Doktorantūra | VDU Žemės ūkio akademija

Doktorantūra

Apie doktorantūros studijas

Rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas, yra viena iš esminių universiteto misijų. Šioje veiklos kryptyje siekiama, kad universitete rengiami jaunieji mokslininkai kryptingai ir sėkmingai integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką ir išsiugdytų darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir gebėjimų, sudarančių galimybes jiems dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose.

Universitete doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines bei metodologines žinias įvairiuose seminaruose ir doktorantūros mokyklose, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti tarptautinės reikšmės moksliniuose projektuose, stažuotėse užsienyje, dėstyti paskaitas bei vesti seminarus VDU bei partneriniuose universitetuose.

Kasmet universitetas apdovanoja aktyviausius doktorantus, organizuoja konkursus mokslinėms išvykoms finansuoti bei remia doktorantų vykdomus projektus. Finansinė parama doktorantams yra skiriama iš VDU Mokslo fondo.

Doktorantūros organizavimas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vytauto Didžiojo universitetas,  Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas oficialiai tapo konsoliduotu Vytauto Didžiojo universitetu, kuris bus plačiausios aprėpties ir vykdys mokslinius tyrimus bei doktorantūros studijas humanitarinių, socialinių, gamtos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.

Nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universitetas doktorantūros teisę įgijo 23-ose mokslo kryptyse kartu su kitomis Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis.

Vytauto Didžiojo universiteto partnerės, organizuojant doktorantūros studijas, yra 18 Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų –  Kauno technologijos universitetas, Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Europos humanitarinis universitetas, Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, Gamtos tyrimų centras, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės studijos) arba šešerius (ištęstinės studijos) metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus. Smulkesnę informaciją apie doktorantūros studijų organizavimą, jų trukmę, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti kiekvienos doktorantūros krypties reglamente.

Priėmimo į doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka yra skelbiama skiltyje „Priėmimas į doktorantūros studijas“.