Mokslo projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslo projektai

Nacionaliniai projektai

Tarptautiniai projektai

Projektų viešinimas

Kiti projektai

LMT projektai “Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas” (finansuojama iš Europos socialinio fondo)

LMT projektai “Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas” (finansuojama iš Europos socialinio fondo)

LMT projektai “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje” (finansuojama iš Europos socialinio fondo)

ES Struktūrinių fondų paramą gavę projektai 2007-2013 m.

ES struktūrinių fondų paramą gavę projektai

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos projektai

ES struktūrinių fondų paramą gavę projektai, kuriuose ASU dalyvavo kaip partneris

ES Struktūrinių fondų paramą gavę projektai 2014-2020 m.