ERASMUS+ mokymosi vizitai | VDU Žemės ūkio akademija

ERASMUS+ mokymosi vizitai

Remiantis 2018 m. rugsėjo 7 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 409 „Dėl Erasmus+ dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo programos šalyse tvarkos aprašo tvirtinimo“ VDU darbuotojų atranka mokymosi vizitams vykdoma centralizuotai. Atrankas vykdo Rektoriaus sudaryta komisija.

Pretenduoti į „Erasmus+“ mokymosi vizitų vietas turi teisę visi VDU akademinio ir neakademinio personalo atstovai.

Atranka mokymosi vizitams vykdoma mokymosi sutarties pagrindu. Atrankai teikiama mokymosi sutartis turi būti pasirašyta sutartį teikiančio VDU darbuotojo bei jo vadovo. Sutartis – teikiama atrankai, gali būti nevizuota priimančios organizacijos.

Darbuotojai mokymosi sutartis mokymosi vizitų atrankai gali teikti ištisus metus. Sutartis teikiama el. paštu konstantinas.kurzevas@vdu.lt. Sulaukusi bent vienos mokymosi sutarties, komisija renkasi kito mėnesio pradžioje, 1–10 dienomis.

„ERASMUS+“ MOKYMOSI VIZITAI (IŠVYKSTANTIEMS)

 

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente:

„Erasmus+“ mokymosi vizitai Programos šalyse

Konstantinas Kurževas
Telefonas +370 37 327 987
El. paštas konstantinas.kurzevas@vdu.lt
„Erasmus+“ mokymosi vizitai Šalyse partnerėse