Mokslinės ir ekspertinės paslaugos | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslinės ir ekspertinės paslaugos

VDU ŽŪA siekia, kad būtų skatinami krypčių ir tarpdisciplininių, sektorinių, nacionalinių ir tarptautinių partnerysčių moksliniai tyrimai ir eksperimentiniai projektai tarp mokslininkų, ekspertų, konsultantų, ūkininkų, bendruomenių, kitų asocijuotų struktūrų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijų, taip siekiant užtikrinti mokslo paslaugų komercializavimą, žinių perdavimą verslui ir visuomenei. VDU ŽŪA yra įsikūrę 7 skirtingų mokslo krypčių centrai su 22 laboratorijomis, kuriose yra galimybės tirti, kurti, vystyti ir tobulinti inovacijas kartu su mokslininkais. VDU ŽŪA siekia sudaryti sąlygas, kurios leistų ugdyti atsakingą, kūrybišką ir žemės ūkio naujovėmis besidominčią visuomenę ir taip drauge kurti patrauklesnį žemės ūkio sektorių.