Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

Mokslo kryptys

  • Aplinką tausojanti statyba;
  • Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos ir biomasės inžinerija;
  • Inovatyvios akvakultūros technologijos;
  • Sumanioji žemės ir vandens inžinerija;
  • Sumanios žemės ūkio ir mobilių mašinų sistemos;
  • Tribologiniai procesai mechaninėse ir biologinėse sistemose;
  • Tvarios inžinerinės sistemos, poveikio klimato kaitai švelninimas.