Verslui ir visuomenei | VDU Žemės ūkio akademija

Verslui ir visuomenei

VDU Žemės ūkio akademijos (toliau – VDU ŽŪA) vienas iš strateginių tikslų – glaudus bendradarbiavimas su verslu bei visuomene, teikiant mokslo, mokymo ir konsultavimo paslaugas,  vykdant socialinių, gamtos, technologijos, žemės ūkio mokslų sričių ir su jomis susijusių krypčių žinių ir inovacijų sklaidą.


Mokslinės ir ekspertinės paslaugos

VDU ŽŪA siekia, kad būtų skatinami krypčių ir tarpdisciplininių, sektorinių, nacionalinių ir tarptautinių partnerysčių moksliniai tyrimai ir eksperimentiniai projektai tarp mokslininkų, ekspertų, konsultantų, ūkininkų, bendruomenių, kitų asocijuotų struktūrų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijų, taip siekiant užtikrinti mokslo paslaugų komercializavimą, žinių perdavimą verslui ir visuomenei. VDU ŽŪA yra įsikūrę 7 skirtingų mokslo krypčių centrai su 22 laboratorijomis, kuriose yra galimybės tirti, kurti, vystyti ir tobulinti inovacijas kartu su mokslininkais. VDU ŽŪA siekia sudaryti sąlygas, kurios leistų ugdyti atsakingą, kūrybišką ir žemės ūkio naujovėmis besidominčią visuomenę ir taip drauge kurti patrauklesnį žemės ūkio sektorių.


Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

VDU ŽŪA organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo mokymus, konferencijas, laisvojo klausytojo programas viešojo valdymo institucijoms, ūkininkams, kaimo bendruomenių organizacijoms, vietos veiklos grupėms, nevyriausybinėms organizacijoms, verslo subjektams, mokslininkams, pedagogams ir studentams. Siekiama, kad visuomenė galėtų nuolat tobulėti, kelti savo kompetencijas, gauti naujausias mokslines žinias – taip būtų skatinamas mokymasis visą gyvenimą. Mokymus veda kvalifikuoti specialistai ir VDU ŽŪA dėstytojai, turintys patirties dirbant ir privačiame, ir viešajame sektoriuose.


Parodos ir renginiai

VDU ŽŪA siekia, kad žemės ūkio inovacijos būtų žinomos ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių  visuomenei, todėl yra suorganizavusi daugiau nei 100 nacionalinių ir tarptautinių parodų, kitų renginių. Plačiausiai Baltijos šalyse yra žinoma tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi…“, jos organizatoriai – Verslo ir socialinės partnerystės centras. Šioje parodoje kasmet apsilanko daugiau nei 80000 lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių. Parodų metu lankytojai gali ne tik užmegzti naujus ryšius, sužinoti apie inovacijas, tačiau ir dalyvauti šviečiamojo pobūdžio seminaruose, kuriuos veda didelę patirtį sukaupę specialistai.


Kiekvienais metais bendradarbiaujame su daugiau nei 50 verslo partnerių. Kviečiame bendradarbiauti ir kurti ateities sprendimus kartu!