Institutai

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

ADMI instituto veiklos ir konsultavimo kryptys:

 1. Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas ekologinėmis priemonėmis;
 2. Dirvožemio ištekliai ir išsaugojimas;
 3. Augalų mineralinės mitybos optimizavimas;
 4. Rapsų ir kitų žemės ūkio augalų agrocenozių tyrimai;
 5. Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir adaptacija.

Instituto kontaktai:
ASU Centriniai rūmai, 522 kab.
Tel.: (8-37) 75 22 33
El. paštas: admi@asu.lt

Instituto direktorius – prof. dr. Vaclovas Bogužas
El. paštas: vaclovas.boguzas@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 33
Vidaus tel. nr.: 233
Kabinetas: 522
Studentų priėmimo laikas: ketvirtadieniais 15.00-16.30

Aida Adamavičienė
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: aida.adamaviciene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 21; (8-37) 78 81 08
Vidaus tel. nr.: 221, 456
Kabinetas: 521 arba 303
Studentų priėmimo laikas: ketvirtadieniais 13.00-16.00

Aleinikovienė Jūratė
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: jurate.aleinikoviene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 12
Vidaus tel. nr.: 212
Kabinetas: 315
Studentų priėmimo laikas: pirmadieniais 11:00-14:00 8r. J333

Andruškaitė Inga
Doktorantė
El. paštas: inga.andruskaite@vdu.lt

Auželienė Ingė
Doktorantė
El. paštas: inge@zaliasissezonas.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 11
Vidaus tel. nr.: 211
Kabinetas: 8 r. J102

Bagdonienė Ida
Vyr. laborantė
El. paštas: irabagd@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 451
Kabinetas: 531

Sidona Buragienė
Vyr. laborantė
El. paštas: sidona.buragiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 29

Butkevičienė Lina Marija
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: butkuslina@gmail.com
Tel. nr.: (8-37) 75 23 17
Vidaus tel. nr.: 317
Kabinetas: 529
Studentų priėmimo laikas: ketvirtadieniais 13.00-16.00

Čepulienė Rita
Lektorė, mokslų daktarė.
El. paštas: rita.cepuliene@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 465
Kabinetas: 531
Studentų priėmimo laikas: ketvirtadieniais 14.00-16.00

Eimutytė Edita
Doktorantė
El. paštas: editaeimutyte@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 456
Kabinetas: Bandymų st. 213

Dėdelė Audrius
Profesorius, mokslų daktaras
El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Dromantienė Rūta
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: ruta.dromantiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 79
Vidaus tel. nr.: 279
Kabinetas: 530
Studentų priėmimo laikas: trečiadieniais 10.00-12.00; ketvirtadieniais 10.00-12.00

Jodaugienė Darija
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: darija.jodaugiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 29
Vidaus tel. nr.: 229
Kabietas: 523
Studentų priėmimo laikas: ketvirtadieniais 14.00-16.00

Keidan Marina
Doktorantė
El. paštas: keidanmarina@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 166
Kabinetas: 8 r. J332

Kimbirauskienė Rasa
Doktorantė
El. paštas: rasa.kimbirauskiene@vdu.lt
Bandymų st. 231

Kosteckienė Silvija
Instituto direktoriaus referentė, doktorantė
El. paštas: silvija.kosteckiene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 33
Kabinetas: 522

Kriaučiūnienė Zita
Docentė, mokslo darbuotoja, mokslų daktarė
El. paštas: zita.kriauciuniene@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 23 77
Kabinetas: 218

Lazauskas Petras
Profesorius emeritas
El. paštas: petras.lazauskas@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 21
Vidaus tel. nr.: 221; 456
Kabinetas: 521

Marcinkevičienė Aušra
Profesorė, mokslų daktarė
El. paštas: ausra.marcinkeviciene@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 39
Vidaus tel. nr.: 239; 166
Kabinetas: 311
Studentų priėmimo laikas: ketvirtadieniais 13.00-16.00

Motuzas Algirdas
Profesorius emeritas
El. paštas: algirdas.motuzas@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 39
Vidaus tel. nr.: 166
Kabinteas: 311

Pranckietienė Irena
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: irena.pranckietiene@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 79
Vidaus tel. nr.: 279
Kabinetas: 530
Studentų priėmimo laikas: antradieniais 14.00-16.30; ketvirtadieniais 10.00-12.00

Pupalienė Rita
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: rita.pupaliene@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 23 17
Vidaus tel. nr.: 317, 245
Kabinetas: 529
Studentų priėmimo laikas: pirmadieniais 16:00-17:00 ketvirtadieniais 14:00-15:00

Raudonius Steponas
Docentas, mokslų daktaras
El. paštas: steponas.raudonius@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 21 29
Kabinetas: 345
Studentų priėmimo laikas: ketvirtadieniais 14.00-16.00

Romaneckas Kęstutis
Profesorius, mokslų daktaras
El. paštas: kestas.romaneckas@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 21
Vidaus tel. nr.: 456
Kabinetas: 521

Sinkevičienė Aušra
Docentė, mokslų daktarė
El. paštas: ausrasinkevicienelzuu@gmail.com
Tel. nr.: (8-37) 75 22 29
Vidaus tel. nr.: 229
Kabinetas: 523
Studentų priėmimo laikas: penktadieniais 13.00-16.00

Skinulienė Lina
Doktorantė, vyr. laborantė
El. paštas: lina.skinuliene@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 11
Vidaus tel. nr.: 211
Kabinetas: 8 r. J105

Smalstienė Vita
Doktorantė, asistentė
El. paštas: vita.smalstiene@asu.lt
Vidaus tel. nr.: 465
Kabinetas: 531
Studentų priėmimo laikas: antradieniais 9.00-10.00

Steponavičienė Vaida
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
El. paštas: vaida.steponaviciene@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 24 95
Kabinetas: 8 r. J331

Surginienė Loreta
Vyr. laborantė
El. paštas: lsurginiene@gmail.com
Vidaus tel. nr.: 565
Kabinetas: 314

Vaisvalavičius Rimantas
Docentas, mokslų daktaras
El. paštas: rimantas.vaisvalavicius@asu.lt
Tel. nr.: (8-37)75 22 12
Vidaus tel. nr.: 212
Kabinetas: 315
Studentų priėmimo laikas: pirmadieniais 13.00-14.00

Velička Rimantas
Profesorius, habilituotas mokslų daktaras
El. paštas: rimantas.velicka@asu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 22 17
Vidaus tel. nr.: 317, 161
Kabinetas: 529
Studentų priėmimo laikas: pirmadieniais 11.00-12.00


Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

BABI instituto veiklos ir konsultavimo kryptys:

 1. Žemės ūkio augalams kenksmingų organizmų biologijos, ekologijos ir žalingumo tyrimai;
 2. Miško entomokompleksų ir miško augalams žalingų organizmų tyrimai;
 3. Bitininkystės technologijų tobulinimas ir praktinis pritaikymas;
 4. Vabalų (Coleoptera) faunos tyrimai Lietuvoje;
 5. Augalinių maisto žaliavų mikrobiologinės taršos ir jos mažinimo priemoniųtyrimai;
 6. Dekoratyvių augalų selekcija, mikrovegetatyvus dauginimas.

Instituto kontaktai:

ASU centriniai rūmai, 302 kab.
Telefonas: (8-37) 75 22 65
El.paštas: babi@asu.lt
El.paštas: natalija.burbulis@asu.lt

Instituto direktorė – prof. dr. Natalija Burbulis


Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas

ŽŪMMI instituto veiklos ir konsultavimo kryptys:

 1. Vaisių, uogų ir daržovių auginimas, kokybė, laikymas ir perdirbimas;
 2. Ekologiškos augalinės žaliavos, produktai ir jų kokybė;
 3. Gėlių dekoratyvumo modeliavimas;
 4. Lauko ir pievų augalų augimo, derliaus formavimo, selekcinės medžiagos bei veislių kūrimo ir jų genetinio potencialo įvertinimo tyrimai;
 5. Augimo reguliatorių panaudojimas lauko augalų derlingumo didinimui ir kokybės gerinimui;
 6. Mitybos optimizavimas ir genetinių resursų analizė gyvulininkystėje.

Instituto kontaktai:

Centriniai rūmai, 404 kab.
Tel.: (8-37) 75 23 41
El. paštas: zummi@asu.lt
El. paštas: elvyra.jariene@asu.lt

Instituto direktorė – prof. dr. Elvyra Jarienė