Skatinamosios stipendijos | VDU Žemės ūkio akademija

Skatinamosios stipendijos

MOTYVUOTIEMS ABITURIENTAMS – SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS

Žemės ūkis – vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. VDU Žemės ūkio akademija ir Žemės ūkio ministerijos, verslas priėmė sprendimą – nuo šių mokslo metų itin perspektyvias bei paklausias studijų kryptis besirenkantys studentai gaus 200 eurų kasmėnesines stipendijas. Taip pat Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą.

Į su žemės ir miškų ūkiu susijusias programas įstojusiems pirmo kurso studentams pirmaisiais studijų metais bus skiriama 200 eur/mėn. stipendija:

  • Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas stipendijas planuoja skirti LR aplinkos ministerija ir LR žemės ūkio ministerija. Stipendijos skiriamos atsižvelgiant į stojimo konkursinę eilę (numatoma skirti po 10 tikslinių skatinamųjų stipendijų atitinkamoms studijų programoms).
  • Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, tačiau motyvuotiems šiame sektoriuje dirbti studentams, stipendijas skirs žemės ir miškų ūkio sektoriaus įmonės ir verslų valdytojai.

Verslo įmonių stipendijos bus skiriamos į šių programų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams:

Verslo įmonių stipendijos, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, bus skiriamos atsižvelgiant į iš anksto pateiktą norinčiųjų siekti aukštojo išsilavinimo asmenų motyvaciją arba įmonių ir ūkininkų rekomendacijas.

Motyvacinę anketą  stipendijai gauti užpildyti būtina iki 2022 m. rugpjūčio 19 d.

Komisija atsižvelgs į tai, ar aiškiai ir argumentuotai kandidatas į studentus pagrįs numatomos studijų krypties pasirinkimą, atskleis motyvaciją studijuoti pagal pasirinktą studijų kryptį, įvardins aktyvią veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse, išryškins asmenines savybes ir supratimą apie žemės ūkio ir su juo susijusių sektorių perspektyvas.

Kartu su motyvacija galima pateikti ir įmonės ar ūkininko rekomendaciją.

Maloniai kviečiame konsultuotis individualiai:
Rasa Čingienė
Telefonas +370 682 22 874
El. paštas rasa.cingiene@vdu.lt