Studijų programos | VDU Žemės ūkio akademija

Studijų programos

Bakalauro studijos

Magistrantūros studijos

Papildomosios studijos

Savianalizė

2021 m. gruodžio mėn. 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė ekspertų grupė vertins Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ekologijos studijų kryptį. Vertinimui teikiama VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto  antrosios pakopos Agroekosistemų studijų programa, Miškų ir ekologijos fakulteto pirmosios ir antrosios pakopos Taikomosios ekologijos studijų programos. Kviečiame susipažinti su suvestine ir jos priedais:

Savianalizės_suvestinė_VDU_Ekologijos kryptis_Antroji pakopa_ir priedai_LT:
https://zua.vdu.lt/wp-content/uploads/2021/11/Savianalizes_suvestine_VDU_Ekologijos-kryptis_Antroji-pakopa_ir-priedai_LT.pdf

Savianalizės_suvestinė_VUU_Ekologijos kryptis__Antroji pakopa_EN_ir priedai:
https://zua.vdu.lt/wp-content/uploads/2021/11/Savianalizės_suvestine_VUU_Ekologijos-kryptis__Antroji-pakopa_EN_ir-priedai.pdf

 

2021 m. gruodžio mėn. 7 d. Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė ekspertų grupė vertins Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Maisto studijų kryptį. Vertinimui teikiama VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto  pirmosios pakopos Maisto kokybė ir sauga ir antrosios pakopos Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga studijų programos. Kviečiame susipažinti su suvestine ir jos priedais:

Savianalizės_suvestinė_VDU_Maisto studijų kryptis_Pirmoji ir Antroji pakopa_ir priedai
Self_Evaluation-Reports_VMU_Field of Food Studies_First and Second Levels

Maisto studijų krypties savianalizės darbotvarkė