Doktorantūra

Rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas, yra viena iš esminių universiteto misijų. Šioje veiklos kryptyje siekiama, kad universitete rengiami jaunieji mokslininkai kryptingai ir sėkmingai integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką ir išsiugdytų darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir gebėjimų, sudarančių galimybes jiems dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose.

VDU Žemės ūkio akademijai suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas  8-iose mokslo kryptyse.