Papildomosios studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Papildomosios studijos

Papildomosios studijos – tai mokamos studijos ketinantiems stoti į magistrantūrą asmenims, kurių metu studijuojami tie pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Papildomųjų studijos skirtos, baigusiems:

  1. Kolegines tos pačios, į kurią stojama, studijų krypties studijas;
  2. Universitetines kitos studijų krypties studijas.

Studijos paprastai trunka iki 1 metų. Baigusiems – išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas. Stojant į magistrantūros studijas papildomųjų studijų baigimo pažymėjime surašyti studijų dalykų įvertinimai įskaičiuojami į konkursinį balą tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Dokumentų priėmimas

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu: epasirasymas.vdu.lt iki rugpjūčio 22 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Papildomųjų studijų programos ir jas vykdantys fakultetai

Papildomųjų studijų programa Apimtis, kr. Studijų trukmė, m. (sem.) Magistrantūros studijų programos, į kurias įgyjama teisė stoti
Agronomijos fakultetas
Agronomija 35-50 1,0 (2) Agronomija
Agroekosistemos
Agroekosistemos
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 35-50 1,0 (2) Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
Bioekonomikos plėtros fakultetas
Žemės ūkio ekonomika 24 0,5 (1) Žemės ūkio ekonomika
Apskaita ir finansai 24 0,5 (1) Apskaita ir finansai
Žemės ūkio verslo vadyba 24 0,5 (1) Žemės ūkio verslo vadyba
Verslo logistika 24 0,5 (1) Verslo logistika
Kaimo plėtros administravimas 24 0,5 (1) Kaimo plėtros administravimas
Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba 24 0,5 (1) Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba
Miškų ir ekologijos fakultetas
Miškininkystė 38 1,0 (2) Miškininkystė
Taikomoji ekologija 38 1,0 (2) Taikomoji ekologija
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 38 1,0 (2) Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Hidrotechninės statybos inžinerija 35-55 1,0 (2) Hidrotechninės statybos inžinerija
Žemėtvarka 30-54 1,0 (2) Žemėtvarka
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio mechanikos inžinerija 35-51 1,0 (2) Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 35-48 1,0 (2) Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Tvarioji energetika 35-50 1,0 (2) Tvarioji energetika
Transporto mašinų inžinerija 35-51 1,0 (2) Transporto mašinų inžinerija