Katedros | VDU Žemės ūkio akademija

Katedros

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra

ADMK  mokslo kryptys:

 1. Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas ekologinėmis priemonėmis.
 2. Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir adaptacija.
 3. Sveikas dirvožemis ir augalai. Pasėlių, piktžolių ir dirvožemio ekologija.
 4. Integruota augalų apsauga ir mityba.
 5. Agrosistemų tyrimai ir biologinės įvairovės didinimas.
 6. Žemės ir miškų ūkio kenksmingų organizmų biologijos, ekologijos ir žalingumo tyrimai.

Katedros kontaktai:
ŽŪA Centriniai rūmai, 522 kab.
Tel.: (8-37) 752 233

Katedros vedėjas – prof. dr. Vaclovas Bogužas
El. paštas: vaclovas.boguzas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 752 233


Augalų biologijos ir maisto mokslų katedra

ABMMK  mokslo kryptys:

 1. Aukštos pridėtinės vertės, saugių ir inovatyvių maisto žaliavų ir produktų kūrimas.
 2. Tvari maisto grandinė nuo lauko iki stalo.
 3. Maisto žaliavų ir produktų mikrobiologiniai tyrimai.
 4. Dekoratyvių augalų selekcija, mikrovegetatyvinis dauginimas.
 5. Bitininkystės technologijų tobulinimas ir taikymas.

Katedros kontaktai:

ŽŪA centriniai rūmai, 405 kab.
Tel.: (8-37) 752 326

Katedros vedėja – doc. dr. Jurgita Kulaitienė
El. paštas: jurgita.kulaitiene@vdu.lt