Mokslo paslaugos

Žemės ir miškų ūkio jungtinis tyrimų centras

 • Aplinkotyros laboratorija
 • Augalinių žaliavų kokybės laboratorija
 • Agrobiotechnologijos laboratorija
 • Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorija

Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras

 • Medžioklėtyros laboratorija

Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centras

 • Biodujų laboratorija
 • Biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų laboratorija
 • Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo laboratorija
 • Biomasės paruošimo, logistikos ir kietojo kuro procesų laboratorija
 • Mašinių, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija
 • Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorija
 • Sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio laboratorija
 • Statinių ir statybinių medžiagų laboratorija
 • Technologijų saugos laboratorija
 • Termoenergetinių procesų ir emisijos laboratorija
 • Vandens ekosistemų tyrimo ir modeliavimo laboratorija

Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras

 • Dirvožemio ir pasėlių ekologijos laboratorija

Aplinkos ir ekologijos institutas

 • Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorija
 • Agroekologijos centras

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

 • Geografinių informacinių sistemų mokymo ir mokslo centras

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas

 • Tribologijos laboratorija