Z kartai skirtos mokymosi platformos kūrime dalyvaus VDU ŽŪA mokslininkės | VDU Žemės ūkio akademija

Z kartai skirtos mokymosi platformos kūrime dalyvaus VDU ŽŪA mokslininkės

VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto lektores Eriką Besusparienę ir  Aušrą Nausėdienę ką tik pasiekė džiugi žinia iš Stambulo universiteto Turkijoje – mokslininkės dalyvavo kaip šio universiteto paraiškos teikimo partnerės teikiant ERASMUS+ projektą „Skaitmeninė mokymosi platforma Z kartai: prieinamumas prie TFAS“ (A Digital Learning platform for Generation Z: Passport to IFRS), kurį lydėjo sėkmė.

ERASMUS+ projekto paraiška buvo teikiama pagal 2020 m. kvietimą „Bendradarbiavimas siekiant naujovių ir gerosios patirties keitimasis“ (Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices).

Projekto tikslas – sukurti inovatyvią mokymosi platformą, orientuojantis į Z kartos mokymosi ypatumus, ir suteikti galimybę jauniems žmonėms įgyti žinių apie tarptautinių apskaitos standartų (TFAS) taikymą. Z karta glaudžiai siejama su technologijomis, gebėjimu lengvai prisitaikyti prie įvairių naujų technologinių pokyčių. Ši karta spausdintas knygas ir vadovėlius yra linkusi iškeisti į mokymąsi elektroninėje erdvėje.

Tarptautiniai apskaitos standartai šiuo metu plačiai taikomi tiek Europoje, tiek ir kituose žemynuose, todėl rengiant būsimuosius apskaitos ir finansų specialistus naujoji platforma padės  lengviau suprasti TFAS ypatumus. Tai jauniesiems specialistams ateityje padės sėkmingai įsilieti į pasaulinę finansų sektoriaus darbo rinką.

Projektą planuojama įgyvendinti per dvejus metus. Kartu su VDU ŽŪA atstovėmis Stambulo universiteto partneriai bus Bursa Uladag universiteto (Turkija), Motinos Teresės universiteto (Makedonija), D.A. Tsenovo ekonomikos akademijos (Bulgarija), Bukarešto ekonomikos universiteto (Rumunija) mokslininkai.