Vyksta dėstymo vizitų už ES šalių ribų konkursas

Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto akademinio personalo darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams mokslo ir studijų institucijose (MSI) šalyse partnerėse.

Dėstytojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2019 m. birželio 12 d. (ŽŪA – iki 2019 m. gegužės 27 d.TRD pateikti užpildytą dėstymo programos formą.

Paraiškas siųsti el. paštu: ŽŪA darbuotojams – erasmus.zua@vdu.lt, ŠA (Vilnius) darbuotojams – Sofija.Pivoriuniene@vdu.lt, kitiems VDU darbuotojams – Egle.Januskeviciene@vdu.lt.

Atrankoje dėstymo vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai):

a. kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
b. vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos;
c. vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
d. kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys);
e. kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka „Erasmus+“ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį;
f. vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t. y. daugiau nei 8 valandos;
g. kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.

Konkurso skelbimas 

Kontaktinis asmuo

  • VDU Tarptautinių ryšių departamentas Eglė Januškevičienė
  • El. paštas egle.januskeviciene@vdu.lt
  • Telefonas 8 37 327 981