Inžinerijos fakultetas | VDU Žemės ūkio akademija

Inžinerijos fakultetas

Mechanikos inžinerijos ketvirtakursiams – geros žinios tiesiogiai iš darbdavių lūpų

VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto studentams sujungti teorines žinias ir praktinius įgūdžius, o dėstytojams diegti inovatyvias ir įtraukias studijų formas padeda glaudus akademijos bendradarbiavimas su šalies verslo įmonėmis, jose dirbančiais bei joms vadovaujančiais absolventais. Keliose  tokių įmonių ...

Inžinerijos fakulteto tarybos posėdis

Spalio 29 d. (penktadienį) 13.00 val. ŽŪA II rūmų 204 auditorijoje vyks Inžinerijos fakulteto tarybos posėdis. Darbotvarkėje: Fakulteto tarybos narių nuo verslo ir socialinių partnerių tvirtinimas (A. Kvaraciejus). Kandidatūrų Inžinerijos fakulteto katedrų vedėjų pareigoms užimti rinkimai...

Inžinerijos fakulteto akademinės bendruomenės narių susirinkimas

Spalio 25 d. (pirmadienį) 15.30 val. ŽŪA centrinių rūmų Iškilmių salėje vyks Inžinerijos fakulteto akademinės bendruomenės narių susirinkimas. Darbotvarkėje: 1. Kandidatūrų užimti Inžinerijos fakulteto dekano pareigas siūlymas. 2. Kiti klausimai.   Kviečiami dalyvauti visi Inžinerijo...

Studijų ir verslo partnerystė: nuo pirmų studijų dienų VDU ŽŪA

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje gaji studijų ir verslo partnerystės plėtojimo praktika. Studentai jau nuo pirmųjų studijų dienų turi galimybę lankytis verslo įmonėse, susipažinti su studijuojama sritimi ne tik studijų bei mokslo, bet ir verslo aplinkoje, realiai pamatyti studijų...

Kvietimas į Inžinerijos fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimą

Pagal Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerės įgaliojimą ŽŪA tarybos pirmininkė kviečia Inžinerijos fakulteto akademinės bendruomenės narių susirinkimą, kuris vyks spalio 11 d. 15.30 val. ŽŪA centrinių rūmų Iškilmių salėje. Kvietimas Potvarkis dėl Inžinerijos fakulteto tary...

Igno Kaunelio stipendijų fondo vienkartinė stipendija  

Igno Kaunelio stipendijų fondo (Lietuvių fondas) vienkartinė stipendija skiriama labai gerai besimokantiems nuolatinių studijų studentams. Pirmenybė teikiama pirmosios pakopos antro – ketvirto kurso studentams. Vardine stipendija siekiama skatinti studentus labai gerai mokytis bei aktyviai dalyvaut...

Priėmimas į VDU ŽŪA bakalauro studijas

Rugpjūčio 13 d. prasidės papildomas LAMA BPO priėmimas, kurio metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas galės pretenduoti ir per pirmąjį etapą užsiregistravusieji LAMA BPO sistemoje, ir tie, kurie prašymų dar nebuvo pateikę. Prašymų teikimas vyks rugpjūčio 13-...

Tęsiamas priėmimas į magistrantūros studijas VDU

Nuo liepos 14 d. 12 val. stojantieji gali pretenduoti į likusias laisvas magistrantūros valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Prašymus bus galima pateikti iki rugpjūčio 24d. internetu. Šiame etape gali dalyvauti ir asmenys, dalyvavę pirmame, antrame etapuose, stojimo mokesčio iš naujo mokėti ner...

Skelbiamas konkursas ketvirto kurso Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos studentams doc. dr. Kazimiero Giedros vardinei stipendijai gauti

  ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS DOCENTO, DAKTARO KAZIMIERO GIEDROS ATMINIMO VIENKARTINĖS VARDINĖS STIPENDIJOS MECHANIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOJE STUDIJUOJANTIEMS STUDENTAMS SKYRIMO NUOSTATAI   Kazimieras Giedra (1936 m.- 2020 m.) buvo ilgametis Žemės ūkio inžinerijos fakulteto...

PASIRAŠYTA BEDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KAUNO KOLEGIJOS TECHNOLOGIJŲ FAKULTETU

Balandžio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi įtvirtintas ilgametis bendradarbiavimas tarp VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ir Kauno kolegijos Technologijų fakulteto. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas Giedrius Gecevičius ir VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto...