Tarptautiniai ryšiai

Uždaviniai ir funkcijos

  • Organizuoti ir plėtoti Akademijos ryšius su užsienio studijų ir mokslo institucijomis, tarptautinėmis bei giminingomis kitų šalių organizacijomis;
  • Padėti Akademijos dėstytojams, mokslininkams, studentams integruotis į Europos ir pasaulio mokslo ir studijų procesą, įgyti tarptautinę patirtį akademinės veiklos srityse, kelti kvalifikaciją užsienio institucijose.
  • Kaupti ir platinti informaciją apie užsienio mokslo ir studijų institucijas, tarptautinius fondus ir mainų programas, Lietuvos ir užsienio diplomatines atstovybes;
  • Organizuoti oficialių užsienio svečių priėmimą Akademijoje.

Tarptautiniai mainai

Tarptautinės programos ir projektai:

  • Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas
  • Bendri projektai su Europos Sąjungos valstybėmis
  • Bendri projektai su JAV
  • Mainai su Kazachijos universitetais

Tarptautinės studijos ir stažuotės:

Akademijos studentai ir dėstytojai vyksta į įvairios trukmės studijas ir stažuotes užsienio universitetuose. Glaudžiausiai šia linkme išvystyti ryšiai su Vienos žemės ūkio universitetu Austrijoje, Gento universitetu Belgijoje, Hohenheimo universitetu Vokietijoje, Vageningeno universitetu Olandijoje, Kopenhagos universitetu Danijoje, Norvegijos gyvybės mokslų universitetu, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetu, Helsinkio universiteto Žemės ūkio ir miškų  fakultetu, o taip pat Baltijos šalių žemės ūkio universitetais (BOVA universitetų tinklu) – Latvijos žemės ūkio universitetu (Jelgavoje) ir Estijos gyvybės mokslų universitetu(Tartu).

Tarpuniversitetinės sutartys

Tarptautinis skyrius organizuoja ir koordinuoja VDU ŽŪA pasirašomas tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais.
Universitetų, su kuriais VDU ŽŪA yra sudaręs mokslinio ir studijų bendradarbiavimo sutartis, sąrašą galite rasti ČIA.

Sąrašas Europos universitetų, su kuriais VDU ŽŪA turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis.

Daugiau apie ERASMUS

Studentų praktikos užsienyje

Tarptautinis skyrius organizuoja studentų praktikas užsienyje. Tai ne tik puiki proga susipažinti su tų šalių žemės ūkiu, bet ir patobulinti užsienio kalbos žinias, įgyti bendravimo patirties, pažinti šalies gyvenimo būdą, susirasti draugų ir, žinoma, užsidirbti.

Studentų darbinė praktika Vokietijoje. Organizuojamos 1,5-3 mėn. trukmės praktikos mūsų Akademijos, kitų universitetų, kolegijų ir žemės ūkio mokyklų, studentams. Dažniausiai studentai dirba pačius įvairiausius žemės ūkio darbus Baden-Wuertembergo žemės MBR Unterland mašinų žiedo ūkiuose. Gali vykti tiek vokiečių, tiek anglų kalbą mokantys studentai.