Mokslo projektai

Nacionaliniai projektai

Tarptautiniai projektai

Projektų viešinimas

Kiti projektai

LMT projektai “Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas”

LMT projektai “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”

LMT projektai “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”

ES Struktūrinių fondų paramą gavę projektai 2007-2013 m.

ES struktūrinių fondų paramą gavę projektai

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos projektai

ES struktūrinių fondų paramą gavę projektai, kuriuose ASU dalyvavo kaip partneris

ES Struktūrinių fondų paramą gavę projektai 2014-2020 m.