Alumni | VDU Žemės ūkio akademija

Alumni

In memoriam: klubo „ŽŪA alumni“ prezidentas Irmantas Tarvydis

Kas tai?

Lotyniškai alumnus (lot. alumnus – globotinis, augintinis) reiškia „auklėtinis“. Terminas, pasiekęs mus iš viduramžių mokyklų laikų*, turi panašumo ir dažnai vartojamas kartu su metafora Alma Mater („maitinančioji motina“; lot. almus – maitinantis, duodantis pradžią) – romantiškai moterišku aukštosios mokyklos, kurioje (yra arba buvo) įgyjama žinių, studijuojama, apibūdinimu. Perkeltine prasme galima sakyti, jog alumnai yra „mokslais ir žiniomis pamaitinti“ universiteto (aukštosios mokyklos) augintiniai, globotiniai.

Praėjus šimtmečiams, daugelyje pasaulio universitetų telkiasi alumnai – tas pačias vertybes bei siekius turinti, tarpusavio bendradarbiavimą išlaikanti, mokslus pabaigusi absolventų bendruomenė.

 

Kviečiame tapti ŽŪA Alumni klubo nariu
Prašymo narystei formą galite rasti čia.
Stojamasis  mokestis studentams ir senjorams – 1 Eur, buvusiems absolventams ir kt. asmenims, susijusiems su Universitetu –10 Eur.

 

Rekvizitai:
Absolventų klubas „ŽŪA alumni“
Kodas 302295716, SEB BANKAS
Sąskaitos nr.  LT88 7044 0600 0687 1546


Apie mus

Aleksandro Stulginskio universiteto absolventų klubas „LŽŪU alumni“ įkurtas 2008 m. gruodžio 10 d.

Klubo vizija

veikli, visuotinai pripažinta organizacija, dirbanti Universiteto ir jo absolventų labui; prisidedanti prie žemės ūkio, kaimo ir visos Lietuvos pažangos.

Klubo vertybės:

 • bendrystė (visi esame tos pačios Alma Mater absolventai)
 • partnerystė (mes – Universitetui, Universitetas – mums)
 • pagarba tradicijoms ir inovacijų siekiamybė.

Siekiamybės:

 • sudaryti galimybes plėtoti visapusiškai naudingą dialogą ir partnerystę tarp:
  • visų kartų absolventų
  • esamų ir būsimų absolventų (šiandienos studentų)
  • absolventų ir Universiteto bendruomenės
 • kurti ir stiprinti pasididžiavimo savuoju Universitetu tradicijas
 • gerinti agrarinio mokslo ir profesijų įvaizdį
 • padėti Universitetui įgyvendinti jo viešąją misiją
 • prisidėti prie savojo Universiteto įvaizdžio šalyje ir užsienyje gerinimo

Steigėjai

Viktoras Pranckietis
Romaldas Abugelis
Adomas Balsys
Edmundas Bartkevičius
Algis Bekeris
Algirdas Antanas Brukas
Aloyzas Ramunis Budriūnas
Jonas Čėsna
Silvirijus Dangveckas
Antanas Dumbrauskas
Silva Katutytė
Mindaugas Kuklierius
Edvardas Makelis
Astrida Miceikienė
Ramutė Stašelienė
Juozas Stulga
Vida Svotienė
Vytautas Pilipavičius


Įstatai


Veikla

PASIRENGIMO STUDIJOMS PROGRAMA

Šiemet VDU Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą. Ji skirta asmenims, kurie motyvuotai savo ateitį ir karjerą sieja su žemės ir miškų ūkiu ar agroverslu, tačiau dar nėra pasirengę stoti į universitetines studijas, jiems trūksta studijoms reikiamų įgūdžių ir žinių.

Programos trukmė  – 1 metai. Parama studijų kainai kompensuoti bus skiriama iš agro verslo paramos fondo. Geriausiais balais įstojusiems studijų kaina kompensuojama 100 proc., kitiems – 70 proc.

Parengiamųjų studijų programą sudaro:

 • Įvadiniai ir pažintiniai pasirinktos studijų programos dalykai.
 • Vizitai į lyderiaujančias agroverslo įmones.
 • Parengiamieji mokomųjų dalykų kursai, padedantys pasiruošti geresniems nei turimi brandos egzaminų rezultatams pasiekti pagal poreikį – biologija, matematika, lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba ar kt.).
 • Apgyvendinimas universiteto bendrabutyje.
 • Parengiamųjų studijų metu asmenims bus suteikta galimybė pradėti studijuoti įvadinius pasirinktos VDU Žemės ūkio akademijos studijų programos dalykus, geriau susipažinti su Universitetu, žemės ir miškų ūkio sektoriumi, įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų studijoms.
 • Programos dalyviai, padedami kompetentingų dėstytojų,  rengsis brandos egzaminams, reikalingiems įstoti į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas VDU Žemės ūkio akademijoje.
 • Pasirengimo studijoms programos metu išklausytus įvadinius studijų programos dalykus asmuo galės įsiskaityti jau įstojus į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas ir pakartotinai tų dalykų studijuoti studijų Universitete metu nereikės.

Daugiau informacijos apie parengamąsias studijas.

 

Maloniai kviečiame konsultuotis individualiai:

Rasa Čingienė
tel.: +370 682 22 874
paštu: rasa.cingiene@vdu.lt

Daugiau apie ŽŪA Alumni įsteigtą paramos fondą.