Profsąjunga | VDU Žemės ūkio akademija

Profsąjunga

Apie mus

Valdymo organai išrinkti visuotiniame ASU profesinės sąjungos narių susirinkime:

Komitetas

  1. Romualdas Povilaitis (pirmininkas)
  2. Alvydas Aleksandravičius (pavaduotojas) (BPF)
  3. Vincas Gurskis (VŪŽF)
  4. Vytautas Grigaitis
  5. Alfonsas Kazlauskas
  6. Sonata Kazlauskaitė (AF)
  7. Kęstutis Navickas (ŽŪIF)
  8. Asta Steikūnienė
  9. Jolanta Treinytė (MEF)

Revizijos komisija
Vitalija Jurevičienė
Rita Abračinskienė
Zita Rugienytė
Antanas Vaitiekūnas
Janas Žukovskis

VDU ŽŪA profesinė sąjunga yraLietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo(LAMPSS)
ir Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LŽŪDPSF) narė.
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimosvetainė: www.lampss.lt
LAMPSS ir LŽŪDPSF yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos(LPSK)nariai.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos svetainė www.lpsk.lt

Galiojančios kolektyvinės sutartys:
ASU kolektyvinė sutartis (pasirašyta 2018 m., galioja iki 2021 m.).
Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojų šakos kolektyvinė sutartis (neterminuota, taikoma LAMPSS nariams).
Nacionalinė kolektyvinė sutartis (taikoma LPSK nariams).Kontaktai

Kontaktai
Tel. 8640-28281, 8688-43356 (pirmininkas)
Būstinė: VDU ŽŪA III rūmai (Universiteto g. 10-718 kab.)