Apie studijas VDU | VDU Žemės ūkio akademija

Apie studijas VDU

Platesnės perspektyvos

VDU įdiegta moderni, Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija. Iš kitų Lietuvos universitetų VDU išsiskiria studentams suteikiama laisve rinktis, patiems projektuoti savo studijas. Studijos šiame Universitete reiškia visapusišką išsilavinimą ateities kūrėjams: platesnį akiratį, gebėjimą kritiškai įvertinti problemą iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų žinių, priimti savarankiškus, kompetentingus sprendimus ir atskleisti savo lyderystės gebėjimus. Universalios žinios yra būdas kurti inovatyvius sprendimus dviejų ir daugiau skirtingų žinių sandūroje, o kartu tai tvirtas pagrindas, atliepiantis rytdienos profesinius iššūkius.
Interaktyvus 360° turas po Vytauto Didžiojo universiteto erdves.

Sužinok daugiau.

Liberali studijų politika

  • VDU studentai susikuria Jiems priimtiniausius studijų planus patys nuspręsdami, kada ir kokius dalykus studijuoti
  • Universitetas suteikia galimybę pereiti iš vienos studijų programos į kitą bei keisti studijų formą pereinant iš ištęstinės formos studijų į nuolatines ir atvirkščiai
  • Su bakalauro diplomu VDU studentai taip pat gali įgyti gretutinės specialybės pažymėjimą, leidžiantį stoti į kitos studijų krypties magistrantūrą

Sužinok daugiau.

Bakalauro studijos

Konkurse į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas dalyvauja viduriniųjų mokyklų, gimnazijų, profesinio mokymo mokyklų abiturientai. Po 3,5–6 studijų metų, kurių metu įgyjamas bendrasis universitetinis išsilavinimas ir konkrečios studijų krypties profesinis pasirengimas, suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Sužinok daugiau.

Gretutinės studijos — išskirtinis VDU bruožas

Vytauto Didžiojo universitete visi bakalauro studijų studentai, be savo specialybės studijų, gali nemokamai rinktis ir bet kurios kitos programos gretutines studijas. Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali jau nuo pirmojo studijų semestro. Sužinok daugiau.

Vientisosios teisės studijos

Vientisosios studijos – tai nepertraukiamos pirmosios ir antrosios pakopos studijos, kurias baigus taip pat suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu VDU galima rinktis Teisės vientisųjų studijų programą. Sužinok daugiau.

Magistrantūros studijos

1,5–3 metų trukmės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos skirtos pagilinti arba išplėsti bakalauro laipsnį turinčio absolvento kompetencijas pasirinktoje studijų kryptyje. Pavyzdžiui, politikos mokslų bakalauro laipsnį įgiję universiteto absolventai magistrantūros studijose gali toliau gilinti žinias „Šiuolaikinės Europos politikos“ ar „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programose arba rinktis giminingas Baltijos ar Rytų Azijos regionų studijas, studijuoti žurnalistiką ar makroekonomiką, rinktis vientisąsias teisės studijas. Stojantieji į magistrantūrą gali rinktis nuolatinę arba ištęstinę studijų formą. Ištęstinės studijos yra lankstesnės: jų trukmė, paskaitų ir konsultacijų laikas, egzaminų sesijos grafikas sudaromas taip, kad studijas universitete studentas galėtų sėkmingai derinti su profesine veikla.  Sužinok daugiau.

Doktorantūra

Baigus trečiosios pakopos arba doktorantūros studijas, suteikiamas daktaro mokslo laipsnis. Stojantieji į doktorantūrą gali rinktis nuolatinę arba ištęstinę studijų formą. Ištęstinės studijos yra lankstesnės: jų trukmė, paskaitų ir konsultacijų laikas, egzaminų sesijos grafikas sudaromas taip, kad studijas universitete studentas galėtų sėkmingai derinti su profesine veikla. Sužinok daugiau.

Podiplominės studijos

Universitete taip pat vykdomos podiplominės studijos, skirtos persikvalifikuoti, kvalifikacijai pasirinktoje studijų kryptyje kelti arba profesiniams įgūdžiams tobulinti. VDU siūlo 16 podiplominių studijų programų. Sužinok daugiau.

Papildomosios studijos

Šios studijos, apimančios pirmosios pakopos studijų dalykus, skirtos jų nestudijavusiems kolegijų absolventams, ketinantiems stoti į antrosios pakopos studijų programas. Šie studijų dalykai būtini tam, kad studentas turėtų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Sužinok daugiau.

Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo programos – tai programos, skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas universiteto nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Sužinok daugiau.