Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras

Apie centrą

KOMUNIKACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRAS (KTPC) – aukščiausio lygio Baltijos regiono mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo centras agroinovacijų ir maisto technologijų srityje. KTPC yra Slėnio NEMUNAS infrastruktūros dalis, kurio tikslas – skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, iš kurio gaunama žinių, prestižo ir finansinė nauda mokslo ir studijų institucijoms bei verslo subjektams. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras atsakingas už Slėnio steigėjų ir partnerių, mokslininkų, tyrėjų, studentų ir verslininkų produktyvų bendradarbiavimą, mokslinio potencialo panaudojimą, inovacijas ir inovatyvaus verslo kūrimą, mokslinės informacijos viešinimą. Glaudžiai bendradarbiaudamas su atviros prieigos centrais (APC) ir juose dirbančiais mokslininkais, KTPC užtikrina inovacijų sklaidos, technologijų perdavimo ir MTEP rezultatų komercinimo mechanizmą.

Paslaugos ir veikla

Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras – vykdo inovacijų sklaidą ir diegimą, technologijų perdavimą ir komercializavimą. Atlieka Slėnio Nemunas atviros prieigos centrų pristatymą bei rengia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pasiūlymus verslui.
KONSULTACIJOS UŽSAKOMOSIOS PASLAUGOS
 • Verslo vystymas ir plėtra
 • Verslo problemų identifikavimo ir sprendimų parinkimo
 • Finansinės analizės
 • Apskaita ir mokesčių administravimas
 • Rinkodara
 • Intelektinė nuosavybė
 • Patentavimas
 • Projektų paraiškų rengimo klausimais
 • Komercializavimo, investicinių projektų rengimas
 • Rinkos tyrimai, rinkodaros planai ir strategijos
 • Partnerių paieška
 • Finansavimo šaltinių paieška ir pritraukimo strategijų parengimas

 

 

NUOMA VERSLO INKUBATORIUJE ORGANIZAVIMAS
 • Biuro patalpos
 • Laboratorijos
 • Konferencijų ir komunikavimo erdvės
 • Seminarai
 • Mokymai
 • Konferencijos
 • Stažuotės
 • Praktikos
INICIATYVOS
 • Inovatorių akademija
 • Mokslo kava
 • Kūrybinės dirbtuvės

KONTAKTAI

Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel.nr. +370 37 788 134
El. paštas: mokslo.paslaugos@vdu.lt

Mus rasite LinkedIn arba Facebook

               

Dr. Egidijus Kasiulis
Vadovas
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 621 83 902
El. p.: egidijus.kasiulis@vdu.lt
LinkedIn

Dr. Vaida Steponavičienė
Atviros prieigos centrų koordinatorė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 654 37 370
El. p.: vaida.steponaviciene@vdu.lt
LinkedIn

Indrė Bručienė
Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 699 13 464
El. p.: indre.bruciene@vdu.lt
LinkedIn

Rita Petlickaitė
Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 685 28 646
El. p.: rita.petlickaite@vdu.lt
LinkedIn

Dr. Vilma Naujokienė
Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistė
Tel. 8 37 788134
El. p.: vilma.naujokiene@vdu.lt
LinkedIn

Milda Žaliauskaitė
Intelektinės nuosavybės specialistė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 600 10020
El. p.: milda.zaliauskaite@vdu.lt
LinkedIn

Asta Bendoraitytė
Komercinimo projektų vadovė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 663 53 930
El. p.: asta.bendoraityte@vdu.lt
LinkedIn

 

Aistė Ragauskaitė
Inovacijų rinkodaros specialistė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 622 37904
El. p.: aiste.ragauskaite@vdu.lt
LinkedIn