Transform4Europe | VDU Žemės ūkio akademija

Transform4Europe

„Transform4Europe“ idėja paprasta, tačiau kartu – labai ambicinga. Tam, kad sistemingai įgyvendintų pokyčius ir visapusiškai bei inovatyviai transformuotų savo veiklą esminėse srityse, septyni Europos universitetai susibūrė į „Transform4Europe“ konsorciumą. Ši bendrystė įpareigoja naudotis geriausiomis savo narių praktikomis, metodais ir kitomis šio tinklo teikiamomis galimybėmis.

Ką reiškia būti „Transform4Europe“ Europos universitetu?

Visų pirma – tai naujos galimybės visai universiteto bendruomenei ir regionui:

  • naujos tarpdisciplininės ir tarptautinės studijų programos
  • inovatyvios mokymo(si) aplinkos
  • nauji mobilumo modeliai
  • glaudus bendradarbiavimas tarp universitetų, įmonių ir kitų svarbiausių, regionuose veikiančių suinteresuotų šalių
  • daugiakalbystės skatinimas ir naujos kalbų mokymosi galimybės
  • įvairios tarptautinių mokslo projektų galimybės
  • stipresnis universitetas tiek valstybiniame, tiek ir tarptautiniame kontekste.

Trumpai tariant, „Transform4Europe“ iniciatyva yra skirta suvienyti konsorciumo narių potencialą: kurti ateities aukštojo mokslo viziją ir ją realiai įgyvendinti. Kiekvienam universitetui dirbant atskirai, tokių ambicingų užduočių įgyvendinimui, resursų ir galimybių paprasčiausiai pritrūktų.

Daugiau informacijos:

Europos universitetas | Transform4Europe