Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos klasteris startuoja su naujomis iniciatyvomis | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos klasteris startuoja su naujomis iniciatyvomis

Sausio 12 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) įvyko pirmasis Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (ŽŪŽIS) klasterio visuotinių partnerių susirinkimas, kurio metu išrinktas pirmininkas ir sekretorius, aptartas ŽŪŽIS klasterio veiksmų plano rengimas bei pasiruošimas dalyvauti rengiant tarptautinius mokslo projektus programos „Europos Horizontas kvietimams.

ŽŪŽIS klasterio visuotinių partnerių susirinkimo metu nutarta partnerystės pagrindais prisidėti organizuojant antrus metus iš eilės vyksiančią EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugę, tačiau šį kartą išplečiant jos formatą ir kviečiant dalyvauti ne tik šalies, bet ir užsienio EIP veiklos grupes. Šiemet EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė bus organizuojama VDU ŽŪA „Gyvulininkystės paroda 2023“, taip pat paraleliai vyksiančios 11-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Rural Development 2023: Bioeconomy for the Green Deal“ metu.

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugės tikslai tiesiogiai atliepia ŽŪŽIS klasterio tikslus – dalintis žemės ūkio žiniomis bei inovacijomis, gerąja praktika, skatinti projektų tęstinumą bei tarptautiškumą. Tikimasi, kad tarptautinė EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė bei jų metu sugeneruotos naudos idėjos ir partnerystės padės pasiruošti programos „Europos Horizontas šaukimams, kurie skirti teminių projektinių iniciatyvinių grupių tinklaveikai paskatinti.

Susirinkimo metu taip pat aptartos galimybės ir ketinimai prisidėti organizuojant kitus nacionalinius ir tarptautinius renginius ŽŪŽIS tematika, ypač organizuojant EIP-AGRI seminarą, orientuotą į Europos Sąjungos (ES) šalių Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginių planų, įtraukiant ir  ŽŪŽIS strategijų praktinį įgyvendinimą.

ŽŪŽIS klasteris – savanoriška iniciatyva susibūrusių pažangių organizacijų ekosistema, kurios veikimas yra grindžiamas koordinuotais, partneryste ir tinklaveika sukurtais žinių srautais tarp asmenų, organizacijų ir institucijų, kuriančių ir diegiančių žemės ūkiui ir susijusiems sektoriams skirtas žinias ir inovacijas, siekiant pažangos, tvarumo ir konkurencingumo sektoriuje. ŽŪŽIS klasteris yra atviras kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslai ir vertybiniai principai atliepia ŽŪŽIS klasterio tikslus.

Pagrindiniai klasterio tikslai yra plėtoti žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą, telkiant žemės, miško ir maisto ūkio mokslinius tyrimus, studijas ir žinioms imlaus verslo potencialą bei prisidėti prie žemės, miškų ir maisto ūkio plėtros, inovacijų ir žinių kūrimo. Taip pat siekiama prisidėti prie sėkmingo, efektyvaus BŽŪP ir ES keliamų tikslų, susijusių su moksliniais tyrimais, žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklos subjektų mokymu, konsultavimu, žinių keitimusi, kompetencijų ugdymu, žemės ūkio inovacijomis ir skaitmenizavimu, įgyvendinimo. Klasterių narių iniciatyvų dėka ketinama prisidėti prie žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklos subjektų švietimo, mokymo, konsultavimo, žemės ūkio politikos ir plėtros, žemės ūkio inovacijų ir ŽŪŽIS politikos formavimo, įgyvendinimo, bei koordinuoto atstovavimo klasterio narių interesams sektoriaus, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei skatinant klasterio narių įsitraukimą į teminius ES tinklus, komitetus, tarptautinius konsorciumus ir darbo grupes.

ŽŪŽIS klasterio jungtinės veiklos sutartis buvo pasirašyta 2022 m. liepos 13 dieną tarp Vytauto Didžiojo universiteto, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos žemės ūkio tarybos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, VšĮ VDU Žemės ūkio akademijos mokomojo ūkio, VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centro, VšĮ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro.