Parengiamosios studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Parengiamosios studijos

Agrosektorius – vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje –  susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. Siekiant atliepti kvalifikuotų darbuotojų poreikį, VDU Žemės ūkio akademija, bendradarbiaujant su agroverslu, priėmė sprendimą – VDU Žemės ūkio akademijoje nuo 2021 m. pradėta įgyvendinti išskirtinė parengiamųjų studijų programa.

Parengiamosios studijos – tai išskirtinė programa, skirta asmenims, kurie motyvuotai savo ateitį ir karjerą sieja su agrosektoriumi, tačiau dar nėra pasirengę stoti į universitetines studijas nesiekiant minimalaus valstybės nustatyto konkursinio balo (KB≥5,4).

PARENGIAMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMA

Programos trukmė  – 1 metai. Parama studijų kainai kompensuoti bus skiriama iš „ŽŪA alumni“ labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms”. Geriausiais balais įstojusiems studijų kaina kompensuojama iki 100 proc.

Parengiamųjų studijų programą sudaro:

  • Įvadiniai ir pažintiniai pasirinktos studijų programos dalykai.
  • Vizitai į pažangiausias agroverslo įmones.
  • Parengiamieji mokomųjų dalykų kursai, padedantys pasiruošti geresniems brandos egzaminų rezultatams pasiekti. Pagal poreikį galima rinktis: biologija, matematika, lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba ar kt.
  • Apgyvendinimas universiteto bendrabutyje.

Parengiamųjų studijų metu asmenims bus suteikta galimybė pradėti studijuoti įvadinius pasirinktos VDU Žemės ūkio akademijos studijų programos dalykus, geriau susipažinti su Universitetu, agrosektoriumi, įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų studijoms.

Programos dalyviai, padedami kompetentingų dėstytojų, rengsis brandos egzaminams, reikalingiems įstoti į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas VDU Žemės ūkio akademijoje.

Parengiamųjų studijų programos metu išklausytus įvadinius pasirinktos bakalauro studijų programos dalykus asmuo galės įsiskaityti jau įstojus į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas – pakartotinai tų dalykų studijuoti bakalauro studijų metu nereikės.

Norintys studijuoti privalo užpildyti motyvacinę anketą iki 2023 m. rugpjūčio 29 d.

Maloniai kviečiame konsultuotis individualiai:

Rasa Čingienė
Telefonas  +370 682 22 874
El. paštas rasa.cingiene@vdu.lt