Dalinės studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Dalinės studijos

Į dalines studijas priimami:

  • studijuoti atskirus pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykus – asmenys, turintys ne
    žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
  • studijuoti atskirus antrosios pakopos (magistrantūros) studijų dalykus – asmenys, baigę
    pirmosios pakopos universitetines studijas;
  • studijuoti dalinėse išlyginamosiose studijose – asmenys, baigę koleginių studijų
    programas.

Asmenų, pageidaujančių studijuoti atskirus studijų dalykus, priėmimas

Asmuo, pageidaujantis studijuoti atskirus studijų dalykus, kreipiasi į fakulteto, kurio studijų programoms priskirti pageidaujami studijuoti dalykai, dekaną. Jis ar jo įgaliotas prodekanas įvertina ar įmanoma pageidaujamų dalykų studijas suderinti su studijų procesu asmeniui
tinkamomis sąlygomis. Esant tokioms sąlygoms, sudaromas individualus dalinių studijų planas ir asmuo įteikia prašymą Universiteto rektoriaus vardu priimti į dalines studijas.

Išsamesnę informaciją apie dalykų studijas teikia jas organizuojantys fakultetai bei

Studijų departamentas

Studentų g. 11 – 237, Akademija, Kauno raj.
Telefonas  (8-37) 752 245
Elektroninis paštas studijos.zua@vdu.lt