Institutai

Bioekonomikos tyrimų institutas

2012 m. spalio 5 d. Rektoriaus įsakymu nuo 2012 m. spalio 8 d. Ekonomikos ir vadybos fakultete įkuriamas Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas, sujungiant Apskaitos ir finansų katedrą ir Ekonomikos katedrą.

Mokslo kryptys:

Darnus bioekonomikos vystymasis

 • Bioekonomikos politikos modeliavimas
 • Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas
 • Ekologinis efektyvumas ir ekologinis veiksmingumas žemės ūkyje
 • Biomasės gamybos išorės efektų apskaita ir vertinimas

Instituto kontaktai:

Instituto direktorė Prof. dr. Vilija Aleknevičienė
El. paštas: vilija.alekneviciene@vdu.lt
Tel. 8-37 752259

Instituto referentė Danutė Strazdienė
El. paštas: eafi@asu.lt
Tel. 8-37 752259

Adresas:

Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
Tel. (837) 75 22 57
El. paštas: bpf@vdu.lt

Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas

Mokslo kryptys:

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas:

 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas;
 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų marketingas ir logistika;
 • Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos verslo organizacijose.

Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis:

 • Pažangių kaimų vystymo strategijos;
 • Kaimo socialinės infrastruktūros valdymo inovacijos sprendžiant gerovės visuomenės problemas;
 • Socialinio verslo vystymas kaimiškose vietovėse;
 • Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo sistemos tobulinimas.

Instituto kontaktai:

Instituto direktorius – prof. dr. Jan Žukovskis
El.paštas: jan.zukovskis@vdu.lt

Adresas:

Universiteto g. 10 – 404,  LT-53361, Akademija, Kauno r.
Telefonas: +370 37 752214
Faksas: +370 37 752214
El.paštas: vkpvi@asu.lt