Skatinamosios stipendijos | VDU Žemės ūkio akademija

Skatinamosios stipendijos

MOTYVUOTIEMS ABITURIENTAMS SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS

Agrosektorius – vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. VDU Žemės ūkio akademija ir Žemės ūkio, Aplinkos ministerijos bei verslas itin perspektyvias ir paklausias studijų kryptis pasirinkusius studentus skatins stipendijomis.

VDU Žemės ūkio akademijos 2024-2025 m.m. pirmakursiams ministerijų ir socialinių bei verslo partnerių skiriamos stipendijos*

Studijų programa Stipendijos steigėjas Už ką skiriama ir kokia stipendija (motyvacinė/ skatinamoji/ vardinė) Stipendijos dydis Stipendijų kiekis, periodiškumas
Agronomija UAB „Nando“ Vardinė stipendija už gerus mokymosi rezultatus 500 Eur 4 vienkartinės
Ieva ir Arnas Radzevičiai Vardinė stipendija už gerus mokymosi rezultatus 2500 Eur

(12 mėn. po 208 Eur/mėn.)

1  (mokama 12 mėn. po 208 Eur/mėn.)
UAB „Scandagra“ Vardinė stipendija už gerus mokymosi rezultatus 2250 Eur

(9 mėn. po 250 Eur./mėn.)

4 stipendijos (mokama 9 mėn. po 250 Eur./mėn.)
Jurgis Sirusas Vardinė motyvacinė stipendija 500 Eur 2 vienkartinės
UAB „Agrokoncernas“ Skatinamoji stipendija 500 Eur/mėn. 5 stipendijos kiekvieną mėnesį visą studijų laikotarpį (Agronomijos fakulteto studentams)
LR Žemės ūkio ministerija Tikslinės skatinamosios stipendijos Pirmaisiais, antraisiais studijų metais – 150 Eur/mėn., trečiaisiais – 200 Eur/mėn., ketvirtaisiais – 250 Eur/mėn. 7 stipendijos, mokama visą studijų laikotarpį
Maisto kokybė ir sauga Kazimeros Varnaitės – Masiokienės stipendijų fondas Vardinė stipendija socialiai remtiniems, gerai besimokantiems studentams 300 Eur 1 vienkartinė
UAB „Agrokoncernas“ Skatinamoji stipendija 500 Eur/mėn. 5 stipendijos kiekvieną mėnesį visą studijų laikotarpį (Agronomijos fakulteto studentams)
Ieva ir Arnas Radzevičiai Vardinė stipendija už gerus mokymosi rezultatus 2500 Eur

(12 mėn. po 208 Eur/mėn.)

1  (mokama 12 mėn. po 208 Eur/mėn.)

(Agronomijos fakulteto studentams)

UAB „Scandagra“ Vardinė stipendija už gerus mokymosi rezultatus 2250 Eur

(9 mėn. po 250 Eur./mėn.)

3 stipendijos (mokama 9 mėn. po 250 Eur./mėn.)
LR Žemės ūkio ministerija Tikslinės skatinamosios stipendijos Pirmaisiais, antraisiais studijų metais – 150 Eur/mėn., trečiaisiais – 200 Eur/mėn., ketvirtaisiais – 250 Eur/mėn. 3 stipendijos, mokama visą studijų laikotarpį
Miškininkystė LR Aplinkos ministerija Tikslinės skatinamosios stipendijos 250 Eur/mėn. 13 stipendijų, mokama pirmaisiais studijų metais

 

Tvarioji inžinerija Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterio įmonės: AB „Lytagra“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Baltic Agromachinery“ Vardinė motyvacinė stipendija studentų inžinerinių kompetencijų ugdymo skatinimui 1000 Eur

(10 mėn. po 100 Eur/mėn.)

5 stipendijos kiekvieną mėnesį dešimčiai mėnesių (mokama 10 mėn. po 100 Eur/mėn., pradedant nuo spalio)
UAB „Dojus agro“ Vardinė motyvacinė stipendija studentų inžinerinių kompetencijų ugdymo skatinimui 3000 Eur

(10 mėn. po 300 Eur/mėn.)

2 stipendijos (mokama 10 mėn. po 300 Eur/mėn., pradedant nuo spalio mėn.)
LR Žemės ūkio ministerija Tikslinės skatinamosios stipendijos Pirmaisiais, antraisiais studijų metais – 150 Eur/ mėn., trečiaisiais – 200 Eur/ mėn., ketvirtaisiais – 250 Eur/mėn. 4 stipendijos, mokama visą studijų laikotarpį
Žemės ūkio mechanikos inžinerija Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterio įmonės: AB „Lytagra“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Baltic Agromachinery“ Vardinė motyvacinė stipendija studentų inžinerinių kompetencijų ugdymo skatinimui 1000 Eur

(10 mėn. po 100 Eur/mėn.)

5 stipendijos kiekvieną mėnesį dešimčiai mėnesių (mokama 10 mėn. po 100 Eur/mėn., pradedant nuo spalio)
LR Žemės ūkio ministerija Tikslinės skatinamosios stipendijos Pirmaisiais, antraisiais studijų metais – 150 Eur/ mėn., trečiaisiais – 200 Eur/ mėn., ketvirtaisiais – 250 Eur/mėn. 4 stipendijos, mokama visą studijų laikotarpį
Žemėtvarka ir nekilnojamojo turto vertinimas Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (LŽHIS) Vienkartinė motyvacinė stipendija 400 Eur

(2 kartus po 200 Eur)

2 vienkartinės stipendijos (2 studentams) po 400 Eur (mokama po 200 Eur sausio ir birželio mėn.)
LR Žemės ūkio ministerija Tikslinės skatinamosios stipendijos Pirmaisiais, antraisiais studijų metais – 150 Eur/ mėn., trečiaisiais – 200 Eur/ mėn., ketvirtaisiais – 250 Eur/mėn. 3 stipendijos, mokama visą studijų laikotarpį

*Aplinkos ministerijos ir LR Žemės ūkio ministerijos stipendijos skiriamos aukščiausiais balais į studijų programą įstojusiems studentams. Konkursas socialinių partnerių ir verslo įmonių skiriamoms stipendijoms gauti skelbiamas mokslo metų pradžioje fakultetų tinklapiuose, skiltyje „Studentams“.

Kauno rajono skatinamosios stipendijos. Siekiant pritraukti Kauno rajonui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus, paskatinti studentus siekti geresnių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, visuomeninėje, kūrybinėje veikloje, baigus studijas profesinę veiklą tęsti Kauno rajone. Teisę gauti stipendiją turi asmeys, deklaravę gyvenamąją vietą Kauno r. savivaldybėje, studijuojantys universitete pirmosios pakopos (trečiame arba aukštesniame kurse) studijų programose ir atitinkantys kitus pretendentų atrankos kriterijus. Savivaldybė skiria ne daugiau kaip 5 stipendijas vieniems mokslo metams, 200 Eur per mėnesį stipendija skiriama vieniems mokslo metams.

Talentų skatinimas

VDU Žemės ūkio akademijos absolventų klubo „ŽŪA alumni“ įsteigtas labdaros ir paramos fondas „Pagalba regionų jaunimo studijoms” priėmė sprendimą skatinti jaunuosius talentus.

Labdaros ir paramos fondas skirs skatinamąsias stipendijas 2024 m. VDU ŽŪA studijas pradėjusiems pirmakursiams. Jeigu laikydami valstybinius brandos egzaminus pasieksite vieno ir daugiau mokomųjų dalykų 100 balų įvertinimus ir motyvuotai pasirinksite studijas VDU ŽŪA – pirmame kurse jūsų laukia solidus paskatinimas – 1000 eurų stipendija (dvi vienkartinės 500 eurų dydžio stipendijos, mokamos rudens ir pavasario semestruose). 2023-2024 studijų metams numatoma skirti 7 stipendijas.

Stipendijomis bus skatinami šias studijų programas pasirinkę jaunuoliai:

Parengiamosios studijos

Taip pat VDU Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę Parengiamųjų studijų programą.

Į su žemės ir miškų ūkiu susijusias programas įstojusiems pirmo kurso studentams pirmaisiais studijų metais bus skiriama 200 eur/mėn. stipendija:

  • Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas stipendijas planuoja skirti LR aplinkos ministerija ir LR žemės ūkio ministerija. Stipendijos skiriamos atsižvelgiant į stojimo konkursinę eilę (numatoma skirti po 10 tikslinių skatinamųjų stipendijų atitinkamoms studijų programoms).
  • Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, tačiau motyvuotiems šiame sektoriuje dirbti studentams, stipendijas skirs žemės ir miškų ūkio sektoriaus įmonės ir verslų valdytojai.

Verslo įmonių stipendijos bus skiriamos į šių programų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams:

Verslo įmonių stipendijos, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, bus skiriamos atsižvelgiant į iš anksto pateiktą norinčiųjų siekti aukštojo išsilavinimo asmenų motyvaciją arba įmonių ir ūkininkų rekomendacijas.

Motyvacinę anketą stipendijai gauti užpildyti būtina iki 2024 m. rugpjūčio 16 d.

Komisija atsižvelgs į tai, ar aiškiai ir argumentuotai kandidatas į studentus pagrįs numatomos studijų krypties pasirinkimą, atskleis motyvaciją studijuoti pagal pasirinktą studijų kryptį, įvardins aktyvią veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse, išryškins asmenines savybes ir supratimą apie žemės ūkio ir su juo susijusių sektorių perspektyvas.

Kartu su motyvacija galima pateikti ir įmonės ar ūkininko rekomendaciją.

Maloniai kviečiame konsultuotis individualiai:
Rasa Čingienė
Telefonas +370 682 22 874
El. paštas rasa.cingiene@vdu.lt