Mokslo projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslo projektai

Nacionaliniai projektai

Tarptautiniai projektai

Projektų viešinimas

Kiti projektai

LMT projektai “Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”

LMT projektai “Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas”

LMT projektai “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”

  • Kompetencijų tobulinimas per praktinę mokslinę veiklą mokslinėje stažuotėje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0002)
  • Mokslinė stažuotė Hohenheimo universitete Ekonomikos institute (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0007)
  • Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Talino technologijos universitete (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0012)
  • Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Talino technologijos universitete (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0019)
  • Mokslinė stažuotė Hohenheimo universitete Ekonomikos institute (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0025)
  • Tarptautinės privatinės teisės aktualijos (TPTA) (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0026)
  • Kompetencijos ugdymas mokslinėje stažuotėje Čekijos gyvybės mokslų universitete Prahoje (rojekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0037)
  • Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Varmijos-Mozūrijos universitete, Lenkijoje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0038)

LMT projektai “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”

ES Struktūrinių fondų paramą gavę projektai 2007-2013 m.

ES struktūrinių fondų paramą gavę projektai

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos projektai

ES struktūrinių fondų paramą gavę projektai, kuriuose ASU dalyvavo kaip partneris

ES Struktūrinių fondų paramą gavę projektai 2014-2020 m.