BOVA ir NOVA bendradarbiavimas | VDU Žemės ūkio akademija

BOVA ir NOVA bendradarbiavimas

BOVA ir NOVA  universitetų tinklai

BOVA – Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklas, įkurtas 1996 metais ir vienijantis žemės ūkio universitetus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 1996-2000 metais BOVA aktyviai dalyvavo NOVABA programos veikloje, orientuotoje į magistrantūros kursų organizavimą. K&A Wallenberg fondo dėka 2002 metais buvo įsteigtas BOVA sekretoriatas, administruojantis tinklo veiklą. Nuo  2005 metų  sekretoriatą išlaiko BOVA universitetų tinklo nariai:

  • Estijos gyvybės mokslų universitetas, EMU
  • Latvijos žemės ūkio ir technologijų universitetas, LLU
  • Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, VDU ŽŪA
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, LSMU VA

BOVA universitetų tinklas planuoja ir rengia trumpus intensyvius magistrantūros ir doktorantūros kursus, bendruosius kursus dėstytojams, skatina dalykinių ir profesinių tinklų, bendrų studijų programų kūrimą, bendrų mokslinių tyrimų vykdymą (įskaitant projektus, finansuojamus iš ES fondų), bendrų projektų su giminingu Skandinavijos šalių NOVA universitetų tinklu vykdymą.

BOVA administraciją sudaro Rektorių taryba, Koordinacinis komitetas ir sekretoriatas.
BOVA Rektorių taryba yra aukščiausias  sprendimus priimantis organas, renkamas trims  metams. Tarybos nariai yra universitetų narių rektoriai arba akademijų kancleriai. Tarybos pirmininkas yra BOVA Rektorius, rotacijos būdu renkamas trims metams iš BOVA tinklo narių.

BOVA Koordinacinis komitetas atsakingas už veiklos planavimą ir koordinavimą tarp BOVA tinklo narių. Komitetą sudaro 8 nariai – po du narius iš kiekvieno universiteto. Komitetas parengia konkrečių bendradarbiavimo veiksmų metinį planą ir pristato Rektorių tarybai tvirtinti.

BOVA sekretoriatas  organizuoja ir vykdo suplanuotą veiklą tarp BOVA universitetų, taip pat aktyviai bendradarbiauja su NOVA universitetų tinklu.

Kursai

NOVA – Šiaurės šalių žemės ūkio, miškų, veterinarijos ir universitetų tinklas, įkurtas 1995 metais ir vienijantis žemės ūkio universitetus Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Islandijoje.

NOVA universiteto nariai:

 BOVA ir NOVA  universitetų tinklų bendradarbiavimas. BOVA universitetų tinklas susiformavo aktyviai vykdant bendrus projektus su NOVA tinklo universitetais 1996-2000 metų laikotarpyje. Dabartiniu metu bendradarbiavimas vyksta rengiant bendrus magistrantūros kursus, keičiantis magistrantūros ir doktorantūros studentais, vykdant mobilumo projektus, remiamus NordPlus fondo.

Išsami informacija apie BOVA ir NOVA veiklą pateikta internetiniame puslapyje http://www.bova-university.org