Padaliniai | VDU Žemės ūkio akademija

Padaliniai

Aplinkos ir ekologijos katedra

Aplinkos ir ekologijos katedra yra Miškų ir ekologijos fakulteto akademinis padalinys, vykdantis fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, mokslininkų (doktorantų) ugdymą ir mokslo žiniomis grįstas studijas. Katedra kuruoja ekologijos krypties studijų programas („Taikomoji ekologija“ I ir II studijų pakopos)

Katedra yra Chemijos ir Ekologijos katedrų, Aplinkos instituto Aplinkotyros, Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorijų bei Agroekologijos centro mokslinės veiklos ir pedagoginio darbo, gerosios veiklos ir tradicijų tęsėjas.

Aplinkos ir ekologijos katedra vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, agronomijos bei miškotyros krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ekologijos ir aplinkos mokslų tematikoje; rengia mokslininkus ir vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, dalyvauja agronomijos ir miškotyros krypčių doktorantūros studijose.

Kontaktai

Aplinkos ir ekologijos katedra
C.R. 518 k.
Katedros vedėja – prof. dr. Laima Česonienė
Tel. (8-37) 752 224
El. p. laima.cesoniene1@vdu.lt

Adresas:
Aplinkos ir ekologijos katedra, VDU ŽŪA
Studentų g.11, Akademija, LT-53361 Kauno r.
Tel. (8-37) 752 224
El. p. ausra.tamulaitiene@vdu.lt


Miško mokslų katedra

Miško mokslų katedra buvo įsteigta 2021-09-01 sujungus Miško biologijos ir miškininkystės bei Miškotvarkos ir medienotyros institutus.

Katedra yra Miškų ir ekologijos fakulteto akademinis padalinys, vykdantis fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, mokslininkų (doktorantų) ugdymą ir mokslo žiniomis grįstas studijas.

Katedra kuruoja miškininkystės krypties studijų programas („Miškininkystė“ I ir II studijų pakopos), „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“ II pakopa).

Kontaktai

Miško mokslų katedra

Katedros vedėjas – prof. dr. Gintautas Mozgeris
Tel.: (8-687) 121 40
El. p. gintautas.mozgeris@vdu.lt

Adresas:
Miško mokslų katedra, VDU ŽŪA
Studentų g.11, Akademija, LT-53361 Kauno r.
Tel.: (8-37) 752 281
El. p. ieva.godvod@vdu.lt


Arboretumas

Arboretumo vadovas:
Juozas Girinas
VDU ŽŪA Studentų g. 11, 433
LT-53361 Akademija, Kauno r.
Tel.
El. p.: juozas.girinas@vdu.lt