Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

Aplinkos ir ekologijos katedros mokslinės veiklos kryptys

 • Gamtinių ekosistemų biologinė įvairovė, struktūra, tvarumas ir pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis.
 • Agroekosistemų biologinė įvairovė, tvarumas ir kaita, bioskaidžių atliekų tvarkymas ir perdirbimas, dirvožemio biodegradacijos procesų valdymas.
 • Aplinkos veiksnių įtaka dirvožemio, oro, vandens  kokybei bei augalinių žaliavų savybėms sistemoje dirvožemis-vanduo-augalas.
 • Biožaliavų ir atliekų tvarus perdirbimas ir panaudojimas.

Miško mokslų katedros mokslinės veiklos kryptys

 • Miško medžių ir gyvūnų populiacijų evoliucinė genetika.
 • Miško ekosistemų tvarumas besikeičiančio klimato sąlygomis.
 • Ekologinė miškininkystė ir biologinės įvairovės apsauga.
 • Miškų auginimas ir apsauga.
 • Miško išteklių apskaita ir daugiatikslis naudojimas.
 • Miestų ir rekreacinė miškininkystė.
 • Medžioklėtyra ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymas.
 • Tvarus miškingų kraštovaizdžių valdymas.
 • Miško politika, ekonomika ir verslas.
 • Medienos ruošos sistemos
 • Medienotyra ir medienos produktai