Mecenatai | VDU Žemės ūkio akademija

Mecenatai

Universiteto mecenato vardas „Už nuopelnus plėtojant Lietuvos žemės ūkio universiteto ryšius su gamyba Lietuvoje ir užsienyje, nuolatinę paramą stiprinant Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokymo bazę, paramą studijoms ir mokslo tyrimams bei aktyvų dalyvavimą Universiteto bendruomenės gyvenime“ UAB „Rovaltra“ suteiktas 2004 02 04.


Universiteto mecenato vardas „Už nuopelnus plėtojant Lietuvos žemės ūkio universiteto ryšius su gamyba Lietuvoje ir užsienyje, nuolatinę paramą stiprinant Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokymo bazę, paramą studijoms ir mokslo tyrimams bei aktyvų dalyvavimą Universiteto bendruomenės gyvenime“ AB „Lytagra“ suteiktas 2004 02 04.


Universiteto mecenato vardas „Už šviečiamąją veiklą, žemės ūkio pasiekimų propagavimą ir indėlį į Agronomijos fakulteto mokslinio-mokomojo ir kūrybinio darbo veiklą, prestižinės auditorijos įrengimą ir metodinę paramą stiprinant fakulteto mokymo bazę“ UAB „Dotnuva Baltic” suteiktas 2004 02 04.


Universiteto mecenato vardas „Už nuopelnus plėtojant LŽŪU ryšius su žemės ūkio produkcijos gamintojais Lietuvoje ir užsienyje, nuolatinę paramą stiprinant Agronomijos fakulteto mokslinę ir studijų bazę bei mokslinius tyrimus, Universiteto renginių rėmimą ir aktyvų dalyvavimą juose“ UAB “ARVI” ir ko suteiktas 2005 03 23.


Universiteto mecenato vardas „Už nuolatinę paramą LŽŪU Agronomijos fakulteto studentams bei mokslininkams, mokslinės-mokymo bazės stiprinimą, didelį indėlį į mokslinį-kūrybinį darbą bei žemės ūkio mokslo pasiekimų propagavimą“ UAB „Baltic agro“ suteiktas 2005 03 23.


Universiteto mecenato vardas „Už nuopelnus plėtojant Lietuvos žemės ūkio universiteto ryšius su gamyba, nuolatinę paramą gerinant Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokymo bazę, paramą studijoms ir moksliniams tyrimams“ UAB “Delaval” suteiktas 2006 04 19.


Universiteto mecenato vardas „Už ilgalaikį bendradarbiavimą tobulinant ir vykdant inžinerijos studijų programas, paramą modernizuojant studijų infrastruktūrą ir Universiteto renginių rėmimą“ UAB „DOJUS agro” suteiktas 2007 09 26.


Universiteto mecenato vardas „Už glaudų mokslinį bendradarbiavimą ir nuolatinę paramą stiprinant Agronomijos fakulteto mokslo ir studijų bazę“ UAB „Agrochema“ suteiktas 2008 03 19.


Universiteto mecenato vardas „Už Universiteto rėmimą lėšomis, moksline literatūra, technine įranga ir kitomis priemonėmis, svarbiomis Universitetui“ UAB „Biržų žemtiekimas“ suteiktas 2012 01 25.


Universiteto mecenato vardas „Už Universiteto rėmimą lėšomis, moksline literatūra, technine įranga ir kitomis priemonėmis, svarbiomis Universitetui“ UAB „Ivabaltė“ suteiktas 2012 01 25.


Universiteto mecenato vardas „Už įsteigtų vardinių stipendijų fondus ir už Universiteto rėmimą lėšomis, moksline literatūra, technine įranga ir kitomis priemonėmis, svarbiomis Universitetui“ UAB „Agrokoncernas“ suteiktas 2012 01 25.


Universiteto mecenato vardas „Už glaudų bendradarbiavimą ir paramą stiprinant Aleksandro Stulginskio universiteto studijų ir mokslo bazę“ UAB „Plungės Jonis“ suteiktas 2013 01 30.


Universiteto mecenato vardas „Už glaudų bendradarbiavimą ir paramą stiprinant Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo ir studijų bazę” Všį „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai” suteiktas 2013 m. kovo 1 d.


Universiteto mecenato vardas „Už glaudų bendradarbiavimą ir paramą stiprinant Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo ir studijų bazę” UAB „East West Agro” suteiktas 2014 m. lapkričio 12 d.Universiteto mecenato vardas „Už glaudų bendradarbiavimą ir paramą stiprinant Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo ir studijų bazę” Mocevičiaus firmai „Ginalas“ suteiktas 2016 m. vasario 10 d.


Universiteto mecenato vardas „Už glaudų bendradarbiavimą ir paramą stiprinant Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo ir studijų bazę” UAB “Koneksko Lietuva” suteiktas 2018 m.spalio 31d.