Kontaktai | VDU Žemės ūkio akademija

Kontaktai

AGRONOMIJOS FAKULTETAS

Studentų g. 11 – 303, LT – 53361, Akademija,   Kauno r.
Tel.: (8 37) 752 293
El. paštas: af@vdu.lt
Darbo laikas:
I – IV: 8.00 – 17.00;
V: 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

DEKANATAS

L.e.dekanės pareigas

doc. dr. Aida Adamavičienė

c. r. 304 kab. (8 37) 752 203
aida.adamaviciene@vdu.lt
Prodekanė studijoms

doc. dr. Aida Adamavičienė

c.r. 303 kab. (8 37) 788 108
aida.adamaviciene@vdu.lt
Prodekanė mokslui ir plėtrai

doc. dr. Zita Kriaučiūnienė

(8 37) 752 317
zita.kriauciuniene@vdu.lt
Dekanės referentė

Jovita Balandaitė

c.r. 303 kab. (8 37) 752 293
af@vdu.lt
jovita.balandaite@vdu.lt
Studijų administratorės:

Rasa Vismontienė

c.r. 303 kab. (8 37) 788 108
rasa.vismontiene@vdu.lt

Zita Rugienytė

c.r. 303 kab. (8 37) 752 293
af@vdu.lt

Silva Guldikauskienė

c.r. 233 kab. (8 37) 752 315
silva.guldikauskiene@vdu.lt

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

C.r. 522 kab., tel. (8-37) 75 22 33 – žemės dirbimo, augalų kaitos, piktžolių kontrolės, agronominių tyrimų metodikos bei dirvotyros ir augalų tręšimo klausimais.
El. paštas: vaclovas.boguzas@vdu.lt

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

C.r. 302 kab., tel. (8-37) 75 22 65 – botanikos, augalų fiziologijos, mikrobiologijos ir toksikologijos, augalų ir jų produktų apsaugos bei bitininkystės klausimais.
El. paštas: natalija.burbulis@vdu.lt

Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas

C.r. 421 kab., tel. (8-37) 75 22 26 arba 326 kab., tel. (8-37) 75 23 61 – genetikos ir biotechnologijos, selekcijos ir sėklininkystės, augalininkystės ir pievininkystės, gyvulininkystės klausimais.
C.r. 403 kab., tel. (8-37) 75 23 41 arba 420 kab., tel. (8-37) 75 23 26 – daržininkystės, sodininkystės, gėlininkystės, apželdinimo, produktų perdirbimo ir laikymo klausimais.
El. paštas: elvyra.jariene@vdu.lt

FAKULTETO TARYBA

AF tarybos pirmininkas 1. prof. habil. dr.  Rimantas Velička ADMI (8 37) 752 317 rimantas.velicka@vdu.lt
Pirmininko pavaduotoja 2. prof .dr.  Elvyra Jarienė ŽŪMMI (8 37) 752 336 elvyra.jariene@vdu.lt
Tarybos sekretorė 3. III pakopos studentė Dalė Televičiūtė 8 654 96156 dale.televiciute@vdu.lt
Nariai: 4. prof. dr. Aušra Blinstrubienė BABI (8 37) 752 203 ausra.blinstrubiene@vdu.lt
5. prof. dr.  Vaclovas Bogužas
ADMI
(8 37) 752 233 vaclovas.boguzas@vdu.lt
6. prof. dr. Natalija Burbulis
BABI
(8 37) 752 264 natalija.burbulis@vdu.lt
7. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius  8 68 37 6310 zenonas.dabkevicius@lammc.lt
8. doc. dr. Rita Pupalienė ADMI (8 37) 752 245 rita.pupaliene@vdu.lt
9. doc. dr.  Regina Malinauskaitė BABI (8 37) 752 385 regian.malinauskaite@vdu.lt
 10. doc. dr.  Evaldas Klimas
ŽŪMMI
(8 37) 752 336 arba
(8 37) 752 314
evaldas.klimas@vdu.lt
 11. doc. dr.  Živilė Tarasevičienė zivile.taraseviciene@vdu.lt
 12. lekt. Aurelija Šaluchaitė BABI (8 37) 752 296 aurelija.saluchaite@vdu.lt
13. doc. dr. Povilas Mulerčikas
ŽŪMMI
(8 37) 752 265 povilas.mulerčikas@vdu.lt
14. doc. dr. Zita Kriaučiūnienė ADMI (8 37) 752 317 zita.kriauciuniene@vdu.lt
15. doc. dr. Robertas Kosteckas
ŽŪMMI
robertas.kosteckas@gmail.com
Atstovai:  16. stud. Aida Progarauskaitė
bakalauro studijų atstovė
 8 622 32737 aidijap@gmail.com
 17. stud. Lukas Šablevičius
bakalauro studijų atstovas
8 638 11832 sableviciuslukas@gmail.com
 18. stud. Gediminas Čepurna
magistrantūros studijų atstovas
8 694 61762 gediminas.cepurna@gmail.com

FAKULTETO METODINĖ KOMISIJA

Pirmininkas 1. doc. dr. Evaldas Klimas, ŽŪMMI evaldas.klimas@vdu.lt
Nariai: 2. doc. dr. Regina Malinauskaitė, BABI regina.malinauskaite@vdu.lt
3. doc. dr. Robertas Kosteckas, ŽŪMMI robertas.kosteckas@gmail.com
4. lekt. Aurelija Šaluchaitė, BABI aurelija.saluchaite@vdu.lt
5. prof. dr. Aušra Marcinkevičienė, ADMI ausra.marcinkeviciene@vdu.lt
6. doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, ADMI rimantas.vaisvalavicius@vdu.lt
7. studentas Lukas Šablevičius sableviciuslukas@gmail.com

FAKULTETO MOKSLO  KOMISIJA

Pirmininkas 1. doc. dr. Zita Kriaučiūnienė, ADMI zita.kriauciuniene@vdu.lt
Nariai: 2. prof. dr. Aušra Blinstrubienė, BABI ausra.blinstrubiene@vdu.lt
3. prof. dr. Vaclovas Bogužas, ADMI vaclovas.boguzas@vdu.lt
4. prof. dr. Natalija Burbulis, BABI natalija.burbulis@vdu.lt
5. prof. habil dr. Zenonas Dabkevičius, LŽI Zenonas.dabkevicius@lammc.lt
6. prof. dr. Kęstutis Romaneckas, ADMI kestutis.romaneckas@vdu.lt
7. prof. dr. Elvyra Jarienė, ŽŪMMI еlvyra.jariene@vdu.lt
8. doc. dr. Judita Černiauskienė, ŽŪMMI judita.cerniauskiene@vdu.lt
9. doktorantė Dalė Televičiūtė dale.televiciute@vdu.lt

FAKULTETO STUDIJŲ KOMISIJA

Pirmininkė 1. doc. dr. Aida Adamavičienė, ADMI aida.adamaviciene@vdu.lt
Nariai: 2. doc. dr. povilas Mulerčikas, BABI povilas.mulercikas@vdu.lt
3. doc. dr. Rita Pupalienė, ADMI rita.pupaliene@vdu.lt
4. doc. dr. Irena Pranckietienė, ADMI irena.pranckietiene@vdu.lt
5. doc. dr. Živilė Tarasevičienė, ŽŪMMI zivile.taraseviciene@vdu.lt
6. doc. dr. Ilona Vagusevičienė, ŽŪMMI ilona.vaguseviciene@vdu.lt
7. studentė Aida Progarauskaitė aidijap@gmail.com
8. studentas Gediminas Čepurna gediminas.cepurna@gmail.com