Bakalauro studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Bakalauro studijos

Kodėl verta rinktis bakalauro studijas VDU ŽŪA?

Vytauto Didžiojo universitetas bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu priima studentus į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas.  Stojantieji gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų programų sąrašai ir konkursinio balo sandara pateikiama VDU priėmimo sąlygose.

Į pirmosios pakopos (bakalauro) programas studentai priimami vadovaujantis universiteto rektoriaus patvirtintomis studentų priėmimo taisyklėmis. Šios taisyklės sudaromos remiantis kiekvienais metais švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo aprašu bei Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas dokumentuose nustatyta tvarka.

Priėmimas į nuolatinių studijų programas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas į VDU vyksta šiais etapais:

  • Bendrasis priėmimas (pagrindinis ir papildomas etapai). Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas valstybės finansuojamas ir/ar valstybės nefinansuojamas aukštųjų mokyklų programų vietas.
  • Universitetinis priėmimas. Stojantieji gali tiesiogiai pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete. Detalesnė informacija ruošiama.

Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus skelbiama ir nuolat atnaujinama šioje VDU tinklalapio skiltyje ir interneto svetainėje LAMA BPO svetainėje.

Bendrasis priėmimas organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje.

Priėmimą į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas VDU organizuoja ir vykdo Marketingo ir komunikacijos departamentas. Departamentas teikia informaciją apie tai, kokios studijų programos yra siūlomos VDU, kokių dalykų įvertinimai reikalingi skaičiuojant konkursinį balą, bei atsako į kitus stojantiesiems rūpimus klausimus.

Kokius brandos egzaminus pasirinkti?

Žinai, ką nori studijuoti, tačiau nesi tikras, kokių dalykų egzaminų ir metinių pažymių prireiks stojant? Dokumente Konkursinės eilės sudarymo tvarka 2024 m. pagal studijų sritis ir kryptis pateikti visi 2024 m. stojime reikalingi konkursiniai mokomieji dalykai.

Kaip sužinoti savo konkursinį balą?

Stojant į VDU tavo egzaminų ir metinių pažymių rezultatai bus paverčiami konkursiniu balu. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Konkursinės eilės sudarymo tvarka 2024 m.) ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma.

Studijų finansavimas

Tiek nuolatinės studijos gali būti finansuojamos valstybės arba studijų kaina padengiama paties stojančiojo lėšomis. Studijų finansavimo pobūdį renkasi pats stojantysis, pildydamas stojimo prašymą. Studijų programų sąrašai, konkursinio balo sandara, priėmimo vykdymo etapai, studijų kainos pateiktos Vytauto Didžiojo universiteto Studentų priėmimo sąlygose.

Sužinok daugiau apie priėmimą į VDU

Neradai atsakymo į savo klausimą? Nori pasitikslinti? Drąsiai kreipkis į Marketingo ir komunikacijos departamento komandą arba Studijų informacijos centrą žemiau nurodytais kontaktais! Iki susitikimo VDU!

Studijų informacijos centras

  • K. Donelaičio g. 52-116, 44244 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 206
  • El. paštas vdu@vdu.lt

INFORMACIJA VDU ŽŪA