Papildomosios studijos

Papildomosios studijos – tai mokamos studijos ketinantiems stoti į magistrantūrą asmenims, kurių metu studijuojami tie pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Papildomųjų studijos skirtos, baigusiems:

  1. Kolegines tos pačios, į kurią stojama, studijų krypties studijas;
  2. Universitetines kitos studijų krypties studijas.

Studijos paprastai trunka iki 1 metų. Baigusiems – išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas. Stojant į magistrantūros studijas papildomųjų studijų baigimo pažymėjime surašyti studijų dalykų įvertinimai įskaičiuojami į konkursinį balą tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Klausytojų priemimo į VDU ŽŪA  PAPILDOMĄSIAS studijas 2018 m. taisyklės

Papildomųjų studijų programos ir jas vykdantys fakultetai

Papildomųjų studijų programa Apimtis, kr. Studijų trukmė, m. (sem.) Magistrantūros studijų programos, į kurias įgyjama teisė stoti
Agronomijos fakultetas
Agronomija 35-50 1,0 (2) Agronomija
Sodininkystė ir daržininkystė
Agroekosistemos
Sodininkystė ir daržininkystė
Agroekosistemos
Agrobiotechnologija 35-50 1,0 (2) Agrobiotechnologija
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 35-50 1,0 (2) Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Žemės ūkio ekonomika 24 0,5 (1) Žemės ūkio ekonomika
Apskaita ir finansai 24 0,5 (1) Apskaita ir finansai
Žemės ūkio verslo vadyba 24 0,5 (1) Žemės ūkio verslo vadyba
Verslo logistika 24 0,5 (1) Verslo logistika
Miškų ir ekologijos fakultetas
Miškininkystė 54 1,0 (2) Miškininkystė
Taikomoji ekologija 54 1,0 (2) Taikomoji ekologija
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 54 1,0 (2) Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas
Miestų ir rekreacinė miškininkystė 54 1,0 (2) Miestų ir rekreacinė miškininkystė
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Hidrotechninės statybos inžinerija 54 1,0 (2) Hidrotechninės statybos inžinerija
Žemėtvarka 54 1,0 (2) Žemėtvarka
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio mechanikos inžinerija iki 54 1,0 (2) Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba iki 54 1,0 (2) Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Tvarioji energetika iki 54 1,0 (2) Tvarioji energetika
Biomasės inžinerija iki 54 1,0 (2) Biomasės inžinerija
Transporto mašinų inžinerija iki 54 1,0 (2) Transporto mašinų inžinerija

Priėmimas vykdomas šia tvarka

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų priėmimas ir dokumentų registravimas Nuo 2018 m. birželio 4 d. iki rugpjūčio 17 d. 14 val.
Atrankos komisijų posėdžiai fakultetuose

(stojančiojo dalyvavimas būtinas)

2018 m. rugpjūčio 22 d. 13 val.

Papildomųjų studijų kainos 2017/2018 studijų metams

Papildomųjų studijų programa Apimtis, kr. 1 kredito kaina, eurais
Agronomijos fakultetas
Agronomija 35 37,90
Agrobiotechnologija 35 37,90
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga

Agroekosistemos

35

35

37,90

37,90

Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Žemės ūkio ekonomika 24 21,40
Apskaita ir finansai 24 21,40
Žemės ūkio verslo vadyba 24 21,40
Verslo logistika 24 21,40
Kaimo plėtros administravimas 24 21,40
Profesijos edukologija 40 21,40
Miškų ir ekologijos fakultetas
Miškininkystė 54 37,90
Taikomoji ekologija 54 37,90
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 54 37,90
Miestų ir rekreacinė miškininkystė 54 37,90
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Hidrotechninės statybos inžinerija 54 37,90
Žemėtvarka 54 37,90
 Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio mechanikos inžinerija 54 37,90
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 54 37,90
Tvarioji energetika 54 37,90
Biomasės inžinerija 54 37,90
Transporto mašinų inžinerija 54 37,90

Rekvizitai: Stojamoji studijų įmoka 15 eurų. Stojamosios studijų įmokos sąskaitos ir rekvizitai: gavėjas – Aleksandro Stulginskio universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835, banko kodas – 70440, arba AB Swedbank bankas, sąskaita – LT08 7300 0100 0251 2988, banko kodas – 73000; įmokos kodas – 2356; sutrumpintos įmokos mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų, mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą, suma skaičiais – 15 Eur.

Papildomųjų studijų klausytojai semestrais moka studijų kainą, kuri apskaičiuojama semestro dalykų apimtį kreditais dauginant iš vieno kredito studijų kainos.

Studijų kaina kiekvienai papildomųjų studijų programai gali būti sumažinta:

1) iki 30 proc., priklausomai nuo studentų skaičiaus, studijuojančių toje studijų programoje.
2) dėl užskaitytų studijų dalykų, bet ne daugiau kaip iki 75 proc. nuo pilnos kainos.

Stojančiųjų dokumentų priėmimas

Prašymai ir kiti dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 valandos fakultetų dekanatuose:

– Agronomijos fakulteto: centriniai rūmai, Studentų g. 11 – 303 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 66, (8 37) 752 293, el. paštas: af@vdu.lt;
– Bioekonomikos plėtros fakulteto: III rūmai, Universiteto g. 10 – 428 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 37)75 22 57; (8 37)75 22 77, el. paštas: evf@vdu.lt;
– Miškų ir ekologijos fakulteto: centriniai rūmai, Studentų g. 11 – 443 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 82, el. paštas: me@vdu.lt;
– Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto: III rūmai, Universiteto g. 10 – 227 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 37)75 22 60, el. paštas: vz@vdu.lt;
– Žemės ūkio inžinerijos fakulteto: II rūmai, Studentų g. 15 – 303,302 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 37)75 23 32, (8 37)75 23 24, el. paštas: if@vdu.lt;

Papildoma informacija teikiama: VDU ŽŪA centriniuose rūmuose, Studentų g. 11 – 159 arba 344 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8-37) 75 22 00, (8-699) 80403, el. paštas: priemimas@asu.lt;