Bioekonomikos tyrimų institutas | VDU Žemės ūkio akademija

Bioekonomikos tyrimų institutas

Misija

Sudaryti sąlygas tarpdisciplininiams bei prioritetiniams moksliniams tyrimams bei eksperimentinei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, skirtai tvariam bioekonomikos (žemės, miškų ir vandens ūkio) ir kaimiškų vietovių vystymuisi, siekiant šių tyrimų lyderystės šalyje ir tarptautinėje erdvėje.

Vizija

Lietuvoje ir tarptautiniu mastu pripažintas tarpdisciplininių žemės ūkio, technologijų, gamtos ir socialinių mokslų tyrimų centras tvariai bioekonomikai kurti ir plėtoti.

Apie Institutą

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų institutas yra akademinis padalinys, kurio pagrindiniai tikslai yra inicijuoti ir koordinuoti tarpdisciplininius tyrimus skirtus bioekonomikos sektoriams, plėtoti aukšto tarptautinio lygio tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, prisidėti prie mokslininkų rengimo bei mokslo ir studijų vienovės užtikrinimo.

Mokslinės veiklos kryptys

• Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir vandens ūkis

• Atsinaujinantys energijos ištekliai

• Verslo inovacijų vystymas ir diegimas bioekonomikoje

• Tvarios maisto sistemos


Kontaktai

Direktorius

Rytis Skominas

rytis.skominas@vdu.lt

+370 600 14067