Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

BIOEKONOMIKOS PLĖTROS  FAKULTETO MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Darnus bioekonomikos vystymasis

  • Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas
  • Biomasės gamybos išorinių padarinių apskaita ir vertinimas

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas

  • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas
  • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų rinkodara ir logistika
  • Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos organizacijose
  • Verslo diversifikacija ir socialinio verslo modeliai

Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis

  • Kaimo socialinės infrastruktūros valdymo inovacijos sprendžiant gerovės visuomenės problemas
  • Kultūros ir turizmo vystymas kaimo vietovėse
  • Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo sistemos tobulinimas