Kvalifikacijos kėlimo kursai | VDU Žemės ūkio akademija

Kvalifikacijos kėlimo kursai

Kvalifikacijos kėlimo kursai

Gyvulių sėklintojams, embrionų persodinimo specialistams, ūkininkams-sėklintojams, gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugas teikiantiems asmenims, arklių eksterjero vertintojams

Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centras su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, spalio–lapkričio mėnesiais rengia nemokamus kvalifikacijos kėlimo kursus gyvulių sėklintojams, embrionų persodinimo specialistams, ūkininkams-sėklintojams, gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugas teikiantiems asmenims, arklių eksterjero vertintojams. Kursų metu gyvulių sėklintojai bus supažindinti su įvairių žemės ūkio gyvulių rūšių veislininkystės pagrindais, gyvulių porų parinkimo planais, žemės ūkio gyvulių sėklinimo svarba. Bus analizuojami patelių lytinio ciklo sutrikimai, gydymas, rujos stimuliavimas, sinchronizavimas, embrionų persodinimo metodai, ūkių duomenų ypatumai reprodukcijos srityje.


Kvalifikacijos kėlimo kursai

Automobilių elektros įrengimų diagnostikos, Hidraulinės sistemos sandaros ir veikimo principo, Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos darbų

2017 m. rugpjūčio 23 d. Verslumo ugdymo centro iniciatyva, VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas pasirašė sutartį DĖL MOKYMO PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮTRAUKIMO Į MOKYMO TEIKĖJŲ IR MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠĄ IR MOKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO.

Šia Sutartimi Šalys susitaria dėl Mokymo paslaugų teikėjo įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą (toliau – Sąrašas) ir mokymo paslaugų, teikiamų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ (toliau – priemonė „Kompetencijų vaučeris“), kokybės užtikrinimo. Programos įtrauktos į sąrašą:

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Automobilių elektros įrengimų diagnostika“

atsakingas asmuo, Kąstytis Laurinaitis 8 37 752285, el. paštas: kastytis.laurinaitis@vdu.lt

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Hidraulinės sistemos sandara ir veikimo principas“ atsakingas asmuo Kąstytis Laurinaitis 8 37 752285, el. paštas: kastytis.laurinaitis@vdu.lt

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos darbai“  atsakingas asmuo: Loreta Grigaitienė 8 37 752260 , el. paštas, loreta.grigaitiene@vdu.lt