Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

VDU Žemės ūkio akademijos prioritetinės mokslo kryptys

1. BIOEKONOMIKA

 • Darnus bioekonomikos vystymasis
 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas
 • Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis

2. BIOSISTEMŲ INŽINERIJA

 • Biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai
 • Tvarios akvakultūros sistemos
 • Žalioji tribologija ir nanotechnologijos
 • Inovatyvios žemės ūkio ir transporto technologijos
 • Tikslioji žemdirbystė
 • Geomatika

3. AGRO-, MIŠKO IR VANDENS EKOSISTEMŲ TVARUMAS, KLIMATO KAITOS POVEIKIS

 • Sveikas dirvožemis ir augalai
 • Biologinių ir gamtinių išteklių tvarumas, ekosistemų paslaugos, biologinės įvairovės didinimas
 • Klimato kaitos poveikio ekosistemoms švelninimas ir adaptacija
 • Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas
 • Klimatui neutralių, aplinką ir išteklius tausojančių konkurencingų agrotechnologijų kūrimas
 • Saugių ir inovatyvių maisto produktų kūrimas, biožaliavos pramonei
 • Tvarioji miškininkystė
 • Tvarus vandens ir žemės išteklių valdymas

Moksliniai tyrimai, vykdomi fakultetų katedrose ir Bioekonomikos tyrimų institute