Kontaktai

AGRONOMIJOS FAKULTETAS

Studentų g. 11 – 303, LT – 53361, Akademija,   Kauno r.
Tel.: (8 37) 752 293
El. paštas: af@vdu.lt
Darbo laikas:
I – IV: 8.00 – 17.00;
V: 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

DEKANATAS

Dekanė prof. dr. Aušra Blinstrubienė c. r. 304 kab. (8 37) 752 203
ausra.blinstrubiene@vdu.lt
Prodekanė studijoms doc. dr. Aida Adamavičienė c.r. 303 kab. (8 37) 788 108
aida.adamaviciene@vdu.lt
Prodekanė mokslui ir plėtrai doc. dr. Zita Kriaučiūnienė (8 37) 752 317
zita.kriauciuniene@vdu.lt
Prodekanė studijų programoms doc. dr. Živilė Tarasevičienė (8 37) 752 293
zivile.taraseviciene@vdu.lt
Dekanės referentė Lina Fabijonavičiūtė c.r. 303 kab. (8 37) 752 293
af@vdu.lt
lina.fabijonaviciute@vdu.lt
Studijų administratorės: Rasa Vismontienė c.r. 303 kab. (8 37) 752 266
rasa.vismontiene@vdu.lt
Zita Rugienytė c.r. 303 kab. (8 37) 752 293
af@vdu.lt
Silva Guldikauskienė c.r. 232 kab. (8 37) 752 315
silva.guldikauskiene@vdu.lt
Inžinierius-kompiuterininkas Dainius Savickas c.r. 156 kab. (8 37) 752 301
dainius.savickas@vdu.lt

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

C.r. 522 kab., tel. (8-37) 75 22 33 – žemės dirbimo, augalų kaitos, piktžolių kontrolės, agronominių tyrimų metodikos bei dirvotyros ir augalų tręšimo klausimais.
El. paštas: vaclovas.boguzas@vdu.lt

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

C.r. 302 kab., tel. (8-37) 75 22 65 – botanikos, augalų fiziologijos, mikrobiologijos ir toksikologijos, augalų ir jų produktų apsaugos bei bitininkystės klausimais.
El. paštas: natalija.burbulis@vdu.lt

Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas

C.r. 421 kab., tel. (8-37) 75 22 26 arba 326 kab., tel. (8-37) 75 23 61 – genetikos ir biotechnologijos, selekcijos ir sėklininkystės, augalininkystės ir pievininkystės, gyvulininkystės klausimais.
C.r. 403 kab., tel. (8-37) 75 23 41 arba 420 kab., tel. (8-37) 75 23 26 – daržininkystės, sodininkystės, gėlininkystės, apželdinimo, produktų perdirbimo ir laikymo klausimais.
El. paštas: elvyra.jariene@vdu.lt

FAKULTETO TARYBA

AF tarybos pirmininkė 1. doc. dr.  Rita Pupalienė ADMI (8 37) 752 317 rita.pupaliene@vdu.lt
Pirmininkės pavaduotoja 2. doc .dr.  Ilona Vagusevičienė ŽŪMMI 459 arba
(8 37) 752 336
ilona.vaguseviciene@vdu.lt
Nariai: 3. prof. dr. Aušra Blinstrubienė BABI (8 37) 752 264 ausra.blinstrubiene@vdu.lt
4. prof. dr.  Vaclovas Bogužas
ADMI
(8 37) 752 233 vaclovas.boguzas@vdu.lt
5. prof. dr. Natalija Burbulis
BABI
(8 37) 752 264 natalija.burbulis@vdu.lt
6. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius LAMMCZI 8 68 37 6310 zenonas.dabkevicius@lammc.lt
7. prof. dr. Elvyra Jarienė ŽŪMMI (8 37) 752 326 elvyra.jariene@vdu.lt
8. doc. dr.  Darija Jodaugienė ADMI (8 37) 752 229 darija.jodaugiene@vdu.lt
 9. doc. dr.  Evaldas Klimas
ŽŪMMI
(8 37) 752 336 arba
(8 37) 752 314
evaldas.klimas@vdu.lt
 10. doc. dr. Regina Malinauskaitė BABI (8 37 ) 752 385  regina.malinauskaite@vdu.lt
 11. doc. dr.  Irena Pranckietienė
ADMI
(8 37) 752 279 irena.pranckietiene@vdu.lt
 12. lekt. Aurelija Šaluchaitė BABI (8 37) 752 296 aurelija.saluchaite@vdu.lt
13. doc. dr.  Audronė Žebrauskienė
ŽŪMMI
(8 37) 752 341 audrone.zebrauskiene@vdu.lt
14. doc. dr. Povilas Mulerčikas BABI (8 37) 752 265 povilas.mulercikas@vdu.lt
Atstovai:  15. stud. Gabija Pranaitytė
bakalauro studijų atstovė
 8 63 036 248 gabijapranaityte1996@gmail.com
 16. stud. Eimantas Eigirdas
bakalauro studijų atstovas
8 64 678 474 eigirdc@gmail.com
 17. stud. Algimantas Balčiūnas
magistrantūros studijų atstovas
8 61 164 610 algimantas.balciunas@gmail.com
 18. dokt. Silvija Kosteckienė
doktorantūros studijų  atstovė,
AF tarybos sekretorė
 8 60 14 4033 silvija.kosteckiene@vdu.lt

FAKULTETO METODINĖ KOMISIJA

Pirmininkas 1. doc. dr. Evaldas Klimas, ŽŪMMI evaldas.klimas@vdu.lt
Nariai: 2. doc. dr. Elvyra Jarienė, ŽŪMMI еlvyra.jariene@vdu.lt
3. doc. dr. Regina Malinauskaitė, BABI regina.malinauskaite@vdu.lt
4. doc. dr. Rūta Dromantienė, ADMI ruta.dromantiene@vdu.lt
5. lekt. Aurelija Šaluchaitė, BABI aurelija.saluchaite@vdu.lt
6. doc. dr. Živilė Tarasevičienė, ŽŪMMI zivile.taraseviciene@vdu.lt
7. doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, ADMI rimantas.vaisvalavicius@vdu.lt
8. Magistrantas Algimantas Balčiūnas algimantas.balciunas@gmail.com

FAKULTETO MOKSLO  KOMISIJA

Pirmininkas 1. prof. dr. Kęstutis Romaneckas, ADMI
Nariai: 2. prof. dr. Aušra Blinstrubienė, BABI ausra.blinstrubiene@vdu.lt
3. prof. dr. Vaclovas Bogužas, ADMI vaclovas.boguzas@vdu.lt
4. prof. dr. Natalija Burbulis, BABI natalija.burbulis@vdu.lt
5. prof. habil dr. Zenonas Dabkevičius, LŽI Zenonas.dabkevicius@lammc.lt
6. prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis, ŽŪMMI
7. prof. dr. Elvyra Jarienė, ŽŪMMI еlvyra.jariene@vdu.lt
8. prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, ŽŪMMI
9. prof. habil. dr. Rimantas Velička, ADMI rimantas.velicka@vdu.lt

FAKULTETO STUDIJŲ KOMISIJA

Pirmininkė 1. doc. dr. Živilė Tarasevičienė, ŽŪMMI zivile.taraseviciene@vdu.lt
Nariai: 2. doc. dr. Audronė Žebrauskienė, ŽŪMMI audrone.zebrauskiene@vdu.lt
3. doc. dr. Darija Jodaugienė, ADMI darija.jodaugiene@vdu.lt
4. doc. dr. Irena Pranckietienė, ADMI irena.pranckietiene@vdu.lt
5. doc. dr. Steponas Raudonius, ADMI steponas.raudonius@vdu.lt
6. doc. dr. Ilona Vagusevičienė, ŽŪMMI ilona.vaguseviciene@vdu.lt
7. doc. dr. Liuda Žilėnaitė, BABI liuda.zilenaite@vdu.lt
8. Studentė Gabija Pranaitytė gabijapranaityte1996@gmail.com
9. Studentas Eimantas Eigirdas eigirdc@gmail.com