Parengiamosios studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Parengiamosios studijos

Motyvuotiems abiturientams – nuo skatinamųjų stipendijų iki
parengiamųjų studijų

Žemės ūkis – vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. VDU Žemės ūkio akademija ir Žemės ūkio ministerijos, verslas priėmė sprendimą – nuo šių mokslo metų itin perspektyvias bei paklausias studijų kryptis besirenkantys studentai gaus 200 eurų kasmėnesines stipendijas. Taip pat Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą.

Pasirengimo studijoms programa

Šiemet VDU Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą. Ji skirta asmenims, kurie motyvuotai savo ateitį ir karjerą sieja su žemės ir miškų ūkiu ar agroverslu, tačiau dar nėra pasirengę stoti į universitetines studijas, jiems trūksta studijoms reikiamų įgūdžių ir žinių.

 Programos trukmė  – 1 metai. Parama studijų kainai kompensuoti bus skiriama iš agroverslo paramos fondo. Geriausiais balais įstojusiems studijų kaina kompensuojama 100 proc., kitiems – 70 proc.

Parengiamųjų studijų programą sudaro:

  • Įvadiniai ir pažintiniai pasirinktos studijų programos dalykai.
  • Vizitai į lyderiaujančias agroverslo įmones.
  • Parengiamieji mokomųjų dalykų kursai, padedantys pasiruošti geresniems nei turimi brandos egzaminų rezultatams pasiekti pagal poreikį – biologija, matematika, lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba ar kt.).
  • Apgyvendinimas universiteto bendrabutyje

Parengiamųjų studijų metu asmenims bus suteikta galimybė pradėti studijuoti įvadinius pasirinktos VDU Žemės ūkio akademijos studijų programos dalykus, geriau susipažinti su Universitetu, žemės ir miškų ūkio sektoriumi, įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų studijoms.

Programos dalyviai, padedami kompetentingų dėstytojų,  rengsis brandos egzaminams, reikalingiems įstoti į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas VDU Žemės ūkio akademijoje.

Pasirengimo studijoms programos metu išklausytus įvadinius studijų programos dalykus asmuo galės įsiskaityti jau įstojus į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas ir pakartotinai tų dalykų studijuoti studijų Universitete metu nereikės.

Norintys studijuoti privalo užpildyti motyvacinę anketą iki 2022 m. rugpjūčio 19 d.

Maloniai kviečiame konsultuotis individualiai:
Rasa Čingienė
Telefonas  +370 682 22 874
El. paštas rasa.cingiene@vdu.lt