Tarptautiniai ryšiai | VDU Žemės ūkio akademija

Tarptautiniai ryšiai

Tarptautinių ryšių koordinatoriai padeda:

  • organizuoti ir plėtoti Akademijos ryšius su užsienio studijų ir mokslo institucijomis, tarptautinėmis bei giminingomis kitų šalių organizacijomis;
  • Akademijos dėstytojams, mokslininkams, studentams integruotis į Europos ir pasaulio mokslo ir studijų procesą, įgyti tarptautinę patirtį akademinės veiklos srityse, kelti kvalifikaciją užsienio institucijose.
  • Kaupti ir platinti informaciją apie užsienio mokslo ir studijų institucijas, tarptautinius fondus ir mainų programas, Lietuvos ir užsienio diplomatines atstovybes;
  • Organizuoti oficialių užsienio svečių priėmimą Akademijoje.

Tarptautiniai mainai

Tarptautinės programos ir projektai ŽŪA:

  • Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas
  • Bendri projektai su Europos Sąjungos valstybėmis
  • Bendri projektai su JAV
  • Mainai su Kazachijos universitetais

Tarptautinės studijos ir stažuotės ŽŪA:

Akademijos studentai ir dėstytojai vyksta į įvairios trukmės studijas, stažuotes ir dėstymo vizitus užsienio universitetuose. Didžioji dalis mainų vyksta pagal ERASMUS+ programą. Glaudžiausiai šia linkme išvystyti ryšiai su Vienos žemės ūkio universitetu Austrijoje, Čekijos žemės ūkio universitetu, Gento universitetu Belgijoje, Hohenheimo universitetu ir Berlyno Humboldto universitetu Vokietijoje, Palermo universitetu Italijoje, Kopenhagos universitetu Danijoje, Norvegijos gyvybės mokslų universitetu, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetu, Helsinkio universiteto Žemės ūkio ir miškų  fakultetu, o taip pat Baltijos šalių žemės ūkio universitetais (BOVA universitetų tinklu) – Latvijos žemės ūkio universitetu (Jelgavoje) ir Estijos gyvybės mokslų universitetu (Tartu).

Tarpuniversitetinės sutartys

ŽŪA tarptautiniai koordinatoriai organizuoja ir koordinuoja VDU ŽŪA pasirašomas tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais.
Universitetų, su kuriais VDU ŽŪA yra sudaręs mokslinio ir studijų bendradarbiavimo sutartis, sąrašą galite rasti ČIA.

Sąrašas Europos universitetų, su kuriais VDU ŽŪA turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis.

Daugiau apie ERASMUS