mašinų gamybos technologijoje. Įrenginys trinties jėgų poveikiui medžiagos paviršiaus nusidėvėjimo charakteristikoms matuoti susideda iš korpuso ir jo dangčio. Korpuse įmontuotas velenas, ant jo tvirtinamas judamasis bandinys, o dangtyje įmontuotas laikiklis prispaudžiamajam bandiniui tvirtinti bei spaustuvas, suteikiantis laikikliui su prispaudžiamuoju bandiniu valdomą apkrovą. Prispaudžiamojo bandinio laikiklis įtvirtintas jo korpuse mambranomis, kurios leidžia judesį tik kryptimi statmenai laikiklio korpuso išilginei ašiai. Laikiklio korpusas įrenginio dangtyje taip pat įtvirtintas membranomis, kurios leidžia laikiklio korpusui judėti tik jo išilginės ašies kryptimi. Membranų sistema slopina inercijos jėgų poveikį trinties poroje.

Pavadinimas TERMINIS PIKTŽOLIŲ NAIKINIMO BŪDAS IR ĮRENGINYS
Autoriai A. P. Sirvydas, P. Kerpauskas, R. Čingienė, N. Sabienė, R. Vasinauskienė, R. Staniulienė
Patento Nr. LT5620B
Patento paskelbimo data 2009 12 28
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Lietuvos žemės ūkio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkiui ir gali būti naudojamas kaip terminis piktžolių naikinimo būdas ir įrenginys, apsaugantis kultūrinius augalus nuo terminio sunaikinimo putomis. Išradimo tikslas yra sukurti piktžolių terminį naikinimo būdą ir įrenginį su šaltų putų apsauga, kuri apsaugotų kultūrinius augalus vagutėje nuo terminio sunaikinimo termiškai naikinant piktžoles drėgnuoju vandens garu. Šis tikslas pasiekiamas prie mobilaus piktžolių terminio naikinimo įrenginio papildomai pritvirtinus šaltų putų gamybos generatorių ir kultūrinių augalų padengimo šaltomis putomis įrenginį taip, kad prieš terminį piktžolių naikinimą, šaltos putos būtų paskleistos vagutėse ant kultūrinių augalų taip juos apsaugant nuo terminio sunaikinimo.

Pavadinimas MOBILUS PIKTŽOLIŲ TERMINIO NAIKINIMO ĮRENGINYS
Autoriai A. P. Sirvydas, P. Kerpauskas, A. Stepanas, S. Čekanauskas
Patento Nr. LT55332B
Patento paskelbimo data 2008 12 29
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Lietuvos žemės ūkio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkiui ir gali būti naudojamas kaip įrenginys piktžolėms naikinti pasėliuose drėgnuoju garu. Išradimo tikslas yra sukurti mobilų piktžolių terminio naikinimo drėgnuoju vandens garu įrenginį, kuris padidintų piktžolių terminio naikinimo efektyvumą ir sumažintų vandens garo (šilumos) sąnaudas augalų terminiam sunaikinimui. Šis tikslas pasiekiamas sukūrus vandens garo išleidimo skleidiklį, kuris keičia ištekančio vandens garo srauto greitį ir kryptį. Tam naudojami reguliuojamo skerspjūvio ploto skleidiklių kanalai, tenkinantys adiabatinio plėtimosi proceso dėsningumus.

Pavadinimas SĖJOS BŪDAS IR ĮRENGINYS JO ĮVYKDYMUI
 
Autoriai A. P. Sirvydas, P. Kerpauskas,  R. Vasinauskienė, S. Čekanauskas, R. Virbickaitė

Patento Nr.
LT5499B

Patento paskelbimo data
2008 05 26
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Lietuvos žemės ūkio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkiui ir gali būti naudojamas, kaip sėjos būdas ir įrenginys paruošiant dirvą ekologiškam piktžolių naikinimui drėgnuoju vandens garu. Išradimo tikslas yra sukurti sėjos būdą ir įrenginį, kuris sėjos metu profiliuotų dirvos paviršinį sluoksnį taip, kad jis tiktų ekologiškam piktžolių naikinimui naudojant drėgnąjį vandens garą. Šis tikslas pasiekiamas, už kiekvieno sėjamosios noragėlio papildomai pritvirtinus noragėlius ir volelį formuojančius specialų profilį dirvoje taip, kad suformuoto profilio iškilimai apsaugotų dygstančius kultūrinius augalus nuo drėgnojo vandens garo srauto poveikio termiškai naikinant piktžoles tarpueiliuose.

Pavadinimas DEVICE TO TRANSPORT AND CLEAR ROOTS AND TUBERS
Autoriai Bulhakov V. M., Voitiuk D. H., Spokas L., Berezovyi H.
Patento Nr. UA 75296 C2
Patento paskelbimo data 2006 03 15
Registruotas Europos patentų biuras (EPO), Ministry of Education and Science of Ukraine State Department of intellectual property
Patento savininkas National Agrarian University of Ukraine
Patento santrauka: A device to transport and clean roots and tubers contains a conveyer, a heap distributor, an activator, consisting of two pairs of screw rollers, power-driven brushes, a side conveyer. The top of the upper pair of the screw rollers of the activator is arranged in a general immovable cylindrical joint, lower ends thereof are placed in arched guides and are connected with a movable frame of the activator by compression springs. The upper ends of the screws of the lower pair are arranged in immovable spherical joints, and the lower ends thereof are arranged freely and connected between each other by an extension spring.

Pavadinimas VIBRATORY UNDERCUTTER
Autoriai Bulhakov V. M., Saienko A. V., Holovach I. V., Plavinskyi V. I., Sizonov Y. V., Spokas L.
Patento Nr. UA 77614 C2
Patento paskelbimo data 2006 12 15
Registruotas Europos patentų biuras (EPO), Ministry of Education and Science of Ukraine State Department of intellectual property
Patento savininkas National Agrarian University of Ukraine
Patento santrauka: A vibratory undercutter contains a frame, two grubber plows, forming a narrowed working channel, with posts arranged hingedly on the frame and kinematically connected with a drive of the oscillatory movement in the longitudinal and vertical plane with the rear parts of the plows comprising a wedge-shaped soil rippers, made as two plates rotary one relative to the other, which are mounted in the lower part on the joint axle arranged at an acute angle to the horizon in such a manner as to allow forming a digging channel, the cross-section of which is shaped as an isosceles triangle the top of which is directed downwards. The upper parts of each of the plates contain brackets, which are mounted in rectilinear guides, equipped with fixation mechanisms fixed on movable bushings with holders arranged on horizontal brackets of posts. Rods forming a separating channel of the same shape as the digging channel, inside of which a beater with triangle elastic blades is disposed, in the rear part, are attached to the rear parts of the ploughshares and rotary plates with gaps.

Pavadinimas BULVIŲ BEI KITŲ KAUPIAMŲJŲ KULTŪRŲ SODINIMO BŪDAS BEI AGREGATAS JAM ĮGYVENDINTI
Autoriai K. Lukošiūnas, B. Juralevičius, V. Prekeris, E. Šarauskis
Patento Nr. LT4825B
Patento paskelbimo data 2001 07 25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Lietuvos žemės ūkio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti panaudotas kaupiamųjų kultūrų auginimui. Bulvių ir kitų kaupiamųjų kultūrų auginimo būdas apima pavasarinį žemės dirbimą, bulvių sodinimą, kai žemę įdirba mažais ruožais, kurio vidurinę dalį kultivuoja intensyviau nei išorę, o bulves sodina į intensyviau sukultivuotą dalį, intensyviau sukultivuotus žemės ruožus patręšia, o trąšos barstomos dirvos paviršiuje. Agregatas būdui įgyvendinti susideda iš tręšiamosios, kultivatoriaus, gilaus purenimo kultivatoriaus, bulvių sodinamosios, kur prie kultivatoriaus tvirtinama trąšų barstomoji, o prie bulvių sodinamosios diskinių žertuvų tvirtinamos lėkštės, kurios įdirba tarpueilius tarp pasodinamų bulvių. Prie bulvių sodinamosios noragėlio tvirtinamas gilaus purenimo noragėlis, o kultivatorius yra su apie vertikalias ašis priverstinai sukamų rotorių, išdėstytų eile statmenai mašinos judėjimo krypčiai, kai rotoriai sumontuoti poromis.

Pavadinimas DŽIOVINIMO PROCESO KONTROLĖS BŪDAS
Autoriai A. Raila, R. Bleizgys, S. Žebrauskas
Patento Nr. LT4325B
Patento paskelbimo data 1998 04 27
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Lietuvos žemės ūkio akademija
Patento santrauka: Išradimas priklauso džiovinimo technikai ir gali būti naudojamas įvairaus tipo džiovyklose.  Džiovinimo objektas veikiamas vienpolio vainikinio išlydžio elektriniu lauku. Apie drėgmės pasiskirstymą džiovinamame objekte sprendžiama pagal vieno iš technologinį procesą charakterizuojančių parametrų dydį, t.y. džiovinimo procesą kontroliuoja matuojant vainikinio išlydžio srovę, kurios kitimas parodo drėgmės migracijos dėsningumus viduje džiovinimo objekto.

Pavadinimas BULVIŲ AUGINIMO BŪDAS BEI KULTIVATORIUS JAM ĮGYVENDINTI
Autoriai V. Prekeris, L. Juralevičius
Patento Nr. LT4087B
Patento paskelbimo data 1996 12 27
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Lietuvos žemės ūkio akademija
Patento santrauka: Išradimas priklauso bulvių auginimo būdams ir kultivatoriams, kurie skirti žemės ūkio darbams. Jo tikslas – sumažinti energetines sąnaudas bei padidinti derlių. Būdas pagal šį išradimą apima žemės įdirbimą rudenį ir pavasarį, bulvių sodinimą ir priežiūrą, kai pavasarį žemė įdirbama ruožais. Vidurinė ruožo dalis supurenama intensyviau nei išorinė. Bulvės sodinamos į intensyviau supurentą ruožo dalį. Po to supurenami likę nesupurenti tarpueiliai. Neįdirbtoji dalis nuskutama. Kultivatorius turi eile išdėstytus apie vertikalią ašį besisukančius rotorius, kurie dirbdami poroje sukasi vienas prieš kitą nuo intensyviai purenamo ruožo vidurio į išorę kultivatoriaus judėjimo kryptimi, o kultivatorių rotorių sukimosi apskritimas perdengia kito rotoriaus sukimosi apskritimą.