Mokslo projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslo projektai

Informacija apie visus mokslo projektus

2022 m. vykdyti nacionaliniai projektai

2022 m. vykdyti tarptautiniai projektai

LMT projektai „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ (finansuojama iš Europos socialinio fondo)

LMT projektai „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ (finansuojama iš Europos socialinio fondo)

COST programos veiklos

Aktualūs kvietimai mokslininkams