Profsąjunga

Apie mus

Aukščiausias organas-visuotinis narių susirinkimas
Profesinės sąjungos pirmininkas-Romualdas Povilaitis

Profesinės sąjungos komitetas (kolegialus valdymo organas):

 1. Romualdas Povilaitis (pirmininkas)
 2. Antanas Vansevičius (pavaduotojas) (VŪŽF)
 3. Kęstutis Navickas (IF)
 4. Alfonsas Kazlauskas (KKI)
 5. Vytautas Grigaitis (Administracija)
 6. Asta Steikūnienė (KKI)
 7. Gediminas Vilkevičius (IF)
 8. Inga Vidrevičienė (EVF)
 9. Sonata Kazlauskaitė (AF)

Revizijos komisija:

 1. Vytautas Vaznonis (pirmininkas) (EVF)
 2. Henrikas Novošinskas (IF)
 3. Zita Rugienytė (AF)
 4. Vitalija Jurevičienė (AF)
 5. Vincas Gurskis (VŪŽF)

Darbo ginčų komisijos sudarymas VDU ŽŪA

Profesinės sąjungos komitetas sausio 31 d. rektoriui pasiūlė sudaryti Darbo ginčų komisiją. Ši komisija, kurios paskirtis yra spręsti individualius darbo ginčus, yra sudaroma iš vienodo darbdavio skirtų ir darbuotojų rinktų atstovų skaičiaus. Vasario 7 d. buvo gautas rektoriaus raštas, kuriame prašoma nurodyti darbuotojų atstovus į šią komisiją. Kol nėra įvykęs darbuotojų susirinkimas, profkomitetas vasario 10 d. rektoriui pasiūlė laikinus darbuotojų atstovus. Jų kandidatūros bus siūlomos ir darbuotojų susirinkime.

Profsąjungos komiteto pasiūlyti darbuotojų atstovai į Darbo ginčų komisiją:

 • Henrikas Novošinskas
 • Vytautas Vaznonis
 • Gediminas Vilkevičius

Dėl darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros VDU ŽŪA

LR švietimo ir mokslo ministras, aktyviai įtakojant aukštųjų mokyklų profsąjungų susivienijimui (LAMPSS), 2011-12-23 d, įsakymu patvirtinoRekomendacijas dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros. Profsąjungos komitetas buvo gavęs informaciją, kad ASU kai kuriais atvejais darbo laiko trukmė yra didesnė, negu rekomenduojama, o atskiros darbo rūšys traktuojamos ne taip kaip derėtų i(pvz. budėjimas katedrose priimant studentus neįtrauktas į kontaktinio darbo valandas). Esama nemažų skirtumų ir tarp fakultetų. Profkomitetas sausio 31 d. kreipėsi į rektorių prašydamas suteikti informaciją, kaip minėtos ministro rekomendacijos bus įgyvendinamos ASU.
Turinčius pasiūlymų ir paklausimų dėl darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros prašome kreiptis į profsąjungos komitetą.


Apie VDU ŽŪA strategiją

Vasario 10 d.  darbo grupė svarstė pataisytus, atsižvelgiant į pareikštas pastabas, VDU ŽŪA strategijos dokumentus. Dalyvavo pakviestas profesinės sąjungos pirmininkas R. Povilaitis. Savo nuomonę diskusijoje dėl strategijos išsakė rektorius, prorektoriai, senato pirmininkas, SA prezidentas, kiti grupės nariai. Buvo išreikšta ir profesinės sąjungos komiteto nuomonė. Ją greitai paskelbsime. Kitas ir paskutinis šių strateginių dokumentų svarstymo etapas turi būti kovo 8 d., VDU ŽŪA tarybos posėdžio metu.   
Siūlome visiems nedelsiant pareikšti profkomitetui pastabas dėl ASU strategijos ir dėl profsąjungos požiūrio į ją.


Kolektyvinės sutarties sudarymas VDU ŽŪA

Kolektyvinė sutartis, be LR Darbo kodekso ir LR Profesinių sąjungų įstatymo, yra svarbiausias dokumentas, apibrėžiantis darbuotojų padėtį ir teises. Tokio dokumento universitete iki šiol nebuvo. Profesinės sąjungos komitetas pasiūlė rektoriui sudaryti darbo grupę kolektyvinei sutarčiai rengti. Vasario 7 d. rektorius raštu paprašė profkomiteto skirti savo atstovus į darbo grupę tokiai sutarčiai rengti. Vasario 10 d. atstovų sąrašas buvo perduotas rektoriui.

Profkomiteto paskirti atstovai į darbo grupę kolektyvinei sutarčiai rengti:

 • Kęstutis Navickas
 • Romualdas Povilaitis
 • Antanas Vansevičius
 • Inga Vidrevičienė
 • Gediminas Vilkevičius

Tikimės, kad prie kolektyvinės sutarties kūrimo prisidės ir kiti profesinės sąjungos nariai bei VDU ŽŪA darbuotojai apskritai. Prašome Jus kreiptis su pasiūlymais į minėtus darbo grupės narius arba profkomiteta apskritai. Apie kolektyvinės sutarties rengimo eigą informuosime nuolat.


Kontaktai

Būstinė: III rūmai, 114 kab.
KOMITETO NARIŲ BUDĖJIMO LAIKAS BŪSTINĖJE: Trečiadieniais 10.30-12.00 val.
Kitu laiku prašome mūsų ieškoti nurodytais telefonais.

Komiteto elektroninio pašto adresas: profsajunga@asu.lt


Romualdas Povilaitis

PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS
Tel. nr.: 8-688-43356
El. paštas: romualdas.povilaitis@gmail.com