Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

Agronomijos fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys

 • Agroekosistemų tvarumo didinimas;
 • Augalų genetinio potencialo didinimas darnoje su aplinka;
 • Aplinką ir išteklius tausojančių bei konkurencingų agrotechnologijų kūrimas;
 • Saugaus maisto ir inovatyvių pramonės produktų gamybai tinkančių žaliavų kūrimas.

Institutų pagrindinės mokslo kryptys

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas:

 • Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas ekologinėmis priemonėmis;
 • Dirvožemio ištekliai ir išsaugojimas;
 • Augalų mineralinės mitybos optimizavimas;
 • Rapsų ir kitų žemės ūkio augalų agrocenozių tyrimai;
 • Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir adaptacija.

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas:

 • Miškų ir žemės ūkio augalų kenkėjų biologijos, ekologijos ir žalingumo tyrimai;
 • Bitininkystės technologijų tobulinimas ir praktinis pritaikymas;
 • Vabalų (Coleoptera) faunos tyrimai Lietuvoje;
 • Maisto žaliavų mikrobiologinės taršos ir jos mažinimo priemonių tyrimai;
 • Dekoratyvių augalų selekcija, mikrovegetatyvus dauginimas.

 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas:

 • Vaisių, uogų ir daržovių auginimas, kokybė, laikymas ir perdirbimas;
 • Ekologiškos augalinės žaliavos, produktai ir jų kokybė;
 • Gėlių dekoratyvumo modeliavimas;
 • Lauko ir pievų augalų augimo, derliaus formavimo, selekcinės medžiagos bei veislių kūrimo ir jų genetinio potencialo įvertinimo tyrimai;
 • Augimo reguliatorių panaudojimas lauko augalų derlingumo didinimui ir kokybės gerinimui;
 • Mitybos optimizavimas ir genetinių resursų analizė gyvulininkystėje.