Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

Agronomijos fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys

 • Agroekosistemų tvarumo didinimas;
 • Augalų genetinio potencialo didinimas darnoje su aplinka;
 • Aplinką ir išteklius tausojančių bei konkurencingų agrotechnologijų kūrimas;
 • Saugaus maisto ir inovatyvių pramonės produktų gamybai tinkančių žaliavų kūrimas.

Katedrų pagrindinės mokslo kryptys

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra:

 • Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas tiksliosios žemdirbystės ir  ekologinėmis priemonėmis;
 • Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir technologijų adaptacija;
 • Sveikas dirvožemis ir augalai. Pasėlių, piktžolių ir dirvožemio ekologija;
 • Integruota augalų apsauga ir mityba;
 • Agrosistemų tyrimai ir biologinės įvairovės didinimas;
 • Žemės ir miškų ūkio kenksmingų organizmų biologijos, ekologijos ir žalingumo tyrimai.

 Augalų biologijos ir maisto mokslų katedra:

 • Aukštos pridėtinės vertės, saugių ir inovatyvių maisto žaliavų ir produktų kūrimas;
 • Tvari maisto grandinė nuo lauko iki stalo;
 • Maisto žaliavų ir produktų mikrobiologiniai tyrimai;
 • Dekoratyvių augalų selekcija, mikrovegetatyvinis dauginimas;
 • Bitininkystės technologijų tobulinimas ir taikymas.