VDU ŽŪA misija ir vizija | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA misija ir vizija

Misija:

Puoselėjant bendruomeniškumą, partnerystę ir ilgametes tradicijas, atliepiant globalaus pasaulio, mokslo ir politikos tendencijas kurti ir skleisti agrobiotechnologijų, ekosistemų, inžinerijos ir socialinių mokslų žinias tvariam bioekonomikos (žemės, maisto, miškų ir vandens ūkio) bei kaimiškų vietovių vystymuisi, sudaryti sąlygas šių sektorių lyderiams ugdytis ir tobulintis, siekti, kad kiekvienas žmogus turėtų kokybišką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką darnoje su gamta.

Vizija:

Akademija – stipri Baltijos regiono universitetinė žemės ūkio mokslų mokykla, veikianti išvien su geriausiais pasaulio universitetais, tarnaujanti savajam kraštui ir darniam pasaulio vystymuisi.

Vertybės:

Asmenybės ir akademinė laisvė, demokratija, atvirumas, atsakomybė, kūrybiškumas, bendruomenišku-
mas, partnerystė, pagarba tradicijoms, darna, akademinis meistriškumas.