Apie institutą | VDU Žemės ūkio akademija

Apie institutą

Bioekonomikos tyrimų institutas jungia agronomijos, miškininkystės, ekologijos ir aplinkotyros, inžinerijos, ekonomikos, vadybos ir kitų sričių mokslininkus tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams ir plėtrai.

PAGRINDINĖS TYRIMŲ KRYPTYS

• Klimato kaitos požiūriu išmanus ir skaitmeninis žemės ūkio, miškininkystės ir vandentvarkos valdymas
• Atsinaujinantys energijos ištekliai
• Verslo inovacijų kūrimas ir diegimas bioekonomikoje
• Tvarios maisto sistemos