Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas

Apie mus

ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko paskirtis – kelti bendrą kaimo kultūros lygį propaguojant mokslo naujoves ir diegiant naujas technologijas, tobulinti žemės, vandens ir miškų ūkio specialistų ir Lietuvos ūkininkų kvalifikaciją, įgyvendinti Universiteto misiją subalanbsuotoje kaimo plėtroje

Pagrindinės veiklos sritys

 • skleisti pažangias žemės, vandens ir miškų ūkio technologijas;
 • organizuoti žemės ir miškų ūkio parodas;
 • rengti mokslines, gamybines konferencijas, pasitarimus, seminarus;
 • organizuoti mokslinės ir techninės kūrybos taikomųjų leidinių (metodikų, rekomendacijų) rengimą ir leidimą.

Direktorius
doc. dr. Virginijus Venskutonis, tel.  8 37 788 120.

Struktūriniai padaliniai

 • Parodų organizavimo centras
  Centro vadovė Birutė Steikūnienė, tel. 8 37 752 373
 • Kaimo regioninės plėtros centras
  Centro vadovas Rimantas Čiūtas, tel. 8 686 576 99
 • Naujų technologijų centras
  Centro vadovas doc. dr. Vytautas Liakas, tel. 8 686 3 01 75

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko durys visada atviros turintiems puikių idėjų ar sumanymų!
Adresas: Universiteto 8a, Akademija, LT – 53361 Kauno r.
Telefonai: (37) 788 119, 752 373, 752 268;
El. paštas: mtp@asu.lt
Tinklapis: mtp.asu.lt


Parodų organizavimo centras

Vienas iš ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko padalinių – Parodų organizavimo centras nuo 1995 metų rudens per metus surengia vidutiniškai po dvi parodas. Kasmet nuo 2009 m., laikraščio „Verslo žinios“ atliktų tyrimų duomenimis, žemės ūkio paroda „Ką pasėsi…“ yra skelbiama didžiausia, o „Sprendimų ratas“ trečia – ketvirta pagal dydį iš visų parodų, tais metais vykusių Lietuvoje.

Parodos 2019 metais ASU:

 • „Ką pasėsi… 2019“ balandžio 4-6 d. Daugiau informacijos rasite parodos tinklalapyje: kapasesi.lt;
 • „Sprendimų ratas 2019“ rugsėjo 26-28 d. Daugiau informacijos rasite parodos tinklalapyje: sprendimuratas.lt.

 

ASU MTP Parodų organizavimo centro kontaktai:
Tel. :8-37 75 23 73, 75 22 25
El. paštas: mtp@asu.lt


Kaimo regioninės plėtros centras

Teikiame paslaugas regionuose veikiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms:

 • Projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimo konsultavimas;
 • Mokymai;
 • Sociologinių tyrimų vykdymas ir studijų rengimas;
 • Verslo planų rengimas (tradiciniam ir socialiniam verslui).

Dalyvavimas įgyvendinant LEADER programą

 • Kaimo regioninės plėtros centras (KRPC) nuo 2004 m. aktyviai dalyvauja įgyvendinant LEADER programą. Teikiame mokymų, konsultavimo, tyrimų ir studijų rengimo, vietos projektų vertinimo paslaugas vietos veiklos grupėms, kaimo bendruomenėms ir kitoms NVO. Daugiau nei penktadaliui šalies VVG padėjome parengti vietos plėtros strategijas. Dalyvaujame darbo grupių, sukurtų prie LR Žemės ūkio ministerijos, veikloje, teikiame pastabas ir pasiūlymus rengiamiems LEADER programos įgyvendinimą reglamentuojantiems dokumentams.

Projektinė veikla

 • Esame parengę ir įgyvendinę keliasdešimt projektų, skirtų viešiesiems poreikiams (įgyvendinant projektus išleista metodinė medžiaga, suorganizuoti mokymai, atlikti tyrimai ir studijos, suorganizuoti viešieji renginiai).

Įgyvendintos viešosios iniciatyvos:

 • Studentų savanorystės šventė „Tu gali“;
 • Sveikatingumo mugė „Būk sveikas“;
 • Ekspozicija „Socialinis verslas“ parodoje „Sprendimų ratas 2016“;
 • Žirgų varžybos „LR Prezidento taurės konkūras“.

Kontaktai:
Rimantas Čiūtas, KRPC vadovas, tel. 8 686 57 699;
Rita Petlickaitė, kaimo plėtros mokslo programų vadybininkė, tel. 8 685 28 646;
Eugenija Vasylienė, kaimo plėtros mokymo projektų vadybininkė, tel. 8 687 82276.
Susisiekti su mumis taip pat galite telefonu (8 37) 75 23 16 ar elektroniniu paštu mtp1@asu.lt


Naujų technologijų centras

Naujų technologijų centras sistemina ir kaupia ASU ir kitose mokslo institucijose atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus ir numato jų panaudojimo kryptis.

NTC vadovas doc. dr. Vytautas Liakas
Tel. (8-37) 75 22 25
El.paštas vytautas@liakas.lt