Papildomosios studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Papildomosios studijos

Papildomosios studijos – tai ketinantiems stoti į magistrantūrą asmenims skirtos studijos, kurių metu studijuojami tie pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas įgytų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Papildomosios studijos skirtos:

  • Kolegijų studentams ir absolventams
  • Universitetų absolventams, kai baigtų universitetinių bakalauro studijų ir pasirinktų magistrantūros studijų krypčių grupės nesutampa

Studijos trukmė – iki 1 metų, priklausomai nuo studijuojamų dalykų skaičiaus. Baigusiems studijas išduodamas studijų baigimo pažymėjimas. Įgyjama teisė pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias studijas registracija vyksta internetu epasirasymas.vdu.lt nuo sausio 15 d. iki vasario 15 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti bakalauro diplomo bei jo priedėlio kopijas. Įvertinus stojančiojo turimų studijavimo pasiekimų ir magistrantūros studijų priėmimo sąlygų atitiktį, su kandidatu bus asmeniškai susiekta. Stojančiajam bus pasiūlomas individualus papildomųjų studijų planas.

Papildomųjų studijų programos ir jas vykdantys fakultetai

Papildomųjų studijų programa Apimtis, kr. Studijų trukmė, m. (sem.) Magistrantūros studijų programos, į kurias įgyjama teisė stoti
Agronomijos fakultetas
Agroekosistemos 36-52 1,0 (2)* Agroekosistemos
Agronomija
Agronomija
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 38-57 1,0 (2)* Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
Bioekonomikos plėtros fakultetas
Apskaita ir finansai 24 0,5 (1) Apskaita ir finansai
Kaimo plėtros administravimas 24 0,5 (1) Kaimo plėtros administravimas
Verslo logistika 24 0,5 (1) Verslo logistika
Žemės ūkio ekonomika 24 0,5 (1) Žemės ūkio ekonomika
Žemės ūkio verslo vadyba 24 0,5 (1) Žemės ūkio verslo vadyba
Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba 24 0,5 (1) Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba
Inžinerijos fakultetas
Hidrotechninės statybos inžinerija 35-50 1,0 (2)* Hidrotechninės statybos inžinerija
Transporto mašinų inžinerija 35-54 1,0 (2)* Transporto mašinų inžinerija
Tvarioji energetika 35-50 1,0 (2)* Tvarioji energetika
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 35-51 1,0 (2)* Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Mechanikos inžinerija 35-55 1,0 (2)* Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemėtvarka 30-54 1,0 (2)* Žemėtvarka
Miškų ir ekologijos fakultetas
Ekologija ir klimato kaita 36 1,0 (2)* Ekologija ir klimato kaita
Miškininkystė 29-55 1,0 (2)* Miškininkystė
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 28-55 1,0 (2)* Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

*Priklausomai nuo klausomų dalykų skaičiaus

Papildomųjų studijų informacinė skrajutė