Institutai | VDU Žemės ūkio akademija

Institutai

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

ADMI  mokslo kryptys:

 1. Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas ekologinėmis priemonėmis;
 2. Dirvožemio ištekliai ir išsaugojimas;
 3. Augalų mineralinės mitybos optimizavimas;
 4. Rapsų ir kitų žemės ūkio augalų agrocenozių tyrimai;
 5. Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir adaptacija;
 6. Pasėlių ir piktžolių ekologija.

Instituto kontaktai:
ŽŪA Centriniai rūmai, 522 kab.
Tel.: (8-37) 75 22 33

Instituto direktorius – prof. dr. Vaclovas Bogužas
El. paštas: vaclovas.boguzas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 33


Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

BABI mokslo kryptys:

 1. Miškų ir žemės ūkio augalų kenkėjų biologijos, ekologijos ir žalingumo tyrimai;
 2. Bitininkystės technologijų tobulinimas ir praktinis pritaikymas;
 3. Vabalų (Coleoptera) faunos tyrimai Lietuvoje;
 4. Maisto žaliavų mikrobiologinės taršos ir jos mažinimo priemonių tyrimai;
 5. Dekoratyvių augalų selekcija, mikrovegetatyvus dauginimas.

Instituto kontaktai:
ŽŪA centriniai rūmai, 302 kab.
Telefonas: (8-37) 75 22 65

Instituto direktorė – prof. dr. Natalija Burbulis
El.paštas: natalija.burbulis@vdu.lt


Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas

ŽŪMMI  mokslo kryptys:

 1. Vaisių, uogų ir daržovių auginimas, kokybė, laikymas ir perdirbimas;
 2. Ekologiškos augalinės žaliavos, produktai ir jų kokybė;
 3. Gėlių dekoratyvumo modeliavimas;
 4. Lauko ir pievų augalų augimo, derliaus formavimo, selekcinės medžiagos bei veislių kūrimo ir jų genetinio potencialo įvertinimo tyrimai;
 5. Augimo reguliatorių panaudojimas lauko augalų derlingumo didinimui ir kokybės gerinimui;
 6. Mitybos optimizavimas ir genetinių resursų analizė gyvulininkystėje.

Instituto kontaktai:

ŽŪA centriniai rūmai, 404 kab.
Tel.: (8-37) 75 23 41

Instituto direktorė – prof. dr. Elvyra Jarienė
El. paštas: elvyra.jariene@vdu.lt