Katedros | VDU Žemės ūkio akademija

Katedros

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra

ADMK  mokslo kryptys:

 1. Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas ekologinėmis priemonėmis;
 2. Dirvožemio ištekliai ir išsaugojimas;
 3. Augalų mineralinės mitybos optimizavimas;
 4. Rapsų ir kitų žemės ūkio augalų agrocenozių tyrimai;
 5. Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir adaptacija;
 6. Pasėlių ir piktžolių ekologija.

Katedros kontaktai:
ŽŪA Centriniai rūmai, 522 kab.
Tel.: (8-37) 75 22 33

Katedros vedėjas – prof. dr. Vaclovas Bogužas
El. paštas: vaclovas.boguzas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 33


Agrobiologijos ir maisto mokslų katedra

AMMK  mokslo kryptys:

 1. Vaisių, uogų ir daržovių auginimas, kokybė, laikymas ir perdirbimas;
 2. Ekologiškos augalinės žaliavos, produktai ir jų kokybė;
 3. Gėlių dekoratyvumo modeliavimas;
 4. Lauko ir pievų augalų augimo, derliaus formavimo, selekcinės medžiagos bei veislių kūrimo ir jų genetinio potencialo įvertinimo tyrimai;
 5. Augimo reguliatorių panaudojimas lauko augalų derlingumo didinimui ir kokybės gerinimui;
 6. Mitybos optimizavimas ir genetinių resursų analizė gyvulininkystėje.

Katedros kontaktai:

ŽŪA centriniai rūmai, 404 kab.
Tel.: (8-37) 75 23 41

Katedros vedėja – prof. dr. Elvyra Jarienė
El. paštas: elvyra.jariene@vdu.lt