Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras

Centro misija ir jos įgyvendinimas

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centro paskirtis – organizuoti, vykdyti ir plėtoti VDU matematikos, fizikos ir informatikos bei gretutinių krypčių dalykų studijas ir mokslinius tyrimus, teikti mokslinę pagalbą universiteto fakultetams ir institutams.

Mokslinė veikla

Kryptys

  • Biologinių populiacijų stochastinis modeliavimas.
  • Socialinių-ekonominių procesų efektyvumo įvertinimo taikant DGA modelius tyrimas.
  • Matematikos dėstymo metodikos.
  • Informatikos dėstymo metodikos.
  • Aplinkos kietųjų kūnų ir biologinių sistemų fizikinių savybių tyrimai ir įvertinimas.
  • Tyrimai biofizikos srityje.
  • Taikomoji fizika. Plonų dangų fizikiniai tyrimai.

Kontaktai

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r.
Tel. (8 37) 75 22 75

Centro direktorė – doc. dr. Daiva Rimkuvienė

El. p. daiva.rimkuviene@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 23 94 / 75 22 75, 394 / 275

ŽŪA III rūmai, 109 kab.

Studentų priėmimo laikas:

ketvirtadieniais 14.00-16.00

Prof. dr. Petras Rupšys

El. p. petras.rupsys@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 22 75, 275

ŽŪA III rūmai, 214 kab.

Studentų priėmimo laikas:

antradieniais 10.00-11.00

Doc. dr. Audrius Zajančkauskas

El. p. audrius.jjj@gmail.com

Tel.: (8 37) 75 22 75 / 75 25 23, 275 / 523

ŽŪA III rūmai, 111 kab.

Studentų priėmimo laikas:

trečiadieniais 13.00-14.00

Lekt. dr. Akvilė Petraitienė

El. p. akvile.petraitiene@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 23 63, 363

ŽŪA III rūmai, 506 kab.

Studentų priėmimo laikas:

ketvirtadieniais 15.20-16.50

Lekt. dr. Adelė Vaidelienė

El. p. adele.vaideliene@gmail.com

Tel.: (8 37) 75 22 75 / 75 25 23, 275 / 523

ŽŪA III rūmai, 111 kab.

Studentų priėmimo laikas:

ketvirtadieniais 13.30-15.30

Lekt. Janina Kaminskienė

El. p. janina.kaminskiene@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 22 75, 275 / 577

ŽŪA III rūmai, 216 kab.

Studentų priėmimo laikas:

ketvirtadieniais 14.30-16.30

Referentė Danutė Lukoševičiūtė

El. p. danute.lukoseviciute@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 22 75, 275

ŽŪA III rūmai, 219 kab.
Studijų išteklių tvarkytoja Inga Binkauskienė

El. p. inga.binkauskiene@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 22 75, 275 / 577

ŽŪA III rūmai, 219 kab., 216 kab.
Vyr. laborantė Irma Skarulskienė

El. p. irma.skarulskiene@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 23 63 / 75 22 75, 363 / 275

ŽŪA III rūmai, 502 kab., 506 kab.
Laborantė Rasa Andrikaitienė

El. p. rasa.andrikaitiene@gmail.com

Tel.: (8 37) 75 23 63 / 75 22 75, 363 / 275

ŽŪA III rūmai, 502 kab., 506 kab.
Inžinierius Edvardas Kuusas

El. p. edvardas.kuusas@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 25 23, 523

ŽŪA III rūmai, 117 kab.
Inžinierius Arvydas Špiliauskas

El. p. arvydas.spiliauskas@vdu.lt

Tel.: (8 37) 75 25 23, 523

ŽŪA III rūmai, 117 kab.