Tarptautiniai ryšiai

Tarptautinių ryšių departamento ŽŪA skyrius (TRD-ŽŪA)

Uždaviniai ir funkcijos

  • Organizuoti ir plėtoti Akademijos ryšius su užsienio studijų ir mokslo institucijomis, tarptautinėmis bei giminingomis kitų šalių organizacijomis;
  • Padėti Akademijos dėstytojams, mokslininkams, studentams integruotis į Europos ir pasaulio mokslo ir studijų procesą, įgyti tarptautinę patirtį akademinės veiklos srityse, kelti kvalifikaciją užsienio institucijose.
  • Kaupti ir platinti informaciją apie užsienio mokslo ir studijų institucijas, tarptautinius fondus ir mainų programas, Lietuvos ir užsienio diplomatines atstovybes;
  • Organizuoti oficialių užsienio svečių priėmimą Akademijoje.

Tarptautiniai mainai

Tarptautinės programos ir projektai:

  • Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas
  • Bendri projektai su Europos Sąjungos valstybėmis
  • Bendri projektai su JAV
  • Mainai su Kazachijos universitetais

Tarptautinės studijos ir stažuotės:

Akademijos studentai ir dėstytojai vyksta į įvairios trukmės studijas, stažuotes ir dėstymo vizitus užsienio universitetuose. Didžioji dalis mainų vyksta pagal ERASMUS+ programą. Glaudžiausiai šia linkme išvystyti ryšiai su Vienos žemės ūkio universitetu Austrijoje, Čekijos žemės ūkio universitetu, Gento universitetu Belgijoje, Hohenheimo universitetu ir Berlyno Humboldto universitetu Vokietijoje, Palermo universitetu Italijoje, Kopenhagos universitetu Danijoje, Norvegijos gyvybės mokslų universitetu, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetu, Helsinkio universiteto Žemės ūkio ir miškų  fakultetu, o taip pat Baltijos šalių žemės ūkio universitetais (BOVA universitetų tinklu) – Latvijos žemės ūkio universitetu (Jelgavoje) ir Estijos gyvybės mokslų universitetu (Tartu).

Tarpuniversitetinės sutartys

TRD-ŽŪA organizuoja ir koordinuoja VDU ŽŪA pasirašomas tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais.
Universitetų, su kuriais VDU ŽŪA yra sudaręs mokslinio ir studijų bendradarbiavimo sutartis, sąrašą galite rasti ČIA.

Sąrašas Europos universitetų, su kuriais VDU ŽŪA turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis.

Daugiau apie ERASMUS

Studentų praktikos užsienyje

TRD-ŽŪA koordinuoja ŽŪA studentų ERASMUS praktikas užsienyje. Tai ne tik puiki proga susipažinti su tų šalių žemės ūkiu, bet ir patobulinti užsienio kalbos žinias, įgyti bendravimo patirties, pažinti šalies gyvenimo būdą, susirasti draugų ir, žinoma, užsidirbti.

Sena VDU-ŽŪA ERASMUS svetainė