VDU ŽŪA mokomasis ūkis

Apie mus

VDU ŽŪA Mokomajame ūkyje studentai atlieka dirvotyros, žemdirbystės, piktžolėtumo vertinimo ir jų kontrolės, arimo kokybės vertinimo, arimo mokymo, sėjomainų bei pasėlių vertinimo, pirminės buhalterinės apskaitos gamybines ir mokomąsias praktikas, praktinius darbus. Doktorantai ir dėstytojai atlieka bandymus Karkiškių karvių fermoje bei visame Karkiškių gamybiniame komplekse, grūdinių bei daugiamečių žolių sėklų sandėliuose.

 

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto visų programų studentai (kasmet apie 150 studentų) atlieka šiuos praktinius darbus: karvių melžimo technologija, mėšlo šalinimo ir laikymo įrenginiai, pašarų ruošimo ir gyvulių šėrimo įrenginiai bei kompiuterizuotas technologinių procesų valdymas. Be to, Mokomojo ūkio sandėliai naudojami kaip mokslinio tyrimo bazė vykdant mokslinę programą “Mikotoksinas”, ūkyje bandomos techninės ir technologinės prevencinės priemonės, slopinančios mikromicetų ir mikotoksinų vystymąsi sandėliuose. Žemės ūkio inžinerijos fakulteto inžinerinių studijų programų magistrantai įvairiais metų laikais atlieka mikroklimato ir dujų emisijos iš mėšlo tyrimus.


Ūkio veikla

Reikšmingi darbai

 • 2011 metais įgyvendinant investicinį projektą modernizuotas ūkio sėklų gamybos procesas – įsigytas naujas inovatyvus kombainas, bei didelės talpos puspriekabė.
 • 2012 metais įsigytas savaeigis naujas teleskopinis autokrautuvas bei nauja, moderni šienapjovė, iš dalies atnaujintas automobilių parkas. Įgyvendinus šias investicijas padidėjo darbo našumas bei pagerėjo pašarų kokybė.
 • 2014 metais dalyvaujant ASU įgyvendinamame projekte įrengtas cechas grūdų daiginimui bei įsisavinama grūdų daiginimo technologija. Šiais daigintais grūdais šeriama kontrolinė karvių grupė, stebima produkcijos dinamika. Siekiant aukštesnių derlingumų įsigyta modernių žemės dirbimo padargų. Užtikrinant geras gyvūnų laikymo sąlygas iš dalies atnaujintas vienas iš tvartų, jo aptarnavimo infrastruktūra. Atnaujinti labiausiai susidėvėjusių pašarų tranšėjų pagrindai leis išlaikyti aukštą pašarų kokybę bei gyvulių produktyvumą.
 • 2016 metais pakeistas vieno iš sandėlių stogas, taip iš esmės pagerinant sandėlio būklę, remontuoti kitų pastatų stogai; Tęsiant infrastruktūros gerinimą, Karkiškių gamybiniame komplekse visos fermos ir dalis sandėlių sujungti asfaltuota kelio danga. Įsigytas naujas galingas savaeigis teleskopinis krautuvas, pašarų smulkintuvas bei diržinis ruloninis presas ženkliai prisidėjo prie pašarų ruošimo technikos atnaujinimo.
 • 2017 metais įsigytas naujas 250 AG traktorius, taip sistemingai vykdant dar 2009 metais pradėtą ženklų technikos parko modernizavimą.
 • Įgyvendinant EIP projektus įsigyta traktoriaus tiksliojo valdymo sistema su 2009 metais įsigyto purkštuvo sekcijų valdymu, taip iš esmės atnaujinant turimą techniką, ją papildant inovatyviais sprendimais ir funkcijomis, kurios įgalina tikslųjį žemdirbystės vystymą. Taip pat dėl šių investicijų purškimo ir tręšimo darbams reikia mažiau žmogiškųjų resursų, taupomas laikas ir medžiagos, prisidedama prie aplinkosaugos gerinimo, palengvinamas operatoriaus darbas.
 • Įsigytas naujas žolės vartytuvas, kuris pakeitė visiškai susidėvėjusį senąjį agregatą.
 • Atnaujinta 2007 metais rekonstruotos karvių fermos melžimo aikštelės apšvietimo sistema – įdiegta inovatyvi LED apšvietimo technologija ne tik pagerino patalpos apšviestumą, tačiau ir taupo išlaidas, skirtas elektros energijai.
 • Ūkyje dirbantys studentai sudaro reikšmingą darbuotojų dalį (apie 20 proc.)

Planai ateičiai

 • Bendradarbiaujant su VDU ŽŪA efektyvinti panaudojimą Mokomojo ūkio turimo intelektinio potencialo ir kasmet modernizuojamos turimos techninės bazės rengiant įvairių sričių ir pakopų studentus bei doktorantus.
 • maksimizuoti studentų, atliekančių gamybinę praktiką skaičių;
 • pastatyti naują modernią melžiamų karvių fermą (250 vietų) su pilnai mechanizuotu melžimo (2 robotai) ir mėšlo šalinimo procesais;
 • pastatyti 0,25 MW galingumo bioreaktorių, gaminantį elektros energiją perdirbant ūkio galvijų mėšlą;
 • Tęsiant tiksliosios žemdirbystės vystymą, tiksliojo vairavimo sistema bus įdiegta į dar vieną traktorių – taip tikslioji žemdirbystė bus vystoma ne tik tręšimo ir augalų apsaugos srityse, bet visame augalininkystės cikle – nuo pat sėjos iki pasėlių brandos.

Siekiant išlikti stipriais sėklininkystės sektoriaus atstovais, jau galvojama apie sėklų ruošimo įrangos atnaujinimą.


Veiklos kryptys

Augalininkystėje:

VŠĮ “VDU ŽŪA mokomasis ūkis” pasėlių plotai ir derlingumas

1. lentelė

Eil Nr. Kultūra 2014 m. 2015 m. 2017 m.
Plotas, ha Derlius, t Derlin-
gumas t/ha
Plotas, ha Derlius, t Derlin gumas t/ha Plotas, ha Derlius, t Derlin-
gumas t/ha
1 Iš viso grūdinių       Iš jų: 213,80 1346,82 6,30 231,11 1418,05 6,14 253,68 1584,35 6,25
 žieminiai kviečiai 108,58 782,02 7,20 119,15 912,10 7,66 109,87 770,35 7,01
 miežiai 73,74 407,45 5,53 54,85 270,35 4,93 89,14 520,00 5,83
 avižos 7,50 38,85 5,18 4,68 23,20 4,96 8,58 58,75 6,85
žirniai 6,70 32,40 4,84 21,70 108,85 5,02 20,19 96,30 4,77
grūdinės – ankštinės sėklai 17,28 86,10 4,98 30,73 103,55 3,37 25,90 138,95 5,36
2 Rapsai 47,54 136,85 2,88 25,55 57,40 2,25 19,18 50,15 2,61
3 Daugiametės žolės: 150,80 * * 146,18 * * 129,82 * *
šienui 7,00 38,50 5,50 7,60 38,00 5,00 21,50 90,80 4,22
 sėklai 42,20 18,57 0,44 46,99 18,80 0,40 55,19
žaliajam pašarui ir šienainiui 102,50 2259,07 22,04 107,56 2825,44 26,27 78,00 1792,00 22,97
Kultūrinių ganyklų žalioji masė 31,12 1088,09 34,96 59,05 1619,73 27,43 39,36 1201,80 30,53
4 Vienmečių žolių žalioji masė 7,66 167,00 21,80 12,59 250,00 19,86 16,50 297,00 18,00
5 Kukurūzų žalioji masė 30,47 1150,00 37,74 32,18 1675,00 52,05 29,17 1400,00 47,99
6 Silosas 975,00 1340,00 1200
7 Šienainis 1060,00 1660,00 1684,40
Iš viso: 450,27 447,61 448,35

Lentelėje pateikta augalininkystės produkcijos gamyba per pastaruosius trejus metus. Vidutiniškai ūkyje kasmet išauginama beveik po 15000 tonų reprodukcinių varpinių ir ankštinių javų sėklinės medžiagos ir virš 17,1 tonų daugiamečių žolių sėklų.

Gyvulininkystėje:

 • Prekyba šviežiu žaliaviniu pienu
 • Veiskinė galvijininkystė
 • Pieno ir galvijienos gamyba

Kontaktai

VŠĮ “VDU ŽŪA Mokomasis ūkis”

Rapsų g. 1 ,LT-53367, Noreikiškių k., Kauno raj.

Direktorius

Tel. nr.: (8-37) 752 280
Mob. tel.: (8 686) 12066

Vyr. buhalterė

Tel. nr.: (8-37) 752 310
Mob. tel.: (8 641) 78342

Buhalteris

Tel. nr.: (8-37) 752 310
Faksas   (8-37) 397 110
El. paštas: mokukis@asu.lt