Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

BIOEKONOMIKOS PLĖTROS  FAKULTETO MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Darnus bioekonomikos vystymasis

 • Bioekonomikos vystymasis ir indėlis įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus
 • Žemės ūkio ir maisto sistemų darnus vystymasis, konkurencingumas ir žiediškumas
 • Ekosistemų paslaugų ekonominis vertinimas
 • Žaliųjų finansų instrumentai, rinkos ir vaidmuo ekonomikos transformacijoje
 • Apskaitos ir audito tyrimai darniam ekonomikos vystymuisi

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas

 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas
 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų logistika ir rinkodara
 • Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos organizacijose
 • Bioverslų valdymas
 • Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos vystymas

Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis

 • Sumanaus kaimo vystymas
 • Kultūros ir turizmo transformacijos
 • Žemės ūkio ir kaimo vystymosi subjektų bendradarbiavimas